Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet26.10.2020

Länge sedan du kört bil? Dessa metoder gör det lättare att sätta sig bakom ratten igen

Många har körkort, men det kan ha gått så lång tid sedan man kört senast, att det blir onödigt spännande att sätta sig bakom ratten igen. Din körförmåga kan ha rostat, trafikkännedomen kan ha försvagats eller så tvivlar du kanske på ditt och andras kunnande. Enligt experter finns det många som känner rädsla för att köra bil. Vi samlade tips som hjälper dig att återvända till trafiken efter en lång paus.Jämför och köp

Min make körde alltid, men nu när han är sjuk borde jag köra själv. Jag skaffade körkortet på hemorten när jag var ung, men efter att jag flyttade till en stad har jag inte behövt det på flera år. Efter att jag kolliderade blev jag rädd för trafikriskerna och har inte sedan dess vågat sätta mig bakom ratten.

Det finns många orsaker till varför en person med körkort inte har varit i trafik på länge. Enligt Traficomis statistik fanns det i början av året totalt cirka 3,7 miljoner giltiga körkort i Finland, men många av dem används antagligen inte dagligen eller ens varje vecka. Ibland kan köruppehållet vara från månader till år och till och med årtionden.

- I din närmaste krets finns kanske någon som har haft en mycket lång paus i sin bilkörning och därför har tröskeln för att återvända till trafiken blivit hög. Ibland blir tröskeln så oöverstiglig att man inte längre vågar sätta sig bakom ratten. Det kan gräma en att veta att man inte kan köra eftersom man är medveten om att bilen ibland kan behövas. Det är viktigt att komma ihåg att man alltid kan öva sin körförmåga och att repetera saker kan sänka tröskeln, säger Markus Nieminen som är LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet.

En bilskollärare som följt personer som igen satt sig bakom ratten säger att vissa är rädda för att de efter en lång paus ska utgöra en fara för andra.

- Till exempel vågar man inte köra med barn i bilen. En person kan vara osäker på att inte kunna manövrera bilen säkert i alla situationer. I många fall måste man börja med att förbättra självförtroendet när man igen sätter sig bakom ratten och detta görs genom att man lär känna sin bil och uppmärksamma rätta saker i trafiken. Du måste lita på dig själv och även på att andra följer trafikreglerna, säger Sampsa Lindberg, långvarig bilskollärare och HR- och PR-ansvarig på CAP-Bilskolan.

Enligt Lindberg är det främst kvinnor som kommer till bilskolan för att repetera sina körkunskaper, men även män kan känna rädsla för att köra. Att inte köra bil kan också vara förknippat med skamkänslor, eftersom vi i Finland lätt tar bilkörningen för givet.

Tillsammans med experterna sammanställde vi tips som sänker tröskeln för att igen efter en paus sätta sig bakom ratten.

1) Ta dig tid att bekanta dig med fordonet

Innan du beger dig ut i trafiken är det viktigt att komma ihåg bilens grundfunktioner. Bilarna utvecklas i snabb takt, så det kan vara bra att börja med att läsa manualen och se vad alla spakar och knappar betyder. Hur fungerar lamporna, blinkrarna, torkarna och ventilationen – hur är det med växlarna? Kan du använda utrustningen utan att ta blicken från vägen eller utan att du tappar koncentrationen under körningen?

Du kan öva på att manövrera bilen på en lugn plats t.ex. på en tom parkeringsplats. Repetera att styra, backa, bromsa och titta i speglarna. Så här lär du dig att känna ditt fordon.

2) Repetera trafikreglerna och -märken

Grundkunskaper i trafikregler har präntats in i skolan, hemma och i bilskolan, men det skadar aldrig att repetera. Trafikregler och -märken kan också ha förändrats något under årens lopp, så en uppdatering kan vara bra. Det är också olika att följa trafiken ur en bilists och en motorcyklists synvinkel än ur till exempel en fotgängares och en cyklists synvinkel.

Den nya vägtrafiklagen förde i år med sig ändringar bland annat gällande färgen på spärrlinjerna, parkeringsmöjligheterna och användningen av vinterdäck. Det finns också nya trafikmärken längs vägarna.

Läs mer: Vad bör bilisten veta om den nya vägtrafiklagen? Experterna går igenom viktiga ändringar och olika risker

3) En kompis eller en professionell som stöd?

Du behöver inte återgå till trafiken ensam. Fråga om din partner, vän eller någon annan erfaren förare kan komma med som stöd. Om det inte finns någon lämplig inom din närmaste krets, kan du också vända dig till en professionell. Bilskolorna erbjuder skräddarsydda körundervisningar enligt behov. En bilskollärare kan också bedöma dina körkunskaper om du själv är betänksam.

Du kan även själv lära dig trafikkunskaper. På webben finns mängder av studiematerial om trafikregler och körsituationer som erbjuds av olika aktörer. Material finns till exempel på webbplatsen Ajokortti-info.

4) Börja i bekant miljö

När man börjar känna sig säkrare på att manövrera bilen är det dags att bege sig ut i trafiken. Våra resor är ofta begränsade till vissa rutter, till exempel mellan hemmet, arbetet och servicen, så det är bra att först lära känna de bekanta rutterna. Om det är möjligt ska du först köra under lugnare tider och inte till exempel under rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen.

Så småningom kan du förlänga rutterna, pröva på att köra under olika tider på dagen och till exempel köra i stadens centrum eller i mera komplicerade korsningar. När du åker till en stad där trafiken är livlig eller på en längre resa  lönar det sig att på förhand planera en rutt. Det gör det lättare att koncentrera sig på själva körningen. Även en navigator är till hjälp.

Kör alltid när det erbjuds en naturlig möjlighet, till exempel om du ska åka ut i trafiken med en kompis eller närstående.

5) Tänk inte för mycket på andra

Vi blir lätt besvärade om bilen stannar vid trafikljusen eller om en backstart inte lyckas omedelbart, men det lönar sig inte att tänka alltför mycket på vad andra tänker eller att bli nervös. Kom ihåg att vi alla ibland gör misstag i trafiken. De flesta förare koncentrerar sig på sin egen körning och funderar inte alls på vad andra tänker. Med tanke på säkerheten är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra i trafiken och att vi till exempel genom förutseende körning försöker undvika farliga situationer.

6) Om tröskeln är alltför hög finns det andra alternativ

Ibland kan det bara bli så att man inte lyckas återgå till bilkörning trots försök. Det kan vara så nervöst att köra eller rädslan kan till och med ge fysiska symptom. Då lönar det sig att överväga vilka andra transportmedel som finns att tillgå – kan du till exempel använda kollektivtrafiken, taxi eller kommunala transporttjänster? Även samåkning är en möjlighet idag.

  • Ibland kan en mycket lång paus från körning innebära att du borde förnya körkortet i samband med att du återvänder till trafiken med bil. Alla körkort som utfärdats efter januari 2013 är beviljade på viss tid.

  • Nya körkort för till exempel personbilar, motorcyklar och mopeder gäller 15 år i sänder. Efter att föraren fyller 65 år gäller körkortet 5 år i sänder.

  • Förnyelse av körkort innebär inte i regel bilskolundervisning eller förarexamen. Om till exempel körkortet för personbilar har gått ut för mer än två år sedan måste förarexamen avläggas på nytt.

Källa: Traficoms webbplats Ajokortti-info