Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet13.10.2021

En av finländarnas favoritsak på gården är en brandrisk om den används vårdslöst

De senaste åren har badtunnor blivit allt vanligare i Finland och coronatiden har gjort att antalet badtunnor ökat ytterligare. En badtunna är okomplicerad och enkel att använda vilket tilltalar många men samtidigt har antalet farliga situationer orsakade av badtunnor ökat. Det går dock att undvika de flesta riskerna så länge du är noggrann.Bekanta dig och köp

En uppvärmbar badtunna, även kallad ”palju”, har blivit allt vanligare bland finländarna under de senaste åren och coronatiden har gjort att antalet uppvärmbara badtunnor ökat ytterligare. Det finns inget register över badtunnor men enligt olika uppskattningar finns det tiotusentals badtunnor på finländarnas gårdar, kanske över hundratusen.

I takt med att antalet badtunnor ökat har det även blivit vanligare med skador på badtunnor och skador orsakade av dem.

- År 2019 tog LokalTapiola emot sammanlagt drygt 100 skadeanmälningar som gäller badtunnor. I år var vi uppe i samma antal redan i juli, berättar utvecklingschef Antti Määttänen vid LokalTapiola.

Ofta beror skadorna på att badtunnan hanteras ovarsamt.

- En vanlig skadesituation är när badtunnan i misstag värms upp när den står tom eller då badtunnan av någon anledning tömts när eldstaden ännu är het. Då kan konstruktionerna i badtunnan fatta eld eller skadas av hettan, säger Määttänen.

Även om skador förknippade med badtunnor ökat så har man lyckats undvika allvarliga olycksfall. I till exempel Satakunta har räddningsverket endast haft ett fåtal uppdrag som gäller badtunnor.

- Ofta upptäcker ägaren eller användaren i tid att något är fel och då begränsas skadorna till badtunnans konstruktioner. Det här märks även i antalet uppgifter badtunnor orsakar – under de senaste fem åren har det varit sammanlagt endast några uppdrag, säger projektchef Antti Halmela vid Satakunta räddningsverk.

Tillverkarnas anvisningar är viktiga för säkerheten – några enkla regler är bra att hålla i minnet

Kommunernas byggnadsordning tar i allmänhet inte ställning till badtunnornas placering. Därför spelar tillverkarnas bruks- och säkerhetsanvisningar en viktig roll för en säker användning av badtunnorna.

- Badtunnorna är olika och det lönar sig att sätta sig in i bruks- och säkerhetsanvisningarna före tunnan används. Det måste alltid finnas tillräckligt med vatten i badtunnan och skorstenen ska vara på ett tillräckligt avstånd från byggnader och brännbart material. Området framför eldstaden borde vara av eldfast material, säger Määttänen.

Minnesregler för säker användning av badtunna:

  • Kontrollera att det finns vatten i badtunnan före du värmer upp den.

  • Kontrollera att ventilerna inte läcker när du använder badtunnan.

  • Se till att badtunnan inte töms före eldstaden svalnat helt och hållet.

  • Se till att badtunnan placeras så att skorstenen är på ett tillräckligt avstånd från byggnader och annat brännbart material.

  • Se till att området framför eldstaden är av eldfast material.