Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Arbetsliv 22.11.2022

Arbetsresan är ofta den farligaste tiden under arbetsdagen – vi samlade några tips för att minska olycksfallen vid halka

På hösten och vintern inträffar många halk- och fallskador under arbetsresor. Enligt LokalTapiolas skadestatistik är olycksfallen som inträffar under arbetsresor ofta allvarligare än olycksfallen på arbetsplatser. Vi samlade tips på hur arbetsplatserna kan öka säkerheten vid arbetsresor.

På hösten när det blir mörkare och halkan ökar, ökar också vanligtvis olycksfallen under arbetsresan. Speciellt under arbetsresor – dvs. när man åker hemifrån till jobbet och tillbaks – inträffar många olycksfall.

Enligt Olycksfallsförsäkringscentralens statistik inträffar över hälften av olycksfallen under arbetsresor för fotgängare. Det inträffar också ett betydande antal fallskador med cyklar och enligt statistiken ligger cykelolycksfallen under arbetsresor på andra plats. Enligt Olycksfallsförsäkringscentralen inträffar cirka tjugo tusen olycksfall under arbetsresor varje år.

– Dagar med mycket halt väglag syns som en topp i olycksfallsstatistiken och nu börjar den mest riskfyllda årstiden. Vid halkolyckor är det vanligt med skador i vristen, knäet, handleden eller axeln och de vanligaste skadorna är stukningar, dislokationer eller frakturer, säger Heta Rohila som är chefspecialist inom personriskhantering för företag i LokalTapiola.

På arbetsresor inträffar ofta allvarligare skador än på arbetsplatsen

Olycksfall som inträffar på arbetsresan omfattas av den arbetsolycksfallsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för sin personal. Försäkringen är lagstadgad och den omfattar till exempel olycksfall som inträffar på arbetsplatsen och på arbetsresan.

Sjukfrånvaron och kostnaderna för olycksfall som inträffat på arbetsresan är ofta betydligt högre än vid olycksfall som inträffat på arbetsplatsen visar LokalTapiolas statistik.

– I trafiken är risken stor för allvarligare olycksfall. Om en person skadas allvarligt i trafiken kan hen bli sjukskriven en längre tid eller till och med bli helt arbetsoförmögen. De ersättningsbelopp som betalas från försäkringen är som högsta när olycksfallet har orsakat bestående men, säger Rohila.

I de allvarligaste situationerna kan det till exempel vara frågan om att den skadade personens arbetsförmåga blivit bestående nedsatt och detta orsakar inkomstbortfall som ska ersättas.

Enligt Trafikskyddets statistik är det cirka 30 procent större sannolikhet att ett olycksfall i arbetet inträffar på arbetsresan än på arbetsplatsen, när skadeantalet relateras till den använda tiden.

– Det är alltså mycket viktigt när man utvecklar arbetarskyddet i organisationerna att man också beaktar frågor som rör säkerheten vid arbetsresor och tar med dem som en del av arbetsplatsens gemensamma praxis. Det finns många sätt att öka säkerheten vid arbetsresor, fortsätter Rohila.

– Under den hala årstiden kan arbetsplatserna till exempel överväga om det skulle vara möjligt att jobba på distans eller om morgonmöten skulle flyttas till en senare tidpunkt, för att kunna undvika brådska. Naturligtvis är det också bra att sanda omgivningen runt arbetsplatsen för att förebygga halkningar, säger Rohila.

Olycksfallen under arbetsresor diskuterades 2.11.2022 på webbinariet Taklaa työmatkatapaturmat vilket ordnades av LokalTapiola och Trafikskyddet. Du kan titta på inspelningen av webbinariet här (på finska). På evenemanget lanserades också ett verktyg som LokalTapiola och Trafikskyddet tillsammans utvecklat, med hjälp av vilket man på arbetsplatserna kan utvärdera och utveckla säkerheten vid arbetsresor. Läs mer på webbplatsen RiskHjälpen.

 1. 1.

  Rutiner – Inkludera säkerheten vid arbetsresor som en del av arbetsplatsens rutiner och arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen.

 2. 2.

  Mål – Anteckna mål och metoder t.ex. som handlingsprogram eller årsplan.

 3. 3.

  Medvetenhet – För resultat krävs att hela personalen är medveten om målen och förbinder sig till de gemensamt överenskomna spelreglerna.

 4. 4.

  Situationsbild – Följ regelbundet utvecklingen av säkerheten vid arbetsresor och informera personalen om den.

 5. 5.

  Utredning – Utred farliga situationer och olycksfall vid arbetsresa och försök att lära dig av dem.

 6. 6.

  Säkerhetskultur – Utveckla aktivt arbetsplatsens säkerhetskultur och säkerheten vid arbetsresor tillsammans med personalen.