Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet7.2.2020

Såhär uppskattar finländarna sina bilkostnader - hur mycket kostar bilandet per månad

Finländarnas uppskattning av sina månatliga kostnader för bilkörning varierar mycket enligt resultaten i LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning. De som svarade på enkäten uppskattade att deras driftskostnader för bilen i genomsnitt är 318 euro per månad. Enligt exempelkalkylerna som gjorts av en specialist är uppskattningen inte nödvändigtvis långt från verkligheten, men kostnaderna varierar mycket beroende på bil.Läs mer

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning utreddes finländarnas uppskattningar av de månatliga driftskostnaderna för den egna bilen. 14 % uppskattade att driftskostnaderna för bilen är under 100 euro per månad. Färre än var fjärde (23 %) uppskattade att kostnaderna är mellan 101 och 200 euro och i praktiken lika många (22 %) uppskattade att kostnaderna är mellan 201-500 euro. 5 % uppskattade att deras driftskostnader för bilandet är över 500 euro per månad. Att hela 37 % av de bilister som svarade på enkäten inte kunde svara på frågan berättar om hur svårt det är att uppskatta månadskostnaderna. Enkäten besvarades av personer som äger en bil.

- Det är vanligt att människorna i någon mån uppskattar bilkostnaderna i underkant. Å andra sidan, om man tar i beaktande den höga medelåldern för det finländska bilbeståndet och de populäraste bilmodellerna, är uppskattningarna nödvändigtvis inte så långt från verkligheten, berättar vice verkställande direktör för LokalTapiola Finans Hannu Heliö.

Bilbeståndet i Finland är gammalt delvis på grund av de höga kostnaderna. Finländarna kör med bilar som i genomsnitt är 12 år gamla. Enligt Bilförbundets uppskattning är bilens genomsnittliga värde 3 600 euro. Finländaren kör i genomsnitt 14 000 kilometer per år med bilen.

- De verkliga kostnaderna för bilkörningen varierar mycket beroende på hurdan bil den som svarar har. I praktiken kör man mindre med de äldre bilarna och mera med de nyare bilarna. Medelkonsumtionen för äldre bilar per hundra kilometer är cirka sju liter och fem liter för nyare bilar. Speciellt med de äldre bilarna, med vilka man kör cirka 10 000 kilometer per år, kan man komma upp till en månadskostnad på cirka 200 euro. För en nyare bil med vilken man kör mera, stiger de månatliga kostnaderna lätt till närmare 500 euro, konstaterar Heliö.

Dessa saker beaktar människorna i sina kostnadsberäkningar

I enkäten frågade man också vilka saker som människorna beaktar i sina kostnadsberäkningar. När man uppskattar kostnaderna, tänker man ofta på löpande kostnader såsom på bränslekostnader (92 %) och service- och underhållskostnader för bilen (71 %). Å andra sidan kommer många ihåg att även räkna med försäkringen (78 %) och bilskatten (61 %).

Bara ett fåtal beaktar värdeminskningen eller kostnaderna i anslutning till bilanskaffningen i sina beräkningar på driftskostnader (under 20 % av dem som svarade på enkäten). Bara cirka var fjärde beaktar parkeringsavgifterna. Därtill uppskattade 4 % någon annan kostnad i sina beräkningar.

Enligt Heliö är det förståeligt att speciellt de som kör med äldre bilar inte räknar med värdeminskningen. För nyare bilar är värdeminskningen dock en betydande kostnad som det är svårt att uppskatta exakt.

Bekanta dig nedan med exempelkalkylerna på de genomsnittliga bilkostnaderna. Exempelpriserna har räknats som ett medelvärde för bilarna som fanns till salu på webbplatsen autotie.fi. I beräkningen har inte beaktats däck- och parkeringskostnader.

LokalTapiola Finans förbinder sig till att under avtalstiden, utan separat debitering av kunden eller försäljaren, kompensera för koldioxidutsläppen från alla person- och paketbilar som bolaget finansierar för konsumenterna, vars utsläppsklass är under 200 g/km och vilka LokalTapiola eller Turva försäkrat. LokalTapiola Finans är en del av LokalTapiola-gruppen som är marknadsledare inom trafikförsäkringar.

På LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning svarade 1 034 finländare i åldrarna 15-74 år. Undersökningen verkställdes av Kantar TNS under tiden 19. – 26.9.2019. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,1 procentenheter.