Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hållbarhet

LokalTapiolas hållbarhet baserar sig på kundägarskapet. Vi tryggar förutseende livet och verksamheten för våra ägarkunder. Genom vår riksomfattande och regionala verksamhet vill vi öka säkerheten och välbefinnandet för både våra kunder och hela samhället.

Hållbarhetsmål

Livstrygghetsbolaget LokalTapiola hjälper sina kunder att trygga sitt liv och sin affärsverksamhet. LokalTapiola vill vara den mest uppskattade samarbetspartnern för sina kunder inom livstryggheten: inom ekonomin, hälsan och säkerheten.

Utgångspunkten för LokalTapiolas hållbarhet utgörs av vår inverkan på människorna, miljön och samhället. Den regionala verksamheten har en viktig roll vid sidan av den riksomfattande inverkan. LokalTapiola regionbolagen är aktiva aktörer som satsar på livskraften och välbefinnandet för de lokala samhällena.

LokalTapiola-gruppen har gemensamma teman och målsättningar för hållbarheten, vilka gäller alla bolagen i gruppen. LokalTapiolas hållbarhetsteman och -målsättningarna har definierats i vägkartan för hållbarheten som ledningen för bolagsgruppen godkände år 2019. Vägkartan är en plan för att utveckla hållbarheten på lång sikt. Dess innehåll baserar sig på ärenden som är väsentliga med tanke på affärsverksamheten och intressentgrupperna.

Fem teman för hållbarhet

I LokalTapiola-gruppens hållbarhetsarbete koncentrerar vi oss på fem teman som vi genom vår verksamhet bäst kan påverka.

Livstrygghet genom framförhållning

Vi tryggar våra ägarkunders liv och verksamhet med framförhållning. Vi vill vara en initiativtagande och pålitlig partner inom säkerhet, ekonomi och hälsa. Vi utvecklar hållbara och effektiva lösningar för att trygga vardagen och främja välbefinnandet. Vi behandlar människor likvärdigt. Vi påverkar aktivt i kundernas lokala omgivning och i samhället.

Personalerfarenhet och arbetsgemenskapen

Vi vill vara Finlands mest inspirerande arbetsplats. Vi uppmuntrar alla att lära sig nya saker och utvecklas i arbetet. Som ett livstrygghetsbolag understöder vi personalens välbefinnande i arbetet och arbetsförmågan på ett förebyggande sätt. Vi främjar aktivt mångformighet i arbetsgemenskapen och behandlar personalen likvärdigt.

Data och datasäkerhet

Vi hanterar data på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer integritetsskyddet. Vi ser till att insamlingen, hanteringen och användningen av data som vi förvaltar sker på ett konfidentiellt och ändamålsenligt sätt. Vi säkerställer att användningen av data är transparent och tjänar kundernas och personalens intresse. Vi främjar en etisk användning av data.

Klimatförändringens påverkan

Vi främjar aktivt åtgärder för att uppnå globala och nationella klimatmål samt minska klimatriskerna. De förändringar som klimatförändringen orsakar tar vi i beaktande i vår verksamhet. Vi känner till hur vår verksamhet påverkar klimatet och vi minskar målmedvetet våra utsläpp.

Ansvarsfulla verksamhetsformer

LokalTapiolas ansvar grundar sig på ömsesidighet. Vi integrerar ansvar i all affärsverksamhet. Vi beaktar principerna för hållbar utveckling när vi utvecklar vår verksamhet och leder vårt samarbete. Vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra ansvaret. Vi informerar öppet och modigt om hur vårt ansvarsarbete framskrider.


Aktuellt

Är du redan en hjälte?

Det bor en hjälte i oss alla. En nödsituation uppstår oftast oväntat och vem som helst kan vara en hjälte oberoende av ålder och ställning. Hjältemod kräver mod att agera i nödsituationer. Det är åter dags för LokalTapiolas Hjälteskolning.

Läs mer

Samarbetspartner och samarbete

LokalTapiola främjar tillsammans med sina samarbetspartner inom samhällsansvar säkerheten och välbefinnandet för människorna och miljön. Som samarbetspartner har vi flera riksomfattande och regionala aktörer.

Läs mer