Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hållbarhet

Ansvarsfullhet och hållbarhet utgör grunden för LokalTapiolas affärsverksamhet. I rollen av försäkrare bygger vi upp ett stabilt och tryggt finländskt samhälle och i rollen av investerare har LokalTapiola en betydande roll i att bygga upp en hållbar och välmående framtid. Vi är närvarande i hela Finland.

Hållbarhetsmål

Att vi är kundägda och har en aktiv roll i det finländska samhället utgör grunden i vårt arbete inom ansvarsfullhet och hållbarhet. Vår omfattande och lokala expertis framhävs i förutseendet av föränderliga risker och förebyggandet av skador. Ansvarsfullhet och hållbarhet hör till LokalTapiolas strategiska mål och verkningsfullhet är en viktig komponent i det. Vi vill vara verkningsfullt ansvarsfulla i hela Finland.

LokalTapiolas mål inom ansvarsfullhet och hållbarhet 2022–2026

LokalTapiola-gruppens gemensamma mål inom ansvarsfullhet och hållbarhet åren 2022–2026 är starkt förknippade med vår affärsverksamhet: försäkring och investering. Vi vill vara den mest verkningsfulla partnern inom förebyggande av risker i en värld av föränderliga risker. Vi utvecklar nya ansvarsfulla tjänster och stärker vår ställning som en föregångare inom ansvarsfulla investeringar. Utöver målen i anknytning till vår huvudsakliga affärsverksamhet letar vi efter lösningar för att klara av utmaningarna klimatförändringen för med sig. Vi stärker även grunden för vårt arbete inom ansvarsfullhet och hållbarhet.

Våra fem mål inom ansvarsfullhet och hållbarhet

1. Den effektivaste partnern vad gäller förebyggandet av föränderliga risker
2. Nya tjänster för hållbar försäkring och ersättning
3. Föregångare inom hållbara investeringar
4. Finländska lösningar för anpassning till och motverkan av klimatförändringen
5. Stark grund för hållbarhets- och ansvarsarbetet


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer

Samarbetspartner och samarbete

LokalTapiola främjar tillsammans med sina samarbetspartner inom samhällsansvar säkerheten och välbefinnandet för människorna och miljön. Som samarbetspartner har vi flera riksomfattande och regionala aktörer.

Läs mer