Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
8.3.2023

LokalTapiola uppdaterar försäkringssystemen och förenhetligar produktutbudet – kunderna har fått nya uppsägningsanmälningar på grund av ett fel i tidigare anmälningar

Vi har uppdaterat våra försäkrings- och ersättningssystem samt våra försäkringsprodukter sedan år 2020, vilket bland annat betyder att vi förenhetligar försäkringsvillkoren för olika försäkringsprodukter. Under åren 2021–2023 har vi skickat våra kunder brev om att försäkringarna som uppdateringen gäller sägs upp, men på grund av att formuleringarna varit otydliga, får kunderna nu nya uppsägningsbrev.

Vi uppdaterar våra försäkrings- och ersättningssystem samt våra försäkringsprodukter eftersom vi vill förbättra kundbetjäningen, effektivera vår verksamhet och se till att kunderna får ett enhetligt försäkringsskydd som tillgodoser deras behov. Det här betyder bland annat att vi förenhetligar försäkringsvillkoren för ett flertal försäkringsprodukter som har flera årtionden på nacken och som funnits redan före LokalTapiola-gruppen grundades i sin nuvarande form. I samband med det ändrar försäkringsvillkoren för en del kunder. Ett försäkringsbolag kan inte göra sådana ändringar med ett ensidigt meddelande, utan enligt lagen om försäkringsavtal ska försäkringsavtalen sägas upp och en ny försäkring bjudas ut till kunderna på ett tydligt sätt.

Under åren 2021–2023 har vi skickat till kunderna brev om att försäkringarna som omfattas av uppdateringen upphör. Breven gällde hem-, djur-, skogs-, båt-, olycksfalls-, rese- och/eller sjukkostnadsförsäkringar. I samband med det bjöd vi ut förnyade försäkringar i stället för de som sägs upp. Den nya försäkringen började gälla när kunden betalade fakturan. Om kunden beslöt att hen inte längre behöver försäkringen som vi bjöd ut, betalade hen inte premien, och då började den nya försäkringen inte gälla.

I de tidigare breven användes formuleringen att försäkringarna upphör , vilket gjorde att meddelandet var otydligt och uppsägningen därmed juridiskt ogiltig. På grund av det har LokalTapiola från början av våren skickat kunderna ett andra brev i vilket försäkringen sägs upp på nytt så att uppsägningen blir officiellt giltig och så att kunderna får ett tydligare meddelande. I brevet finns även en förteckning över de av kundens försäkringar som sägs upp. Då är det lättare för kunden att se vilka försäkringar uppsägningen gäller. Kunderna kommer att få breven senast under sommaren.

Två giltiga försäkringar, kunden har endast betalat för den ena – ersättningarna betalas enligt de försäkringsvillkor som är fördelaktigare för kunden

Kunden behöver inte oroa sig, försäkringsskyddet är nog i kraft. På grund av vårt misstag har kunderna två giltiga försäkringar för närvarande. Kunden betalar dock inte för två försäkringar. Ingen premie har uppburits för den tidigare försäkringen från och med att den nya försäkringen började gälla, alltså då kunden godkänt den nya försäkringen vi bjudit ut genom att betala fakturan. Om kunden råkar ut för en skada som ersätts, tillämpar vi i fråga om ersättningsbarheten och ersättningsbeloppet villkoren för den försäkring som leder till ett fördelaktigare slutresultat för kunden. Eventuella ersättningsbeslut vi meddelat tidigare rättar vi på eget initiativ och kontaktar vid behov kunden.

Vid oklarheter kan kunden kontakta LokalTapiola och sitt eget regionbolag

Vissa kunder har eventuellt redan godkänt den nya försäkringen, vissa har valt att säga upp den och vissa har inte ännu betalat den.

Om kunden godkänt den nya försäkringen genom att betala premien, gäller försäkringsskyddet och kunden behöver inte göra ändringar i den gällande försäkringen.

Om kunden inte godkänt den nya försäkringen eller sagt upp den själv senare, slutar den tidigare försäkringen att gälla när kundens pågående försäkringsperiod eller premieperiod går ut.

Om kunden har frågor om försäkringen kan hen kontakta LokalTapiola och sitt eget regionbolag.

Vi beklagar eventuella olägenheter vår otydliga kommunikation orsakat kunderna.

Vanliga frågor och svar kan kunderna läsa på adressen Produktförnyelse | LokalTapiola (lahitapiola.fi)