Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet7.6.2019

Studerande, ska du flytta till din första egna bostad? Dessa 5 tips hjälper dig med flyttningen

Det är ett stort steg att flytta till sin första egna bostad. Oberoende av om du bor på hyra eller äger bostaden, är det skäl att även förbereda sig på tråkiga överraskningar, såsom att saker går sönder. Med en försäkring är det också bra att förbereda sig på olycksfall och sjukdom under resa.Bekanta dig och köp

Bostadsmarknaden är livlig på hösten när studerande flyttar hemifrån på grund av sina studier. Det kan vara stressigt att flytta och det finns mycket att tänka på. Vi gjorde en lista på tips och sådant man borde beakta för att lyckas med flyttningen.

Har du kommit ihåg att försäkra ditt hem? I hyresavtalet fastställts i allmänhet att hyrestagaren ska ha en hemförsäkring från och med avtalets begynnelsedag och att den ska gälla under hyresavtalets hela giltighetstid. När det gäller en ägarbostad ska en hemförsäkring vara tecknad redan när köpebrevet för bostaden undertecknas, så att rättsskyddsförsäkringen som hjälper vid tvister är i kraft. Räkna priset på hemförsäkringen här.

1. Hyresavtal

Ett hyresavtal ska alltid göras skriftligt och läsas noggrant, så att man vet vilka villkor som gäller. Ingår t.ex. någon slags begränsning i avtalet? De vanligaste begränsningarna gäller rökning eller sällskapsdjur.

2. Hyresgaranti

Hyresgarantin ska i allmänhet vara betald när man flyttar in i bostaden. Det är fråga om en summa som hyresgivaren kräver som garanti och som betalas tillbaka när man flyttar bort. Hyresgarantins summa kan variera mellan allt från en halv månads hyra till tre månaders hyra.

3. Flyttningsanmälan

Flyttar du till en hyresbostad eller ägarbostad? Många praktiska saker är samma oberoende av boendeform: till exempel flyttningsanmälan hos posten, magistraten och disponenten. Gör flyttanmälan här.

4. Hemförsäkring

Skydda din viktiga egendom med en hemförsäkring. De mest omfattande hemförsäkringarna ersätter även plötsligt bräckage på föremål och resgods, så det lönar sig att jämföra hurdan hemförsäkring som passar dig bäst. Även om en hemförsäkring kan kännas som en extra utgift, ger den skydd vi överraskande situationer. Läs mer om hemförsäkring här.

Det är till exempel en stor engångskostnad att skaffa en ny hushållsmaskin om man inte har en försäkring. För att villkoren i hyresavtalet ska uppfyllas krävs ofta att man tecknar en hemförsäkring. I samband med hemförsäkringen får du också ansvars- och rättsskyddsförsäkringarna. De ersätter om du orsakar skada för utomstående eller om du behöver anlita en advokat.

Alltid då du flyttar till en ny adress, ska du meddela om flytten till försäkringsbolaget och kontrollera att hemförsäkringen är up to date. Kontrollera att hemförsäkringen även gäller under flyttningen.

5. El-, vatten- och internetavtal

Vissa av dessa kan ingå i hyresavtalet. I många hyresavtal ingår de inte och därför lönar det sig att ta reda på detta i god tid före flytten, så att de säkert är i kraft när du flyttar in. Det är inte kul att vakna utan ström.

6. Brandvarnare, släckningsutrustning och kunskaper i skick

Enligt lag ska det finnas en brandvarnare i varje bostad. Brandvarnaren är livsviktig eftersom en fungerande brandvarnare varnar om en begynnande brand i tid. Skaffa därför en brandvarnare och kontrollera varje månad att batterierna fungerar! Endast en fungerande brandvarnare räddar. Skaffa även en brandfilt eller en brandsläckare och säkerställ dig om att du kan använda dem när de behövs på riktigt. Skaffa dessa exempelvis här.

7. Bostadsbidrag

Som en följd av ändringen som trädde i kraft i augusti 2017 får studerande allmänt bostadsbidrag på samma villkor som övriga bidragstagare, så vid beviljandet av bidraget beaktas inte studiemånaderna eller studiestödets maximitider. Bostadsbidraget påverkar inte studiestödet och det beaktas inte heller som inkomst i studiestödet. Här kan du ansöka om FPAs bostadsbidrag.

Fpa betalar bostadsbidraget för hela hushållet gemensamt. Till samma hushåll hör till exempel nära släktingar och personer som hyr bostaden med ett gemensamt hyresavtal. Till samma hushåll hör också de som hyr delar av bostaden med separata hyresavtal, om de enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är ansvariga för hyran för hela bostaden.

Till olika hushåll hör däremot personer, som har hyrt bostaden med separata hyresavtal, om de inte är nära släktingar eller om de inte är ansvariga för hyran för hela bostaden.

8. Kan jag spara eller placera?

Som ung lönar det sig också att fundera på att spara till överraskande utgifter eller olika mål såsom en ägarbostad eller en resa. Även små summor blir under en längre tid ett hyggligt boägg. Läs mer här.

9. Beakta andra

När du flyttar ska du också tänka på och ta hänsyn till andra. Har du begärt om tillräckligt med bärhjälp till flyttdagen? Om du vill  ordna inflyttningsfest i din nya bostad, är det bra att berätta detta för grannarna, fast med en lapp på anslagstavlan.

FLYTTARENS MINNESLISTA:

 1. 1.

  Ingå ett elavtal.

 2. 2.

  Flytta internetanslutningen.

 3. 3.

  Gör flyttningsanmälan hos Posten och Magistraten.

 4. 4.

  Samla ihop ett flyttgäng eller begär anbud från en flyttfirma.

 5. 5.

  Skaffa tillräckligt med flyttlådor. Påbörja packningen i tid, återvinn onödiga saker.

 6. 6.

  Teckna en hemförsäkring eller flytta din gamla försäkring till den nya bostaden.

 7. 7.

  Skaffa brandvarnare och handbrandsläckningsutrustning (brandfilt, brandsläckare).

 8. 8.

  Flyttstäda din gamla bostad och återlämna nycklarna.