Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa28.1.2019

Dåligt vinterväder har en hög prislapp – såhär mycket är finländarna sjuklediga på grund av halka

På vintern faller människor i alla åldrar i halt väglag. För fotgängare är halkning det mest allmänna olycksfallet i vintertrafiken. Även största delen av olycksfallen under arbetsresor sker för fotgängarna. Enligt Trafikskyddets undersökning halkar fyra av tio finländare under vintermånaderna. Många är tvungna att stanna hemma från jobbet på grund av halkandet.Läs mera

Halkning är ett av de vanligaste olycksfallen. Försäkringsbolagen orsakas varje år ersättningskostnader för upp till 200 miljoner euro för halkningar. Ersättningsbeloppen varierar från några tiotals euro till tusentals  euro.

I Trafikskyddets enkät i december 2017 berättade fyra av tio (38 %) att de någon gång under året har fallit på grund av halka. Var fjärde av dem som fallit berättar att de har skadat sig eller fått ont som en följd av halkandet. Var tionde blev tvungen att besöka läkare eller hälsovårdare till följd av fallet och fem procent av dem som fallit blev tvungna att vara  borta från arbetet eller skolan en eller flera dagar.

För löntagare inträffade totalt 24 550 arbetsolycksfall år 2017, av vilka största delen var halkningar, fall och snubblande. Största delen av de halk-, fall- eller snubbelolyckor som inträffar på resan mellan arbetsplatsen och bostaden är lindriga.

- Mer än 70 procent av olycksfallen under arbetsresor är halkningar och fall, av vilka många sker främst de vardagar då väglaget är särskilt halt i de större städerna. I ungefär 60 procent av fallen leder olycksfallet till en arbetsoförmåga på under 4 dagar, säger Marja Kaari utredningschef på Olycksfallsförsäkringscentralen.

Cirka 12 procent av olycksfallen under arbetsresa är allvarliga och leder till över 30 dagars arbetsoförmåga. Till exempel år 2016 inträffade 1 946 allvarliga halkningar, snubblande eller fall  under arbetsresa.

- Under 2000-talet har andelen lindriga olycksfall under arbetsresa stigit och på motsvarande sätt har andelen allvarliga olycksfall under arbetsresa minskat en aning. Olycksfall under arbetsresa orsakar oftare än olycksfall på arbetsplatsen en arbetsoförmåga på över 30 dagar. Andelen allvarliga arbetsolycksfall som sker på arbetsresor är således större än andelen allvarliga arbetsolycksfall som sker på arbetsplatsen, säger Kaari.

Största delen av halkningarna är lindriga

Även om de personskador som orsakas av halkning är små, så syns ändå halkningarna som en topp inom hälsovården. Största delen av halkningarna orsakar blåmärken eller försträckningar, som inte alltid ens kräver läkarvård, men å andra sidan kan halkningar orsaka svåra skador och till och med dödsfall. De vanligaste typerna av halkningsolycksfallen som kräver läkarvård är handleds-, höft- och vristfrakturer samt huvudskador.

LokalTapiolas tjänst HälsoHjälpen tar speciellt  nu i början av året emot anmälan om många olycksfall som orsakas av halkningar. De särskilt hala dagarna syns som en olycksfallstopp i tjänsten HälsoHjälpen. När kunden är i kontakt med HälsoHjälpen efter ett olycksfall, får denne av HälsoHjälpens sjukskötare och läkare den rådgivning och vårdhänvisning som bäst lämpar sig för dennes situation.

-  Bedömning av vårdbehov som görs i distansvården förenhetligar vårdkedjan, hjälper till att koordinera korrekt vård och förbättrar samtidigt kundupplevelsen, berättar HälsoHjälpens läkare Henri Terho.

-  Sjukskötarna och läkarna i HälsoHjälpen ska med hjälp av de uppgifter som patienten ger utreda skadans natur. Beslutet om  vårdbehov görs alltid i samförstånd med patienten konstaterar Terho.

Sju tips för att hålla dig upprätt

1. Välj skor enligt föret
Skor med stilettklack och slätbottnade skor är de sämsta skorna då det är halt. Välj skor enligt det halaste stället på din gångrutt även om du bara skulle gå till parkeringsplatsen.

2. Använd halkskydd
Halkskydden förebygger halkning effektivt. Vid val av halkskydd är det viktigt att de kan avlägsnas så enkelt som möjligt. På hårda underlag, såsom på stengolv, kan halkskydden till och med öka olycksfallsrisken.

3. Reservera tid för resan
Det lönar sig inte att ha bråttom då det är halt.  Reservera mera tid för resan än vanligt och rör dig med eftertanke. En farlig situation är t.ex. då man skyndar sig till bussen och glömmer att vägytan är hal.

4. Kontrollera fotgängarvädret före du ger dig ut i trafiken
För bilister och fotgängare uppstår farliga situationer i olika väderförhållanden. För fotgängare är föret speciellt farligt då det snöar eller regnar på den isiga vägytan.

5. Ge respons om underhållet av gårdsplaner och trafikleder
Att sanda och skotta bort snö från gårdsplaner och gator är centrala säkerhetsfaktorer i vinterföre. Det är också viktigt att trafiklederna är tillräckligt belysta. Se till att bostadsbyggnadens gårdsplan är tillräckligt sandad och upplyst.

6. Sköt om din kondition och vakenhet
Bra allmänkondition, muskelstyrka och balans hjälper dig att hålla dig upprätt i alla åldrar. Balans och muskelstyrka ska tränas 2 - 3 gånger per vecka.

7. Koncentrera dig på att gå
Vid halt väglag är det skäl att koncentrera sig på att gå, så att du kan vara försiktig och lägga märke till osandade, ojämna och hala ställen. Ha inte bråttom i vinterföre. Stanna då du använder mobiltelefonen.

Källor som använts  i artikeln: Trafikskyddet, Fine, Olycksfallsförsäkringscentralen