Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet1.9.2023

Börja värma eldstaden försiktigt – varje år händer det flera skador

Det rekommenderas att man börjar elda försiktigt i spisen. Att börja elda efter en längre tids paus eller första gången för säsongen kräver tålamod för att minska på risken för sotskada eller skador på eldstaden. Börjar man för ivrigt kan det bli en luftficka i rörkanalen och ryka in. Enligt vår skadestatistik sker det varje år flera skador då man börjar elda.

Gamla goda råd fungerar ännu, öppna spjället i tid, bränn enbart torr ved och följ med att det börjar dra. Till en början lönar det sig att elda små bon, ca en tredjedel av normala och inte ladda spisen full, säger Göran Ahlgren ersättningsdirektör på LokalTapiola Nyland.

För att minska på brandrisken lönar det sig innan man börja elda, att granska brandvarnarnas skick och förstahandssläckningsredskapen. Enligt enkäten Vardagsgranskning, som LokalTapiola lät göra ifjol har finländarna förberett sig på eventuella brandskador.

På LokalTapiola Nylands verksamhetsområde finns det i 87 procent av hushållen en fungerande brandvarnare. Knappa två tredjedelar har garderat sig mot bränder genom att ha en brandfilt och en tredjedel har en fungerande handbrandsläckare. Respondenterna svarade även att de vid behov kan använda sig av förstahandssläckningsredskapen.

De första ögonblicken är avgörande ifall det uppstår en brand. En fungerande brandvarnare hjälper att upptäcka en brandunge i tid då man själv inte är i samma rum, konstaterar Ahlgren.

Tips hur du inleder värmesäsongen

  • Börja elda försiktigt då eldstaden är kall. För snabbt och häftigt eldande kan, utöver att skada själva eldstaden och pipan även orsaka rök- och sotskador.

  • Bränn enbart torr ved. Små klabbar är att föredra till en början. Bränn inte skräp för det kan skada pipan och sprida skadliga småpartiklar.

  • Kom ihåg att sota. Mera om den nya sotningsförordningen kan du läsa på inrikesministeriets nätsida. Genom att sota kan du förebygga sotbrand ochen sotare kan också upptäcka skador på eldstaden eller pipan. Sotaren ger även tips hur man använder en eldstad vid behov.

  • Jobbar du på distans från stugan? Då kan det löna sig att låta sota oftare än vart tredje år ifall man använder eldstäderna mycket.

  • Använd ett brandfast kärl med lock för askan. Den kan pyra i flera dagar så det lönar sig att hantera askan försiktigt.

  • Säkerställ en god ventilation då du eldar. Öppna spjället i god tid och stäng det först efter att glöden slocknat. På så sätt minskar du på risken för att det sprids kolmonoxid och småpartiklar i rumsluften. Kolmonoxid kan i stora mängder vara en livsfarlig gas och den går inte att upptäcka med några sinnen.

  • Kontrollera att din brandvarnare fungerar. Vi rekommenderar att man även har en kolmonoxidvarnare.

Läs mer om hemförsäkring och köp en försäkring här.