Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa11.1.2022

Det lovas halka – med dessa metoder kan du undvika att falla vid blixthalka

När temperaturen stiger kan väglaget bli mycket halt. Det sker vanligtvis flest fallolyckor i början av vintern. Vi samlade några tips för att förebygga halkolyckor och smärtsamma olycksfall.Läs mera och köp

På många håll i Finland övergår den bitande kölden till blidväder. På vissa håll är temperaturen flera grader på plus. När vintervädret ändrar snabbt eller kölden avtar blir väglaget för fotgängare ofta väldigt halt.

Inom de närmaste dagarna lovas farligt väglag, dvs. blixthalka.

- Man ska vara extra försiktig utomhus de dagarna då det bildas smältvatten på snöytan vilket sedan fryser igen. Fukt som kondenserar på isen kan också göra att den blir mycket hal. När man ger sig ut i trafiken på morgonen märker man kanske inte att det är halt, om det under natten har fallit snö på isen eller om ingen ännu har hunnit sanda gårdsplanen eller gatorna, säger projektdirektör Antti Määttänen i LokalTapiola.

Utöver förändringar i väderförhållandena kan halka överraska i bekanta omgivningar.

- Halkolyckor inträffar ofta på gårdsplanen hemma eller i andra vardagliga situationer där man inte förväntar sig. Till exempel när man för ut soporna eller hämtar posten i bara tofflorna eller rastar hunden i sneakers. Nu borde man åtminstone ta på sig rejäla vinterskor, säger LokalTapiolas utvecklingschef Susanna Kallio-Könnö, som ansvarar för olycksfallsförsäkringarna.

Halka ökar fallolyckor – nu lönar det sig att vara försiktig

Halkolyckorna är en av de vanligaste personskadorna som försäkringsbolagen ersätter på vintern. Olika fallolyckor inträffar året runt både inomhus och utomhus, men i januari-februari ökar vanligtvis antalet fallolyckor. Detta beror på halt fotgängarväder och t.ex. vinteraktiviteter.

Vanliga skador till följd av halkningar är benbrott, försträckningar och kontusioner och oftast skadar man händer, sida, knä och vrister. De allvarligaste skadorna beror ofta på situationer där huvudet slår hårt mot marken.

- Enligt vår skadestatistik har antalet fallskador under de senaste åren under enstaka veckor till och med tredubblats jämfört med normalnivå. Det finns förstås många regionala skillnader, men vanligen är det varje vinter några dagar då det är väldigt halt, säger Määttänen.

I södra Finland och kustområdet kan halkningarna öka vid blidväder och när temperaturen rör sig kring noll grader. På fastlandet däremot är perioderna med köld och sträv snö vanligen längre.

Vem som helst kan skada sig – även unga ska vara försiktiga

Vårdkostnader orsakade av fallolyckor ersätts t.ex. från privata sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringar samt arbetsgivarnas lagstadgade och frivilliga olycksfallsförsäkringar. Följderna av halkningar är ofta allvarligare för äldre, vars balans, leder och skelett redan kan ha försvagats, men även unga och personer i arbetsför ålder kan skada sig allvarligt i en fallolycka.

Määttänen och Kallio-Könnö har båda personlig erfarenhet av att ha fallit på grund av halka. Den första skadade vristen när han halkade på en hal parkering, medan den andra skadade sitt knä när hon föll på en isig terrass.

- Många unga tycker nog inte att halt fotgängarväder är särskilt farligt, men om till exempel ena benet eller båda armarna gipsas kan man under flera veckor vara beroende av andras hjälp. Det värsta är förstås att falla och slå huvudet. Det är i alla fall bra att reservera lite mer tid i trafiken vid dessa väder så att det inte går dåligt på grund av brådska, säger Määttänen.

– Det är bra att försöka förebygga halkolyckor också eftersom det nu på grund av coronapandemin även annars finns rusning på akuten och sjukhusen. Om vi genom att vara försiktiga kan lätta lite på trycket som just nu ligger på vården, är det till fördel både för vårdpersonalen och oss alla, säger Kallio-Könnö.

 1. 1.

  Reservera mera tid för resor.

 2. 2.

  Välj skor enligt före. Dubbskor eller halkskydd förebygger fall effektivt.

 3. 3.

  Fundera ut rutten i förväg. Undvik genvägar och föredra sandade gator.

 4. 4.

  Beakta varningar. Fotgängarvädret kan du till exempel kolla på Meteorologiska institutets webbplats.

 5. 5.

  Koncentrera dig när du går – kolla inte mobilen.

 6. 6.

  Ha koll på vädret. Väglaget kan vara särskilt halt för fotgängare om det ligger nysnö eller vatten på isen eller om fuktig mark fryser. Även tilltrampad snö kan vara överraskande hal.

 7. 7.

  Hjälp för din del eller ge respons på underhållet av gårdsplan och trafikleder. Sandning och snöröjning hjälper även andra att hålla sig på benen.

Om du faller vid halka, kan du som kund i LokalTapiola kontakta distansläkartjänsten HälsoHjälpen. I tjänsten betjänar sjukskötarna och läkarna på distans varje dag kl. 7–23. Du kan använda HälsoHjälpen då du har en barn-, sjukkostnads-, olycksfalls- eller reseförsäkring i LokalTapiola. Här kan du läsa mer.