<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kapitalförvaltnings belöning i siffror

Bifogat information om totala belöningar. Informationen gäller den operativa ledningen och de medlemmar av personalen i LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Kapitalförvaltning-koncernen, vars verksamhet enligt bestämmelserna som gäller belöningar i värdepappersföretag har en betydande inverkan på riskprofilen för bolaget eller för de tillgångar som bolaget förvaltar. Informationen om belöningar som gäller LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab:s verkställande direktör Samu Anttila finns i belöningsrapporten. Bekanta dig med belöningsrapporten (pdf på finska).

Personer som utsetts enligt kapitalförvaltningskoncernens kvalitativa kriterier (11 personer)

Fast premie

Grundlön inklusive naturaförmåner (bil, telefon, lunch)

1 754 868,82

Rörlig premie

Ingår inte i försäkringen

Årsarvoden i form av pengar (resultatpremier)

465 089,31

Resultatpremier som betalas ut på annat sätt

0,00

Resultatpremie intjänad år 2021

465 089,31

Sänkning av resultatpremier

0,00

Garanterat belopp för resultatpremier 2021

0,00

Uppskjutna rörliga premier

Ingår inte i försäkringen

Belopp intjänat av betalda resultatpremier år 2020 och tidigare år

88 201,31

Belopp av resultatpremier som skjutits upp att betalas senare

381 068,83

Betalda avgångsbidrag

Ingår inte i försäkringen

2022 betalda avgångsbidrag för tidigare räkenskapsperioder

0,00

Betalats sammanlagt 2022

2 219 958,13

Personer som utsetts enligt kapitalförvaltningskoncernens kvantitativa kriterier och andra personer, vars yrkesmässiga verksamhet bedöms ha inverkan på riskprofilen för tillgångarna som bolaget förvaltar (12 personer.

Fast lön

Grundlön inklusive naturaförmåner (bil, telefon, lunch)

1 509 825,11

Årsarvoden i form av pengar (resultatpremier)

268 780,46

Resultatpremier som betalas ut på annat sätt

0,00

Resultatpremie intjänad år 2021

414 189,54

Sänkning av resultatpremier

0,00

Garanterat belopp för resultatpremier 2021

0,00

Uppskjutna rörliga premier

Ingår inte i försäkringen

Belopp intjänat av betalda resultatpremier år 2020 och tidigare år

26 497,64

Belopp av resultatpremier som skjutits upp att betalas senare

181 984,76

Betalda avgångsbidrag

Ingår inte i försäkringen

2022 betalda avgångsbidrag för tidigare räkenskapsperioder

0,00

Betalats sammanlagt 2022

1 778 605,57

Kapitalförvaltningens arbetsgrupp för belöningar övervakar regelbundet utvecklingen av löneskillnaderna mellan könen.