Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Säkerhet 1.9.2023

Dags att ta upp båten? Här får du 10 tips på hur du kan förebygga skador

Båtsäsongen går mot sitt slut och man börjar se allt fler kranar, trailers och båtservicepersonal i hamnar och på stränder. Försäkringsbolagen får varje år anmälningar om skador som skett vid upptagning och transport av båtar. Vi listade tio saker det lönar sig att beakta när du ska ta upp båten för vintern.

Enligt Traficom finns det cirka 240 000 farkoster registrerade i Finland av vilka majoriteten är motorbåtar. Under de senaste åren har allt fler börjat röra sig på sjön och samtidigt finns det allt fler motorbåtar och vattenskotrar förtöjda vid bryggorna. Nu när vädret blir kyligare är det åter dags att ta upp dem inför vintern.

– På försäkringsbolaget får vi årligen tiotals anmälningar om skador som skett i samband med höstservicen av båten eller båttransporten. Varje höst sker det till exempel skador när stora båtar tas upp eller små båtar transporteras med trailer. Har du otur kan reparationen kosta dig tusentals euro om du inte har en försäkring. Det lönar sig alltså att vara försiktig och förebygga skador, säger Pia Nyström som är specialist vid ersättningstjänsten i LokalTapiola.

Vi listade tio saker det lönar sig att beakta när du till exempel ska ta upp motorbåten för vintern.

1) Vad kan du göra när båten ännu ligger i sjön?

Före du tar upp båten kan du fundera på vilka saker det är lättare att göra när båten ännu ligger i sjön och inte är upplagd på till exempel bockar. Töm båten på onödiga saker och ta till exempel bort madrasserna för tvätt. Det kan även vara lättare att städa båten när den ligger vid bryggan.

2) Kom ihåg egen och andras säkerhet

Reservera tillräckligt med tid när båten tas upp så att det åtminstone inte sker skador på grund av brådska. Du kan anlita en yrkesman att ta upp båten och be kompisen om hjälp om du ska transportera båten med trailer. En typisk skada är att båten stjälper i samband med att den lyfts eller att till exempel lyftlinan eller vinschen går sönder. Akta dig även för att halka på däcket eller bryggan.

3) Upptagning med lyftanordning eller trailer

Upptagning av större båtar sker ofta med en lyftanordning medan mindre motorbåtar kan tas upp med en trailer. Om båten lyfts med en lyftanordning ska du försäkra dig om att lyftlinorna ligger på rätta platser på båten. Ofta är platserna för lyftlinorna märkta på båten. När båten lyfts rätt, fördelas båtens vikt jämnt på linorna och då söndrar linorna inte yttre delar på båten.

Vid upptagning på trailer ska du kontrollera att båten ligger rakt och att vikten fördelas jämnt på kölen. Kontrollera att sidostöden är i rätt position.

4) Rengör botten så länge den är fuktig

Det lönar sig att rengöra båtens botten och skrov genast efter upptagningen eftersom smuts och till exempel havstulpaner lossnar lättare när botten och skrovet är fuktiga. Du kan till exempel använda en borste och trycktvätt men kom ihåg att inte tvätta med för högt tryck.

5) Har stormen skadat båten?

Hårda vindar och stormar kan orsaka skador då båten ligger vid bryggan på sommaren och hösten. Om vindarna varit kraftiga under den senaste tiden lönar det sig att kontrollera att förtöjningslinorna är i skick och vid behov byta ut dem färdigt inför nästa säsong. Kontrollera även att förtöjningsplatserna på bryggan är hela.

Avlägsna löv och skräp som blåst in i båten och kontrollera att dräneringsöppningar inte är tilltäppta. Det lönar sig även att tömma båten på slagvatten.

6) Se till att båten är ordentligt fäst för transporten

Om båten transporteras med en trailer ska du inte endast se till att båten ligger bra på trailern utan även försäkra dig om att den är ordentligt fäst. Om du inte stött båten ordentligt och den rör på sig under transporten kan skrovet få skador. Att båten är ordentligt fäst är särskilt viktigt med tanke på inbromsningar och accelerationer.

Det lönar sig även att på förhand läsa vad båtens bruksanvisning säger om transport och transportanordningar!

7) Skydda med presenning – låt luften cirkulera

Förvarar du båten utomhus är det bra att täcka den med en presenning eller något liknande men samtidigt se till att ventilationen fungerar. Då bildas det inte fukt och mögel i båten under vintern. Du kan öppna luckorna inne i båten för att förbättra ventilationen. Det lönar sig även att tömma båten på saker som kan skadas av fukt eller börja mögla.

8) Viktigt med bra lutning på presenningstaket

Typiska vinterskador på båtar uppstår när det regnar och snöar in i båten eller av vattnets och snöns tyngd. Har du byggt ett presenningstak över båten ska du se till att taket har en sådan lutning att snön faller ner längs sidorna. Vid behov kan du fälla ner snön från båten. Tung snö kan även skada ställningarna.

9) Skydda båten mot tjuvar

Dyr utrustning såsom olika apparater och elektronik kan locka tjuvar och därmed lönar det sig att tömma båten på värdefull egendom före vinterförvaret. Om du lämnar kvar lös egendom i båten lönar det sig att förvara den bakom lås. Det lönar sig även att förvara aktersnurran i ett låst utrymme eller låsa fast den i akterspegeln eller fästa den med genombultning om den lämnas kvar på båten. Förvarar du båten på en trailer är det bra att sätta ett lås på dragstången.


De milda vintrarna gör att båtsäsongen kan fortsätta långt in på hösten. Då lönar det sig dock att vara beredd på höst-och vinterstormar samt på att isbildningen kan börja plötsligt. De flesta fritidsbåtar tål inte is, varken när de körs eller ligger vid bryggan. Vill du fortsätta båtsäsongen lönar det sig att fundera på när du har tid att ta upp båten utan att överraskas av mörker, halka och kyla.

Ligger båten i sjön under senhösten ska du försäkra dig om att motorns kylsystem inte fryser. Sent på hösten är det även bra att ta med mössor och vantar!

Läs om LokalTapiolas båtförsäkringar.