Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet23.10.2018

Antalet älgkollisioner minskade en aning – fortfarande sker det flest olyckor i november

Antalet älgkollisioner minskade ifjol en aning från år 2016, men på vägarna i Finland inträffade ändå ifjol 1 824 älgolyckor där 145 personer skadades. Tre av olyckorna hade dödlig utgång. Antalet älgkollisioner har ökat stadigt sedan år 2011. Under samma tid har älgstammen vuxit.Jämför och köp

Älgkollisioner sker i hela landet. De flesta olyckorna inträffar på livliga tvåfiliga huvudvägar i morgon- och kvällsskymningen. I likhet med tidigare år inträffade de flesta älgolyckorna (330 st) inom Norra Savolax  NTM-centrals område. Minst olyckor (110 st.) inträffade inom Sydöstra Finlands NTM-centrals område. Älgolyckornas kalkylmässiga kostnader för samhället var 62 miljoner euro år 2017.

- Den farligaste tiden med tanke på älgolyckor är perioden september till december. Av de älgskador vi ersatte år 2017 inträffade nästan en femtedel (19 %) i november och mer än hälften (52 %) i september-december.  Av de älgskador som LokalTapiola ersatte inträffade största delen mellan klockan sju och nio på morgonen eller mellan fem och åtta på kvällen, säger LokalTapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning var älgstammen efter senaste jaktsäsong 76 500–101 000 älgar. Enligt uppskattning kunde ökningen av älgstammen avstannas under senaste jaktsäsong, men stammen är ännu på många områden 68 000-85 000 individer tätare än målnivån för vintern.

- Antalet kollisioner korrelerar starkt med älgstammen. Antalet älgkollisioner ökar när älgstammen ökar. För hösten och vintern 2017 beviljade Viltcentralen 54 653 jaktlicenser på älg. Med en jaktlicens får man fälla en vuxen älg eller två kalvar.

Enligt Trafikverket kördes hela 97 % av de älgolyckor som ledde till personskador på områden med en fartbegränsning på minst 80 km/h. Av statistiken framgår inte, om fartbegränsningen iakttogs vid olyckan.

Undvik älgkollisioner – kör enligt fartbegränsningarna och var vaksam

  • Kör enligt fartbegränsningarna. Risken att dö och skada sig i en älgkollision ökar betydligt när körhastigheten ökar. Rätt hastighet ger mer tid att reagera och minskar risken för skador i en kollision.

  • Varning för älg finns på de områden där älgarna rör sig mest. Särskilt på dessa områden är det klokt att lätta på gasen.

  • Både älgarna och hjortarna rör sig speciellt i gryningen och skymningen.

  • Minska omedelbart farten när du upptäcker en älg eller en hjort. Om du blir tvungen att väja, försök väja för älgen genom att styra in bakom älgen. Varna andra bilister med varningsblinkers eller med strålkastarna.