Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet22.6.2020

När var sotaren senast till stugan? En sotig eldstad kan utgöra brandrisk – läs specialistens tips för ett brandsäkert stugliv

Eldstäder i fritidsbostäder ska sotas minst med tre års mellanrum, men om man under coronatiden vistas mera än vanligt på stugan, är det skäl att fundera över att även sota oftare. Sommarfirandet blir tryggare när eldstäder och rökkanaler är i skick, eldar utomhus inte tänds när det är torrt och blåsigt och het aska hanteras med omsorg. När det gäller brandsäkerheten på stugan är förebyggande och handbrandsläckning viktiga eftersom hjälpen kan vara långt borta vid en nödsituation.Bekanta dig och köp

Eldstäderna och rökkanalerna i fritidsbostäder ska enligt räddningslagen sotas minst med tre års mellanrum. Tidigare var det räddningsverket som svarade för ordnande av sotning men nuförtiden är det fastighetsägaren som själv ska beställa den periodiska sotningen. Reformen av bestämmelserna om sotning ökade stugägarens valfrihet i fjol men medförde samtidigt mera ansvar.

- Distriktsotaren tar inte längre automatiskt kontakt så det är viktigt att själv se till att eldstaden är i skick både hemma och på stugan. Om man under dessa undantagsförhållanden spenderar mera tid på stugan och eldar ofta, är det även skäl att överväga att sota oftare. Sot och tjära som samlas kan som värst orsaka en sotbrand som kan sprida sig till hela byggnaden, säger ersättningschef Jussi Korpelainen från LokalTapiola.

Räddningsverkets statistik visar att det årligen inträffar cirka trehundra sotbränder. Om man köper en ny stuga lönar det sig att redan vid köptidpunkten fråga när sotaren senast har tittat i skorstenen. Likaså om eldstaden inte använts på över tre år ska sotaren kontrollera den före den tas i bruk.

- En yrkesman kan t.ex. se till att det fortsättningsvis är tryggt att använda en öppen spis eller en bastuugn. Han rengör inte enbart rökkanalerna utan kan också hitta andra farliga fel som ska åtgärdas. Sådana fel är det ofta omöjligt att se på utsidan.

I bostadsbyggnader som är i stadigvarande bruk ska eldstäderna sotas varje år. För att sotaren ska kunna utföra sitt jobb tryggt, ska ägaren hålla byggnadens stegar och tak i klätterdugligt skick.

Akta vinden, torkan och askan från eldplatser

Utöver inomhuseldar hör även brasor och andra utomhuseldar till stuglivet. Under semestern glöder det åtminstone i grillen. Hos försäkringsbolagen syns allt emellanåt att eld har kommit lös till exempel när man bränt skräp och ris eller gräs.

- Man ska aldrig bränna för nära byggnader eller till exempel nära en vedtrave. Elden kan förvånansvärt lätt sprida till exempel vid en vindpust. Efter en stor lägereld kan askan också vara het i timtal så askan ska inte lämnas obevakad och den ska vattnas vid behov, säger Korpelainen.

En omsorgsfull hantering av askan är ett sätt att också förebygga bränder i vedbastun. Det är viktigt att askan från eldstäderna till exempel flyttas till en gammal målburk eller något annat obrännbart kärl med lock. På stugan ska cigaretter askas direkt i en burk med lock eller som fyllts med vatten.

När Meteorologiska institutet har varning för skogs- eller gräsbrand, alltså när det är mycket torrt, får en lägereld inte alls göras upp utomhus.

Varnare i skick, koordinater i minne

En drömstuga finns ofta långt från staden i det gröna, men inträffar det en brand kan avståndet till tätorten bli ett problem. I glesbygden finns hjälpen nödvändigtvis inte nära och hjälpen kommer inte snabbt.

- Det är viktigt att man i en fritidsstuga har en fungerande brandvarnare och, finns där en eldstad, är det skäl att också fundera över att skaffa en osvarnare. När man första gången efter vintern kommer till stugan – eller till exempel till en hyresstuga – lönar det sig att först kontrollera att varnarna fortsättningsvis fungerar.

Handbrandsläckningsutrustningen hjälper att släcka ett brandtillbud eller ger tilläggstid så att brandkåren hinner till platsen. En släckningsfilt kan placeras nära matlagningsstället och handbrandsläckaren på en lättillgänglig synlig plats.

- Alla som vistas på stugan ska också lägga byggnadens position på minnet. Adressen och koordinaterna kan sparas i mobilen och till exempel skrivas upp nära utgången ifall man måste tillkalla hjälp. Det är också bra att på förhand ladda ner Nödcentralsverkets 112-applikation till mobilen.

Hemförsäkringen ger skydd också vid brand-, rök- och explosionsskador på stugan. Om du utöver ett stadigvarande hem även har en sommarstuga kan du teckna en egen försäkring för den. Fritidshusförsäkringen omfattar även lösegendomen på stugan och gården samt gårdsbyggnaderna. Bekanta dig med LokalTapiolas försäkring för fritidsbostäder.

Läs mer: Stugägarens minneslista – tips för ett tryggare stugliv i sommar