Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Säkerhet 8.11.2021

Sväller, överhettas, börjar brinna – i hemmets laddningsbara apparater ingår en brandrisk vilket många inte förstår

Telefoner, smartklockor, rakapparater och många andra laddningsbara apparater i hemmet fungerar med litiumjonbatterier som kan skadas ibland. Telefonskadorna framträder i LokalTapiolas skadestatistik. Att fortsätta använda en felaktig apparat kan orsaka en brandrisk.

Finländarnas vardag elektrifieras i snabb takt i och med att laddningsbara apparater blir allt vanligare. Än behöver man ladda en telefon, bärbar dator, smartklocka eller surfplatta än är det en pannlampa, rakapparat eller elcykelbatterier som behöver mer ström. De flesta apparater fungerar tryggt, men då och då inträffar risksituationer. Från LokalTapiolas hemförsäkringar har under de senaste åren ersatts hundratals skador, där till exempel apparaten inklusive batterierna har svällt, överhettats och i värsta fall fattat eld. Vanligast är skador på mobiltelefoner.

- Vi har med oss mobilen överallt och den kan lätt tappas, bli våt eller få andra stötar. Om mobiltelefonen till exempel under laddning nattetid börjar brinna, kan följderna bli allvarliga. Ett litet batteri brinner vanligtvis inte länge, men om det finns papper eller textilier i närheten kan elden sprida sig, säger LokalTapiolas projektdirektör, brandingenjör Antti Määttänen .

Skador på företagens telefoner och bärbara datorer finns inte med i hemförsäkringsstatistiken, vilket innebär att det sannolikt inträffar fler risksituationer i anslutning till batterier. Om man relaterar det stora antalet batteridrivna apparater i hemmen till antalet skador på dem, är det sällan det inträffar eldsvådor.

– Det är viktigt att kunna agera, om apparaten eller dess batteri börjar bete sig konstigt. Till exempel kan slag, fukt eller hetta skada ett litiumjonbatteri, vilket kan göra att det sväller, blir överhettat, osar eller till och med börjar brinna. Ibland är processen mycket snabb, men ibland kan den starta först en vecka efter ett slag, berättar överinspektör Karoliina Meurman vid Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Varning för felaktiga apparater – ett batteri som gått sönder repareras inte av sig själv

Enligt LokalTapiolas iakttagelser kan en expansions- eller överhettningsreaktion hos ett batteri till exempel få sin början efter en hård stöt, höga temperaturer eller av att den blivit våt. Ibland har apparaten fallit i vatten och ibland glömts på spisen. I bakgrunden till ett fel i batteriet eller en brand i apparaten ligger i allmänhet för hög laddningsström, felaktig laddare eller ett fel någon annanstans i apparaten än i batteriet.

Det är normalt att ett litiumjonbatteri blir aningen varmt under laddningen, men varningsklockorna borde ringa, om apparaten sväller upp, luktar eller blir mycket het under laddningen. Ett felaktigt batteri kan även läcka eller låta konstigt.

– Det oroväckande är att en farlig apparat kan ibland ännu användas under en lång tid. Vi känner till exempel till fall där en uppsvälld apparat har täckts med tejp eller så har man fortsatt att använda den trots att den ger små elstötar. Detta kan vara mycket farligt, säger Määttänen.

- Om ett batteri är sönder så är det sönder och åtgärdas tyvärr inte av sig själv. Ett litiumjonbatteri består av en eller flera battericeller och om en av cellerna går sönder kan en eventuell brand spridas till material eller battericeller bredvid. Alla svullna eller överhettade batterier orsakar inte bränder, men risken är större, säger Meurman.

Vatten kyler i en risksituation – använd vid behov en kastrull

Hur ska du agera om din mobiltelefon till exempel plötsligt blir het, börjar osa eller till och med sväller upp hemma? Koppla genast bort apparaten från laddningsströmmen om möjligt.

Karoliina Meurman säger att en mindre batteribrand i en apparat kan vara över snabbt, men den kan brinna med en kraftig låga. Vid en brand frigörs också giftiga gaser.

– Ett effektivt sätt att släcka en brand i ett litiumjonbatteri är att använda mycket vatten eftersom detta kyler ner batteriet. Samma kylande effekt har också en skumsläckare. En pulversläckare eller en brandfilt stoppar inte reaktionen inne i batteriet, men de kan användas för att tillfälligt kväva lågorna, säger Meurman.

Inomhus kan den brännheta apparaten sänkas ner till exempel i en hink eller diskho fylld med vatten. Om det är tryggt att flytta den kan man även föra ut den. I varje fall ska apparaten flyttas till en brandsäker plats, eftersom batteriet kan antändas på nytt.

– Hemma kan man också använda en kastrull eller ett annat metallkärl. Om apparaten endast är lite svullen och inte utgör en omedelbar brandrisk, kan man som försiktighetsåtgärd placera den i en kastrull med lock och ställa den på ett eldsäkert underlag såsom på en plåt eller ett klinkergolv. Det är en försiktighetsåtgärd till exempel i ett höghus utan balkong tills apparaten kan föras till en affär eller problemavfallsstation, säger Määttänen.

  • I en nödsituation tillkalla hjälp på nödnumret 112 och varna andra. Om handbrandsläckning inte är möjlig, avlägsna dig från det brinnande utrymmet och stäng dörren efter dig.

  • Använd alltid en apparat enligt bruksanvisningen och ladda endast med en laddare som är hel och som är avsedd för den. Se upp så att batteriet inte blir tillstött. Sluta omedelbart att använda en apparat, om den blir het eller sväller kraftigt.

  • Ladda alltid på ett eldsäkert underlag och på en plats där det inte finns lättantändligt material i närheten. Förvara inte apparaten i laddaren i onödan.

  • Säkerställ dig om att brandvarnaren fungerar. När brandvarnaren finns i samma utrymme som den laddningsbara apparaten upptäcker brandvarnaren snabbt ett eventuellt brandtillbud. Finns handbrandsläckningsutrustning?

  • När du köper apparater kan du gynna välbekanta varumärken och undvika att beställa från nätbutiker utanför EU.

  • Kontakta säljaren eller importören av apparaten, om du upptäcker ett fel på den. Begagnade små batterier kan föras till butiken med kontaktytorna tejpade eller till en separat återvinningsstation. Hitta närmaste återvinningsstation och exaktare anvisningar på adressen https://www.kierratys.info/ . Begagnade elapparater inklusive batterier kan också föras till en station för återvinning av el- och elektronikapparater, dvs. till en SER-station. Läs mer på adressen www.serkierratys.fi .

    • Obs! Om du misstänker att apparaten kan vara farlig eller vet att det finns fel hos batteriet, berätta det för den som tar emot apparaten , och lägg inte föremålet tillsammans med det övriga elskrotet.

    • Man kan också meddela Tukes om en produkt som har upplevts som farlig. Tukes är den tillsynsmyndighet som övervakar säkerheten för elektriska anordningar på marknaden i Finland. Läs mer på Tukes webbplats.

Källor: Tukes, SER-återvinning