Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet6.9.2019

Lista: Vanliga skäl för veterinärbesök med hunden - med mobilen får du veterinärhjälp genast

När sällskapsdjuret insjuknar och behöver hjälp, når du snabbt en veterinär med appen DjurHjälpen.Mer om djurförsäkringen

För hundar och katter är de typiska skälen att besöka en veterinär ganska vanliga. Kräkningar, diarré, hud- och öronsymptom är bekanta saker för många djurägare. Även sår, allergiska reaktioner, förgiftningstillstånd och olika olycksfall är tyvärr också vanliga skador.  Till all lycka kan en veterinär sköta många av dessa fall per distans. Man behöver nödvändigtvis inte besöka en mottagning.

DjurHjälpen används med en gratis iOS och Android mobilapplikation. Ta i bruk DjurHjälpen

I LokalTapiolas distansveterinärtjänst får kunderna snabbt veterinärens bedömning av sällskapshundens eller -kattens hälsotillstånd. I DjurHjälpen utreder veterinären djurets hälsosituation och ger vårdanvisningar eller hänvisar djuret vid behov  till fortsatt vård på LokalTapiolas samarbetspartners direktersättningsklinik eller -sjukhus. Som hjälp kan man använda videokontakt för att göra en distansbedömning och ge anvisningar för hemvård samt vid rådgivning i första hjälpen.

Tjänsten fungerar alla dagar i veckan klockan 7-23, så sällskapsdjurets ägare får sinnesfrid i en nödsituation. När man inte behöver åka till en mottagning med djuret, sparar man tid och pengar och det viktigaste, sällskapsdjurets tillfrisknande börjar snabbare.

– Till DjurHjälpen inkommer alla slags fall. Vissa kunder vill försäkra sig om vad man ska göra vid fästingbett eller om djuret har fått ett litet sår, andra har haft långvariga kroniska problem såsom hudproblem och vissa har råkat ut för ett akut olycksfall eller så finns det misstanke om korsbandsskada i knäet, vattensvans, hjärnskakning eller att djuret fått i sig ett främmande föremål, berättar veterinär Eva Kaisti hos LähiVet som producerar LokalTapiolas tjänst DjurHjälpen.

– Kunderna har tagit bra emot DjurHjälpen och många har redan varit i kontakt upprepade gånger. Denna vecka hade jag ett videosamtal med en kund som jag betjänade redan för andra gången. Hans hund hade fallit och slagit huvudet och var omtöcknad. Första reaktionen var att ringa jouren men när ingen svarade där, skickade han ett meddelande till DjurHjälpen. Fantastiskt att han kom ihåg DjurHjälpen när han var i nödläge och fint att jag kunde hjälpa!

Vanliga skäl för veterinärbesök med hunden:

  • Hudsjukdomar: hudsymptom, ektoparasiter, inflammationer

  • Neurologiska symptom och sjukdomar

  • Öronen: inflammationer, kroniska förändringar, blodöra

  • Ögonen: inflammationer, starr, röda ögon

  • Urinvägarna

  • Andningsvägarna

  • Hältor: sjukdom eller skada i led, ledband eller ligament

  • Sår

Sällskapsdjurförsäkring är en bra partner för DjurHjälpen

Naturligtvis kräver vissa besvär som hundar och katter har fortfarande veterinär- eller sjukhusbesök. Sällskapsdjuren genomgår till exempel alltmera knä- och höftoperationer. Sedvanliga ingrepp är också operationer av främmande föremål i tarmen samt operationer av magsäcksomvridningar och livmoderinflammationer. Sällskapsdjurens långvariga och kroniska sjukdomar behandlas allt längre. Även behandlingen av olika kroniska hudsjukdomar och sjukdomar i sköldkörteln samt diabetes har blivit allmännare.

– Distansveterinärens arbete kräver goda baskunskaper inom veterinärmedicin, erfarenhet från klinisk praktik, goda kunskaper om receptfria läkemedel och -material samt erfarenhet av kundarbete. Man måste också kunna ställa de rätta frågorna, ge kunden råd att verka som hjälpande hand åt distansveterinären och vid undersökning av sällskapsdjuret och kunna dra korrekta slutsatser på basis av dessa uppgifter. Allt detta utan beröringssinne eller  ytterligare diagnostik. På moderna kliniker gör man mycket undersökningar, eftersom  man har möjlighet till det och på detta sätt säkerställa situationen. Distansveterinären har inte denna möjlighet utan här har man återgått till grundpraktik utan fysiska undersökningar.  Arbetet är därför utmanande, men mycket givande, berättar Eva Kaisti om sitt arbete.

LokalTapiolas sällskapsdjurförsäkring är ett bra skydd i de situationer som beskrivs ovan och även i andra situationer som gäller sällskapsdjurets hälsa.

Distansveterinärtjänsten DjurHjälpen har ingen självrisk och användningen av tjänsten avdras direkt från maximiersättningen i veterinärvårdsförsäkringen dvs. kunden behöver inte själv betala för användningen av tjänsten. Om du måste besöka en djurklinik för vården av ditt sällskapsdjur, har du tillgång till vår direktersättningstjänst.

Ta i bruk DjurHjälpen och bekanta dig med vår sällskapsdjurförsäkring