Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten29.5.2024

Nya medlemmar till styrelsen och förvaltningsrådet för LokalTapiola Österbotten

Med två nyinvalda i förvaltningsrådet och en ny styrelsemedlem kommer LokalTapiola Österbotten fortsätta arbeta för österbottningarnas livstrygghet och det strategiska arbetet som bolaget arbetat med i många år.

LokalTapiola Österbotten är ett kundägt bolag, vilket innebär att samtliga kunder är inbjudna till bolagets ordinarie bolagsstämma. Stämman hölls i år den 20 maj i Karleby. Under bolagsstämman valdes Arto Ikola från Karleby och Jere Lähdemäki från Vasa in i bolagets förvaltningsråd, där kundvalda representanter tar del av bolagets utveckling. Både Ikola och Lähdemäki verkar idag inom ledande roller i österbottniska företag och har en bred kännedom om Österbotten som område.

Efter bolagsstämman följde förvaltningsrådets möte, under vilket Laura Rahikka, även hon från Karleby, valdes in i bolagets styrelse. Samtidigt omvaldes Marina Kinnunen till följande verksamhetsperiod. Sami Kulla avtackades från styrelsearbetet efter att ha arbetat närmare 20 år med såväl LokalTapiola bolagsgruppen som LokalTapiola Österbottens strategiska utveckling.

Efter att i flera år bland annat arbetat inom dåvarande Tapiola, som år 2013 blev LokalTapiola Österbotten efter fusionen med Lokalförsäkring, tillträdde Sami Kulla positionen som styrelseordförande för regionbolaget. Som ordförande satt Kulla fram till år 2023, och har under åren arbetat för bolagets strategiska utveckling, ett område han själv berättar att han brinner starkt för.

- När fusionen blev av och LokalTapiola Österbotten bildades hade vi en marknadsandel på cirka 30 %. Idag har vi ökat den med cirka 12 000 kunder, till dagens 44 %. Vi har växt snabbt och mycket, och bolaget har lyckats skapa växande mervärde åt sina ägarkunder och åt hela Österbottens trygghet.  Vi har modigt vågat ta steg framåt, och lyckats med det, konstaterar Kulla.

Efter att ifjol stigit av ordförandeposten har Kulla suttit kvar i styrelsen som styrelsemedlem. Under förvaltningsrådets möte 20.5 steg han även av styrelseuppdraget, för att fortsätta arbetet med att implementera bolagets strategi på grupp-nivå.

Under åren berättar Kulla att han aktivt strävat efter att föra bolaget framåt inom digitalisering, analytik och företagsutveckling, men även att samarbetet inom styrelsen ska fungera så smidigt som möjligt. De senaste fem åren har han arbetat heltid med styrelseuppdrag.

- Det har hänt mycket under min tid i bolaget. Vi har utvecklat nya hållbara företagslösningar, som steg för steg har utvecklat vår affärsverksamhet till det bättre. Många av dessa är idag även i användning i övriga regionbolag. Men allt detta kunde inte göras utan en bra gemenskap och förstklassig personal. Under åren har vi ordnat tillräckligt med tid även för friare sammankomster med styrelsen och ledningsgruppen; stughelger, sport och lagat mat tillsammans, och samtidigt planerat framtiden även utanför mötesrummen. Denna fria samvaro skapar gemenskap, som även syns utåt, berättar Kulla om sin tid i LokalTapiola Österbottens styrelse.

Styrelsen kompletteras med diplomingenjör från Karleby

Kullas styrelsepost fylldes under förvaltningsrådets möte med Laura Rahikka. Rahikka är idag verkställande direktör och även grundare av Hycamite TCD Technologies Oy, ett startup företag som utvecklar och kommersialiserar produktionstekniken för rent väte och högvärdiga kolprodukter. Företaget är beläget i Karlebys storindustriområde (KIP). Till sin utbildning är Rahikka diplomingenjör inom processteknik, och har arbetat inom både industri och högskole- och universitetssektorn.

- Jag ställde väldigt gärna upp som kandidat till styrelsen för LokalTapiola Österbotten, när jag blev tillfrågad. Branschen är mycket intressant och bolaget är lokalt en mycket viktig aktör, berättar Rahikka efter att hon blivit invald i styrelsen.

Till LokalTapiola Österbottens styrelse kommer Rahikka bidra med kunskap inom grön omställning, startup- och utvecklingsföretag, brett industrikunnande och hållbar utveckling. Att bli invald i LokalTapiola Österbottens styrelse ser Rahikka som en möjlighet att utveckla såväl sig själv som bolaget.

- Jag ser fram emot att med hjälp av min kunskap och tidigare erfarenheter kunna bidra till LokalTapiola Österbottens verksamhet och utveckling. Det ska även bli roligt att få bekanta sig med en ny verksamhetsmiljö och de som arbetar i bolaget, avslutar Rahikka.

Rahikka vill fortsätta bolagets strategiska utveckling, så att det gynnar kunderna, det vill säga ägarna, på bästa möjliga sätt. Kundernas helhetsupplevelse förstärks genom olika digitala lösningar och produktutveckling, samt hållbar utveckling, som hon aktivt kommer arbeta med genom sitt styrelseuppdrag.

Under förvaltningsrådets möte avtackades Elina Ihamäki-Närkki, Sari Rinta-Jaskari, Raul Sundström och Marko Valli från förvaltningsrådet.

Hela bolagets styrelse och förvaltningsråd hittas på bolagets hemsida.