Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet17.1.2024

LokalTapiola Livbolag ökar kundförmånen år 2024 – våra ägarkunder gynnas av bolagets framgång

Livbolaget fortsätter att öka kundförmånerna enligt sin ägarvilja. År 2024 ökar kundåterbäringarna till exempel när det gäller livförsäkringar och tilläggsräntor på försäkringsbesparingar.

Äiti ja lapsi istuvat pöydän ääressä hymyillen.

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag lanserade en ny kundförmån år 2022. Förmånen kan fås i samband med livförsäkring och försäkring för bestående arbetsoförmåga och den riktar sig till alla våra kunder – både nuvarande och nya. Kundförmånsbeloppet bestäms årligen.

LokalTapiola fokuserar på att öka livstryggheten och nyttan för kunderna

År 2024 får våra kunder ännu bättre kundåterbäringar och kundförmåner. I år är kundförmånen antingen 25 procent rabatt på premien eller en 35 procents höjning av försäkringsbeloppet, beroende på avtalet. Läs mer om förmånen.

– I enlighet med LokalTapiola-gruppens ägarvilja, strävar vi efter att öka kundernas livstrygghet och kundnytta. Bolagets goda solvens gör det möjligt att erbjuda en kundförmån som har en fortlöpande karaktär, säger LokalTapiola Livbolags verkställande direktör Pasi Haarala. LokalTapiola är ett företag som ägs av kunderna och intäkterna används till exempel till kundförmåner. Vårt mål är att våra ägarkunder kan dra nytta av vår framgång. Kundförmånen och att vi ökar den konkretiserar det här målet.

År 2024 innebär kundförmånerna även en höjning av de årliga tilläggsräntorna som betalas på försäkringsbesparingar. Vad gäller till exempel pensionsförsäkringar och sparförsäkringar, så höjs den totala räntenivån för den lägsta beräkningsräntan till 2,7 procent.

År 2023 uppgick Livbolagets kundåterbäringar till uppskattningsvis 13 miljoner euro sammanlagt.

Målet är att hjälpa finländarna att trygga sina ekonomier

Efterfrågan på livförsäkringar ökade under coronapandemin, men enligt en undersökning gjord av Näringslivets forskningsinstitut, saknar de flesta finländska familjer fortfarande en livförsäkring som täcker den ekonomiska förlust ett dödsfall orsakar.

– Vi har en viktig uppgift: genom att skaffa beredskap med en livförsäkring kan finländska hushåll få stöd i att klara sig om familjen råkar ut för en situation i vilken försäkringen behövs. Många finländare bär stora ekonomiska risker när man beaktar skulder och familjens övriga ekonomiska ansvar. Att förbereda sig på de här riskerna är viktigt, särskilt i det nuvarande ekonomiska läget, säger Pasi Haarala.

Du kan komplettera familjens ekonomiska skydd med exempelvis en frivillig livförsäkring eller med skydd vid bestående arbetsoförmåga. I rollen av ett livstrygghetsbolag är LokalTapiolas mål att öka finländarnas beredskap vid olika situationer som hotar ekonomin.

Läs mer om kundförmånen i samband med livförsäkring.