Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa12.4.2019

Barnförsäkringarna blir allt populärare – experten berättar varför

Föräldrarnas vilja att redan före födseln försäkra sina barn syns hos försäkringsbolagen. Enligt LokalTapiolas experter vill man med en privat hälsoförsäkring säkerställa snabb tillgång till vård och täcka vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall. På valet av försäkring inverkar också möjligheten att använda distansläkartjänsterna och uppfattningen om att vården är kvalitativ.Läs mera

Barnförsäkringarna blir allt populärare: i slutet av förra året hade redan 497 000 finländare en sjukkostnadsförsäkring för barn.

- Många vill försäkra sitt ofödda barn och på detta sätt säkerställa barnets möjligheter till ett så omfattande försäkringsskydd som möjligt, där det inte ingår begränsningar på grund av sjukdomar, berättar LokalTapiolas utvecklingschef Susanna Kallio-Könnö.

LokalTapiola erbjuder kunderna försäkringsskydd vid vårdkostnader som orsakas av sjukdomar eller olycksfall. Försäkringen kan tecknas för ett ofött barn och den kan hållas i kraft ända upp till 80 års ålder. Läs mer om LokalTapiolas barnförsäkringar.

Det finns många orsaker för val av försäkring

Kallio-Könnö uppger att barnförsäkringens popularitet påverkas av möjligheten att vid insjuknande söka läkarvård flexibelt och vid lämplig tidpunkt.

- Man vill inte köa med barnet. Föräldrarna uppskattar också möjligheten att kunna välja vårdställe. Av dessa orsaker har också distansläkartjänsten i HälsoHjälpen tagits väl emot och barnfamiljerna har hittat den bra.

Utöver att man snabbt får vård ger försäkringen även ett ekonomiskt skydd vid vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall.

- Största delen av kostnaderna som ersätts från barnförsäkringen är enstaka läkarbesök och  medicininköp som beror på barnets insjuknande. De sjukdomar som ersätts mest är till exempel allergier, atopiskt eksem, astma, förkylningar, öroninflammationer, magsjuka och andra magsjukdomar, berättar Kallio-Könnö.

Den vanligaste operationen som utförs inom den privata sektorn är insättningen av örontuber.

- Som en följd av återkommande öroninflammationer kan det bli aktuellt att sätta in örontuber, kostnaderna till följd av läkarbesök med undersökningar och mediciner blir ofta cirka 1 500 euro.

Vanliga operationer som barn genomgår är också svalg- och halsmandeloperationer, där kostnaderna inom privat sektorn varierar mellan 1 000 och 2 000 euro.

- De mest vanliga operationerna för  äldre barn är för sin del olika ledoperationer, såsom knäoperationer. Allergiundersökningar och desensibilisering samt medicinkostnader i anslutning till dessa kan också överraska, berättar Kallio-Könnö.

Bra att veta om sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring för barn

• Du kan teckna försäkringen som reservering för ditt barn redan före barnet föds, senast två månader före barnets beräknade födelsetid. Då beviljas försäkringen på basis av moderns hälsodeklaration. Det lönar sig att teckna försäkringen redan före barnets födelse alltid när det är möjligt.

• Du kan till barnets försäkring välja utöver vårdkostnader för sjukdom och olycksfall också skydd vid men till följd av olycksfall och  dödsfallsskydd.

• Vårdkostnadsskydd vid sjukdom gäller fram till 80 års ålder och övriga skydd fram till 100 år.

• Med hjälp av försäkringen får du snabbt vård vid sjukdom eller olycksfall och betalar endast eventuell självrisk.

• En försäkring som tecknats före barnets födelse gäller genast från födseln livet ut utan begränsande villkor som beror på hälsotillståndet.

• För föräldrarna till barn som sportar är det viktigt att veta att LokalTapiolas olycksfallsförsäkring gäller i  idrottsverksamhet för försäkrade under 17 år och ingen separat licensförsäkring behövs för barnet.

• Vårdkostnadsskydd vid sjukdom ersätter endast vård i Finland. Ett barn som reser med sin familj omfattas av sina föräldrars reseförsäkring i LokalTapiola.

• Distansläkartjänsten i HälsoHjälpen är en del av LokalTapiolas barnförsäkringar. Med hjälp av tjänsten får du snabbt kontakt med hälsovårdsspecialister alla dagar i veckan klockan 7-23. Ladda genast ner applikationen till din telefon och logga in i tjänsten. Läs mer.