Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltnings belöning i siffror

Bifogat information om totala belöningar. Informationen gäller den operativa ledningen och de medlemmar av personalen i LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Kapitalförvaltning-koncernen, vars verksamhet enligt bestämmelserna som gäller belöningar i värdepappersföretag har en betydande inverkan på riskprofilen för bolaget eller för de tillgångar som bolaget förvaltar. Informationen om belöningar som gäller LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s verkställande direktör Samu Anttila finns i belöningsrapporten. Bekanta dig med belöningsrapporten (pdf på finska).

Personer som utsetts enligt kapitalförvaltningskoncernens kvalitativa kriterier (12 personer)

Fast premie

Grundlön inklusive naturaförmåner (bil, telefon, lunch)

1 979 203,08

Rörlig premie

Ingår inte i försäkringen

Årsarvoden i form av pengar (resultatpremier)

413 723,82

Resultatpremier som betalas ut på annat sätt

26 956,19

Resultatpremie intjänad år 2022

346 644,23

Sänkning av resultatpremier

0,00

Garanterat belopp för resultatpremier 2022

0,00

Uppskjutna rörliga premier

Ingår inte i försäkringen

Belopp intjänat av betalda resultatpremier år 2021 och tidigare år

147 948,15

Belopp av resultatpremier som skjutits upp att betalas senare

252 045,70

Betalda avgångsbidrag

Ingår inte i försäkringen

2023 betalda avgångsbidrag för tidigare räkenskapsperioder

29 300,00

Betalats sammanlagt 2023

2 449 183,09

Personer som utsetts enligt kapitalförvaltningskoncernens kvantitativa kriterier och andra personer, vars yrkesmässiga verksamhet bedöms ha inverkan på riskprofilen för tillgångarna som bolaget förvaltar (17 personer)

Fast lön

Grundlön inklusive naturaförmåner (bil, telefon, lunch)

1 973 633,59

Rörlig premie

Ingår inte i försäkringen

Årsarvoden i form av pengar (resultatpremier)

779 164,49

Resultatpremier som betalas ut på annat sätt

0,00

Resultatpremie intjänad år 2021

735 336,33

Sänkning av resultatpremier

0,00

Garanterat belopp för resultatpremier 2021

0,00

Uppskjutna rörliga premier

Ingår inte i försäkringen

Belopp intjänat av betalda resultatpremier år 2020 och tidigare år

43 828,17

Belopp av resultatpremier som skjutits upp att betalas senare

69 071,01

Betalda avgångsbidrag

Ingår inte i försäkringen

2022 betalda avgångsbidrag för tidigare räkenskapsperioder

0,00

Betalats sammanlagt 2022

2 752 798,08

Kapitalförvaltningens arbetsgrupp för belöningar övervakar regelbundet utvecklingen av löneskillnaderna mellan könen.