Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten1.2.2024

Stöd till barn och ungas mentala välmående – en ny donationsansökan har öppnats

Oron över barn och ungas mentala välmående ökar årligen. Detta framkommer till exempel i ”Hur mår Österbotten” -rapporten publicerad av Österbottens välfärdsområde. I rapporten lyfts bland annat ökad ensamhet, mobbning och social press fram som orosmoln. LokalTapiola Österbotten vill vara med och erbjuda konkreta förebyggande åtgärder till dessa utmaningar.

Bolaget har redan under flera års tid gjort ett framgångsrikt samarbete med MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf. Med hjälp av LokalTapiola Österbottens donationer har föreningen kunnat anlita välbehövliga personresurser för att jobba med barn och ungas psykiska hälsa. Samarbetet utökas nu ytterligare, då LokalTapiola Österbotten öppnar en ny donationsansökan, som är riktad till idrottslag i regionen.

Genom att genomföra MIELI rf:s webbkurs ”Välbefinnande i idrott för barn och unga” kan lagets ledning tjäna pengar åt sitt lag

MIELI rf:s webbkurs ”Välbefinnande i idrott för unga och barn” tar cirka 30 minuter att genomföra och passar såväl alla tränare, både nybörjare och mer erfarna, som andra personer involverade i idrottsverksamhet för barn och unga, såsom klubbens ledning och materialförvaltare. Under kursen får man bekanta sig med metoder som tränare kan använda sig av för att stöda och förstärka de ungas mentala välmående. Utöver kursen är det även möjligt att få annan hjälp av MIELI rf med frågor som rör ungas psykiska välmående.

- Vi på MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf kan erbjuda vårt konkreta stöd, såsom utbildning, för föreningens tränare och på så vis stöda barn och ungas välmående, berättar MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf:s specialsakkunniga Piia Hägen.

För en avlagd kurs fås ett intyg och genom att skicka in tränares, lagledares och andra lagrepresentanters intyg via LokalTapiola Österbottens elektroniska ansökningsblankett betalas en donation till laget. Donationen bestäms utifrån storleken på laget. Ansökningarna gås igenom fyra gånger i året och ansökningen är öppen fram till 10.11.2024.

- Inom idrott framhävs ofta utvecklingen av fysik, spelskicklighet och taktiskt kunnande. Samtidigt är psykisk välmående kanske viktigare än någonsin. Genom donationsansökan strävar vi till att sporra lagens tränare och andra som är i ledande positioner att bekanta sig med barn och ungas mentala välmående och hitta sätt att stöda det i den egna verksamheten. Kursen fungerar som en bra inkörsport till detta och efter att man genomfört den är det säkert lättare att även fråga rätta frågor och be om hjälp vid behov, säger LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Joel Sunabacka.

KPV Juniorit ry är en av föreningarna, som tagit emot denna nyhet med glädje. Idrottsföreningsverksamhet har en betydelsefull roll för byggandet av såväl fysisk som mental hälsa och sociala kontakter. I föreningen vill man i fortsättningen satsa ännu mera på dessa teman och den nya donationsansökan är således väldigt passande för detta:

- Att stöda barn och ungas mentala välmående är centralt i vår verksamhet, och med styrelsens beslut förverkligar vi utbildningen i alla våra juniorlag, berättar KPV Juniorit ry:s styrelsemedlem Tuomas Rinne.

Man kan nu även ansöka om sponsorstöd och dispositionsfondsdonationer

Samtidigt har LokalTapiola Österbotten öppnat årets ansökningar för sponsorstöd och dispositionsfondsdonationer, genom vilka man främjar österbottningarnas välmående och regionens livskraft. För båda ansökningarna finns det egna elektroniska ansökningsblanketter på LokalTapiola Österbottens webbsida. LokalTapiola Österbotten sponsorerar främst sådan icke-vinstdrivande verksamhet, som riktar sig till barn och ungas verksamhet samt generellt främjar människornas välmående i regionen. Huvudteman för donationerna som görs ur dispositionsfonden är räddningsverksamhet och säkerhet i vardagen, en hållbar och livskraftig närmiljö, och främjande av mentalt välmående och psykisk hälsa. Utöver dessa är främjandet av trafiksäkerhet ett viktigt tema både inom dispositionsfondsdonationer samt andra förebyggande åtgärder. År 2023 donerade LokalTapiola Österbotten 400 000 euro till lokala, allmännyttiga aktörer. I år ökar summan som reserverats för donationerna till 500 000 euro.

- Vi vill vara med och främja våra ägarkunders hälsa, trygghet och ekonomiska framgång. Vi vill även bära ett större samhällsansvar i vårt verksamhetsområde genom att stöda lokala åtgärder med vilka man främjar österbottningarnas välmående. Sponsorstöd, dispositionsfondsdonationer och andra förebyggande åtgärder är konkreta exempel på detta, konstaterar LokalTapiola Österbottens hållbarhets- och kommunikationschef Lauri Laaksonen.

Tilläggsinformation om LokalTapiola Österbottens öppna ansökningar finns här.