Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi5.10.2020

Hur mycket besparingar borde jag ha? – ”Att spara hjälper dig att förbereda dig på överraskningar i vardagen och att uppnå framtida mål”

Från lönen kan varje månad flyttas pengar, men det kan kännas svårt att fastställa sparmål längre in i framtiden. Vi frågade LokalTapiolas specialister inom ekonomi, hur mycket besparingar man borde ha.Läs mera

Det kan vara svårt att få ett direkt svar på hur mycket besparingar man borde ha. Specialisterna har svårt att ge ett direkt svar, eftersom var och ens personliga livssituation påverkar svaret. Familjesituationen, åldern och den invanda livsstilen inverkar alla på sparbeloppet man borde ha.

LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro och livbolagets specialist Santtu Tolonen tar tag i frågan och bygger upp sitt svar på tre olika sparbehov. Även om dina egna sparmål skulle kännas oklara, lönar det sig ändå att förbereda sig ekonomiskt och att spara långsiktigt. För de egna besparingarna är det också möjligt att långsiktigt söka bättre avkastning än bara ett bankkonto.

En buffert för sämre tider

Grundtanken med besparingar är att man förbereder sig på överraskningar i vardagen. En bra tumregel är att det skulle vara bra att ha en buffert som motsvarar två månadslöner.

- Permitteringar eller arbetslöshet är de ekonomiskt tråkiga överraskningarna i livet som gjort att många finländare i år har blivit tvungna att använda sin reservkassa. Buffertbesparingarna hjälper också om hushållsapparater går sönder eller om bilen plötsligt behöver service, säger Nummiaro.

Det finns olika alternativ för att komma igång med sparandet och att samla en buffertfond för vardagen. Ett alternativ är LokalTapiolas Ränteförmån. Du kan börja spara i Ränteförmånen redan med 30 euro per månad eller med en annan summa som passar dig. Du vet i förväg hur mycket avkastning du kommer att få för nästa år. Kundens besparingar kan lyftas när som helst, så tillgångarna kan tas i användning just när behovet är störst.

Större anskaffningar görs ofta på skuld

Sparmålet för många är till exempel att köpa en bil eller en ägarbostad. Större anskaffningar görs vanligtvis med lånade pengar, men det behövs också egna besparingar.

- För de flesta är skuldsättning nödvändigt för att till exempel kunna köpa en bostad. Att skaffa en bostad i tillväxtcentra kräver ofta ett stort lån. De finländska hushållen är för närvarande mera skuldsatta än tidigare i förhållande till sina disponibla inkomster. I vissa hushåll är skuldsättningen på en oroväckande nivå. De låga räntorna håller nu räntebördan på miniminivå, men förmågan att betala skulder är alltid också beroende av tillfälligheterna i livet såsom arbetslöshet eller arbetsoförmåga, påminner Nummiaro.

Skuldbeloppet borde proportioneras enligt hur stora låneamorteringar man klarar av ifall den egna livssituationen plötsligt ändras. Även här kan det vara till hjälp om man har förberett sig genom att spara till en reservkassa.

- Trenden med sjunkande bostadspriser i glesbygden utmanar nu många att fundera på sin ekonomiska beredskap ur en ny synvinkel, eftersom en stor del av mångas tillgångar är bundna till bostaden. Till slut när du skulle vilja sälja din bostad t.ex. på grund av att åldern för med sig olika bostadsbehov kan försäljningsvärdet vara en obehaglig överraskning, när bostaden som man tänkt ska vara en pensionstillgång inte alls har behållit det önskade värdet. Detta uppmuntrar till långsiktigt sparande och placerande vid sidan av  bostadssparande, säger Nummiaro.

Pensionssparande

Att förbereda sig inför pensioneringen ligger långt i framtiden för många, men finns ändå i tankarna. Frågan är ändå densamma, hur mycket pengar borde jag spara inför min pensionering.

- Behovet av att spara inför pensioneringen beror på din livsstil och den ålder du går i pension samt på din inkomstnivå före pensionen. För att förbereda sig på lång sikt, såsom t.ex. inför pensioneringen lönar det sig att placera pengarna diversifierat enligt den egna risktoleransen, säger livbolagets specialist  Santtu Tolonen.

Du kan med den bifogade räknaren testa, om dina pengar räcker under pensionen och hur du genom att spara kan påverka din ekonomi under pensionstiden?

Tre råd för att börja spara:

1. Gå igenom inkomsterna och utgifterna i hushållet. Ta reda på vart dina pengar tar vägen och hur mycket du skulle kunna spara. Du kan till exempel använda en Excel-tabell eller något digitalt verktyg. Till exempel 5-10 % är ett bra sparbelopp till att börja med. Om det inte går att spara är det skäl att gå igenom utgifterna och att fundera på om man kunde pruta på något.

2. Fundera på dina egna sparmål och skriv ner dem. Detta hjälper dig att klargöra ditt mål och spartidens längd. Det kan finnas flera sparmål, till exempel mål på kortare och längre sikt. I detta skede lönar det sig också att dra nytta av avgiftsfria placeringsrådgivningstjänster där du får en sparplan som skräddarsytts just för dina behov.

3. Börja spara och håll fast vid planen. Överför pengar till sparandet genast när du får inkomster (t.ex. på lönedagen) och gör en automatiskt återkommande betalning för dem. Följ med hur dina besparingar utvecklas för det motiverar dig till att hålla sparplanen.