<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Sakari Jääskeläinen Ekonomi 15.11.2023

Så här fattar du beslut enklare – både vad gäller kaffemaskiner och placeringar

Det går att närma sig valet av placeringsobjekt för placeringsportföljen på samma sätt som vilket annat köpbeslut som helst. Sakari Jääskeläinen, direktör på LokalTapiola Kapitalförvaltning, uppmanar dig att först begrunda dina behov, begränsa dina val och slutligen överväga priset.

När min gamla trogna kaffebryggare nyligen sa upp sig, var jag tvungen att komma på en lösning snabbt, dvs till nästa morgonkaffe, för att säkra nästa kopp.

Tyvärr ledde inte den första sökningen på nätet någonvart. Istället gjorde all information det hela ännu svårare när jag insåg vilket enormt utbud av kaffebryggare det finns. Mitt ordförråd växte samtidigt som jag lärde mig att maskiner som tillagar olika sorters kaffe kan sorteras in i åtminstone kaffebryggare, kaffemaskiner och olika kapselapparater. Här kallar jag dem alla för kaffemaskiner.

Människans 35 000 dagliga beslut

Utbudet av kaffemaskiner är så stort att det i sig hindrar effektivt och rationellt beslutsfattande. Vissa studier har föreslagit att våra hjärnor fattar mer än 35 000 olika omedvetna beslut varje dag, och vid åsynen av mängden olika maskiner kändes det som att en hel del av dessa beslut borde vara medvetna.

Det går inte att rationellt bearbeta en så stor mängd beslut till nästa morgonkaffe utan någon form av modell för att effektivisera beslutsfattandet. Jag började ta mig an utmaningen genom att först fundera på vilken typ av kaffe jag skulle vilja dricka på morgonen. För att få familjens godkännande var det också viktigt att tänka på maskinens utseende och storlek, det vill säga hur den skulle passa in i köket.

Hur relaterar mitt kaffeproblem till placeringar? Liksom köpare av kaffemaskiner, står även investerare inför ett stort antal olika potentiella placeringsobjekt, bland vilka det på något förnuftigt sätt borde vara möjligt att välja objekt som lämpar sig för den egna placeringsportföljen. Svårigheten att välja är dock många gånger större, eftersom det finns många fler placeringsobjekt än kaffemaskiner, och beslut kan få mycket mer långtgående konsekvenser. I detta sammanhang är det viktigt att nämna att jag med placeringsobjekt menar tillgångsslag och placeringsfonder, inte enskilda värdepapper, som också medför andra utmaningar.

Jag anser att det är logiskt att närma sig beslutsfattande genom att begränsa valen från den högsta nivån till mindre detaljer. Med en kaffemaskin som analogi började jag med att fundera på vad jag ville få ut av den; vill jag ha en kopp kaffe snabbt eller behöver jag flera koppar (och hur många)? Skulle jag hellre dricka bryggkaffe hemma eller kanske en cappuccino? När dessa frågor får ett svar, är det mycket lättare att filtrera bort sådana maskiner som inte stöder mitt mål. Tyngdpunkten ligger alltså inte i det här skedet på att hitta nålen i höstacken, utan på att minska storleken på höstacken så att det blir möjligt att hitta nålen.

När det gäller investeringar är det bra att börja med att klargöra vad hela placeringsportföljen syftar till att uppnå. När målet för hela portföljen har klarnat, kan du gräva djupare och fundera på hur det placeringsobjekt som övervägs stöder de mål som ställts upp för hela placeringsportföljen.

Förväntad avkastning eller riskhantering?

Vid valet av placeringsobjekt kan man på hög nivå närma sig frågan genom en mycket enkel dikotomi: placeringsobjektets huvudsakliga roll kan vara portföljens riskhantering eller att öka portföljens förväntade avkastning.

Om placeringsobjektets roll i portföljen är att öka den förväntade avkastningen kan filtreringen göras genom att fråga sig vad den förväntade avkastningen grundar sig på. Du kan till exempel fundera på om den förväntade avkastningen stöds av någon form av "äkta avkastning", till exempel utdelnings-, ränte- eller hyresintäkter. Om det inte går att hitta sådana källor till "äkta avkastning" kan det vara värt att överväga om det kanske är mer av en spekulativ övning än en investering.

Det finns många risker, såsom inflation, landsspecifika risker, ränte- och kreditrisker samt aktierisk. Det är omöjligt att eliminera alla risker, och det är inte ens rimligt, men det är möjligt att hantera risker. Olika risker hanteras på olika sätt, så om det valda placeringsobjektets syfte i huvudsak är att stöda portföljens riskhantering, lönar det sig att fundera på vilka risker du försöker hantera och hur det valda placeringsobjektet hjälper dig att hantera riskerna.

Vad är du villig att betala för?

Låt oss ta ytterligare ett steg tillbaka in i den intressanta världen av kaffemaskiner. När jag hade definierat önskad kaffetyp och kraven på maskinens utseende var det dags att titta på sortimentet i butiken. Jag upptäckte att prisintervallet varierade från maskiner för några euro till flera tusen euro. I praktiken var jag inte villig att betala tusentals euro för en maskin som gjorde en kopp kaffe, så utöver de övriga kriterierna var det också nödvändigt att fastställa vilket pris jag var villig att betala.

Därför är det viktigt att överväga förhållandet mellan de önskade fördelarna och de relaterade kostnaderna innan du fattar ett köpbeslut. Detta gäller såväl kaffetillverkning som investeringar. Att uppskatta kostnads-nyttoförhållandet kan dock vara utmanande, varför det är värt att ställa dig själv ytterligare en fråga: har jag tillräckligt med information för att fatta ett rationellt beslut? Om svaret är något annat än ett tydligt "ja" kan det vara bra för din sinnesfrid och för att uppnå dina mål, att vända dig till en pålitlig expert istället för att endast lita till dig själv.

Sakari Jääskeläinen

direktör, Seligson & Co Kapitalförvaltningstjänster

LokalTapiola Kapitalförvaltning

Den här artikeln har utarbetats av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och baserar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings syn på ekonomin och placeringsmarknaden. Uppskattningarna, uppgifterna och åsikterna i denna artikel baserar sig på LokalTapiola Kapitalförvaltnings egna beräkningar eller källor, som LokalTapiola Kapitalförvaltning anser vara riktiga och tillförlitliga. Denna artikel bör inte ensam användas som grund för placeringsbeslut och informationen i den är inte avsedd som en uppmaning till handel med placeringsprodukter eller tjänster.