Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet5.7.2022

En luftvärmepump som inte underhållits kan orsaka skador för tusentals euro under en het sommar

En luftvärmepump som inte underhållits eller installerats fel kan orsaka stora skador särskilt under sommaren. Enligt LokalTapiolas expert har värmepumpar orsakat hundratals läckageskador.Bekanta dig och köp

Luftvärmepumpens utedel på husets gård.

Det finns tusentals luftvärmepumpar i finländska hem och fritidsbostäder för att både värma och kyla inomhusluften. Enligt LokalTapiolas skadestatistik anmäls varje år cirka tusen skador som orsakats av värmepumpar.

Majoriteten av skadefallen som gäller luftvärmepumpar är pumpar som går sönder. Störningar i elströmmen när ett träd faller över elledningarna eller vid blixtnedslag söndrar ofta värmepumparna. En vanlig orsak är även att en del i anläggningen går sönder. Några gånger om året orsakar värmepumpar även bränder i samband med att de går sönder.

Hundratals skador har uppstått särskilt under heta somrar när luftvärmepumpen används för att kyla luften inomhus. Det kan samlas vatten i inomhusdelen som sedan rinner ut inomhus och orsakar vattenskador.

– När det är hett ute och luftvärmepumpen används till nedkylning samlas det kondensvatten i anläggningen. Om kondensvattnet inte rinner ut som det ska kan det orsaka omfattande skador i hemmet. När anläggningen används till nedkylning lönar det sig att kontrollera att det droppar vatten från avloppsröret och att vattnet rinner som det ska ut på marken eller i avloppet och inte till exempel in i väggen, säger projektdirektör och brandingenjör Antti Määttänen med ansvarar för LokalTapiolas tjänster som gäller säkerheten i hemmet.

Enligt LokalTapiolas statistik har luftvärmepumpar orsakat några hundra läckageskador. Ofta har orsaken varit et stockat avloppsrör, en söndring rörkoppling eller ett installationsfel.

- Under vintern samlas det damm i inomhusdelens uppsamlingskärl och dammet tar sig till rören på sommaren när kondensvattnet samlas. Rören kan även ha krökar där vattnet samlas och står stilla och då kan det bildas alger som orsakar stockning. Även insekter kan stocka avloppsröret. Bristfälliga rörkopplingar kan läcka under en lång tid innan skadan upptäcks. Ta alla tecken på fukt på allvar och kontrollera var det eventuellt läcker. Luftvärmepumparna ska även underhållas regelbundet enligt serviceboken, säger Määttänen.

Luftvärmepumpar har varit mycket populära i egnahemshus och på sommarstugor men antalet pumpar ökar nu även i höghuslägenheter.

Kontrollera åtminstone följande saker i din luftvärmepump

  • Rengör filtren i inomhusdelen. Rekommendationen är att rengöra dem en gång per månad. Du kan använda dammsugare och skölja dem med vatten.

  • Filtren i inomhusdelen bör bytas då och då. Rekommendationen är med två års mellanrum.

  • Rengör gallret i utomhusdelen regelbundet. Skräp och grenar som fastnat i propellern kan skada anläggningen.

  • Se till att avloppsröret är rent så att kondensvattnet kan ta sig ut genom röret. Om röret är stockat, beställ genast service.