Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet20.9.2019

Unga förare observerar saker snabbare i trafiken än äldre förare - ändå inträffar det fler olyckor för unga förare

LokalTapiola undersökte bilisternas observationsförmåga i ett ögonrörelsetest i körsituationer. Enligt de preliminära resultaten upptäcker unga förare händelserna i trafiken upp till cirka 2-3 sekunder snabbare än de äldre åldersgrupperna. Resultaten från ögonrörelsetestet bekräftar också uppfattningen om hur svårt det är för bilisterna att lägga märke till den lätta trafiken i vissa situationer.Jämför och köp

I LokalTapiolas ögonrörelsetest har under det senaste året undersökts mer än 200 finländares observationsförmåga i olika trafiksituationer. De preliminära resultaten bekräftar uppfattningen om att ungdomar (18-34 åringar) i allmänhet upptäcker saker upp till cirka 2-3 sekunder snabbare än de äldre åldersgrupperna.

- Ungdomar skulle i princip ha bättre förutsättningar att klara av svåra trafiksituationer på grund av sin snabbare observationsförmåga, men på grund av mindre erfarenhet och andra faktorer är situationen i kollisionsstatistiken en annan. Man kan kanske tänka sig att de äldre förarna kompenserar den lite långsammare observationsförmågan med sin erfarenhet, säger LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Att lägga märke till väsentliga saker i trafiken påverkar direkt trafiksäkerheten, men enligt Nieminen finns det ännu ganska lite information om observationsförmågan. Testet som LokalTapiola utvecklat samlar information om bilisternas observationsförmåga genom att mäta ögonrörelserna och blickens riktning i en simulerad körsituation i olika trafiksituationer.

- Utöver ny information vill vi även väcka bilisternas medvetenhet om vikten av observationsförmåga i trafiken. Om blicken irrar bort från trafiken under körningen mångfaldigas risken för en olycka eftersom föraren då inte har tid att reagera på överraskande situationer. I stadskörning hinner bilen röra sig tiotals meter även om blicken irrar endast några sekunder, förklarar Nieminen.

Oväsentliga saker distraherar - mobiltelefonen är värst

Enligt testresultaten är det oväsentliga saker, som reklam vid vägkanten, som lätt gör bilisterna ouppmärksamma. Även till exempel fotgängarnas kläder påverkar betydligt hur lätt och på hur långt avstånd bilisterna kan lägga märke till dem. Nieminen är särskilt bekymrad över bilisternas användning av mobiltelefonen.

- Det mest betydande nya fenomenet de senaste åren vad gäller säkerheten är användningen av mobilen under körning eller att man bläddrar i sociala medier. Tidigare talade man i mobiltelefonen under körningen, men nu är det ofta så att föraren använder hela sin uppmärksamhet på mobilen, säger Nieminen.

Under den mörkaste tiden på året är det skäl att fästa uppmärksamhet på de egna kläderna och använda reflex i mörker. Det är ofta svårt för fotgängare och cyklister att förstå hur svårt det är för bilister att lägga märke till dem. Mer än en fjärdedel av fotgängardödsfallen inträffar under den mörka årstiden i oktober-januari.

- De flesta fotgängarolyckorna i vägtrafiken inträffar under den mörka årstiden i oktober-januari. Mörkret har ett tydligt samband med bilisternas observationsförmåga och förmåga att urskilja fotgängare, säger Nieminen.

- I testsituationen kunde vi bra undersöka hur fotgängarnas kläder påverkade observationsförmågan. Man märkte nästan inte alls en person som hade mörka kläder jämfört med en person som hade färgglada kläder. Vädret och belysningen inverkar betydligt på bilisternas observationsförmåga.