Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet21.7.2022

Första gången vid ratten i en elbil? "Även en stor och tung bil kan accelerera väldigt snabbt"

Elbilar syns i trafiken varje dag, men det är få som själv ännu har kört en sådan. Om du byter från en gammal förbränningsmotorbil till en elbil kan bilens kraftfulla acceleration och tystnad komma som en överraskning. Vi samlade tips för en säker bilkörning.Jämför och köp

De allt mångsidigare drivkrafterna i trafiken blir aktuella senast när man nästa gång ska köpa eller leasa en bil. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning fick finländare svara på frågor om hur många som nu skulle vara intresserade av att köpa en laddbar bil och å andra sidan hur många som har kört en elbil.

Eldrivna bilar intresserar: I enkäten berättade en dryg tiondedel (12 %) av de tillfrågade att de anser att en helt eldriven bil är ett mycket intressant alternativ och var fjärde (25 %) ett ganska intressant alternativ om de nu skulle köpa en bil. En laddhybridbil skulle däremot vara mycket intressant för cirka var femte (18 %) och ganska intressant för fler än var tredje (37 %). Men det är ännu ganska få som har kört en bil som drivs med en elmotor: färre än var tionde (8 %) har personlig körerfarenhet av en helt eldriven bil och endast 15 procent av en laddhybridbil.

- Bilens egenskaper påverkar alltid hur den är att köra. Om du är van vid en nyare bil med hög effekt blir det förmodligen inte många överraskningar när du byter till en elbil. De flesta personbilarna i Finland är dock mer än 10 år gamla bilar med förbränningsmotor och körkänslan kan på många sätt skilja sig från en elbil. Det typiska för både helt eldrivna bilar och hybridbilar är den tysta elmotorn och å andra sidan den kraftfulla accelerationen, säger Ville Mäki, bilskadegranskare på LokalTapiola Nyland.

- Eldrivna bilar är ofta också mycket tunga. I helt eldrivna bilar kommer vikten till exempel från det stora körbatteriet och i hybridbilar från de två parallella kraftsystemen. Även vikten påverkar naturligtvis körkänslan, säger Mäki.

Vi samlade tips som det är bra att beakta med tanke på trafiksäkerheten om du funderar på att byta till en laddbar bil.

1) Även en tung bil kan accelerera med fart – var försiktig när du startar och accelererar

Både helt eldrivna bilar och hybridbilar har en elmotor, som vanligtvis är mycket effektiv. I laddhybrider kan man köra enbart på el cirka 20-100 kilometer, beroende på bilmodell. Elmotorn kännetecknas av snabb acceleration och vridning: all kraft i bilen används direkt då föraren trycker på gasen.

– För den som är van vid en förbränningsmotorbil kan den tysta prestandan hos en elbil komma som en överraskning. Även en stor och tung bil kan köra iväg mycket snabbt, vilket är bra vid till exempel start, acceleration och omkörning. Att bilen är tyst kan också skapa en falsk känsla av trygghet, eftersom man kanske inte så lätt märker farten. Det är självklart inte bilen i sig som är farlig, men föraren kan köra på ett farligt sätt, säger Mäki.

Laddbara bilar är å andra sidan nyare bilar, vilket betyder att det finns mycket säkerhetsteknik i dem. Tekniken stöder förarens körning, hjälper till att förebygga olyckor och skyddar både passagerarna och utomstående vid en kollision. Det kan också vara mera stabilt att köra en tyngre bil än en liten bil. Vikten har dock sina risker vid farosituationer.

– När man kör med en stor eller tung bil ska man alltid anpassa hastigheten eftersom det tar längre tid att stanna. Bromssträckan är längre. Dessutom kan vikten öka skadornas omfattning vid en kollision.

2) En tyst bil är svårare att upptäcka – var försiktig i tätorterna
Det pratas om elbilarnas tysthet eftersom de är svårare att upptäcka av andra trafikanter. För fotgängare och cyklister kan det t.ex. vara svårare att upptäcka en bil i låga hastigheter, när inga däckljud hörs. Föraren ska tänka på hur hen gör sig själv och sina avsikter synliga, särskilt i tätorter.

– Lyckligtvis är ändringar på kommande i ljudfrågan, då det i alla nya elbilar ska finnas ett varningsljud vid mycket låga hastigheter. Det gör det lättare att upptäcka en bil som närmar sig. Alla äldre modeller har förstås inte denna egenskap, så man ska komma ihåg detta ifall man köper en begagnad bil, säger Mäki.

Du kan bekanta dig närmare med varningsljud, dvs. AVAS system, som krävs för el- och hybridbilar på webbplatsen för Bilimportörerna och -industrin rf. Det blev enligt en EU-förordning obligatoriskt för alla nya modeller år 2019 och från och med juli 2021 måste det finnas i alla bilar som registreras för första gången. Varningsljudet hörs i hastigheter under 20 km/h.

3) Förutseende körning lönar sig alltid – både vad gäller säkerhetsorsaker och ekonomiska orsaker
Oavsett om bilens energikälla är el, bensin, diesel eller gas lönar det sig att alltid ha en förutseende och lugn körstil. Den hjälper dig att spara den energi som bilen använder och minskar även risken för olyckor. I elbilar kan en förutseende inbromsning även ladda batteriet: bilen återvinner energin från motorbromsningen (sk. regenerering).

– Precis som när man kör med en förbränningsmotorbil går det åt mera energi vid extra inbromsningar och accelerationer från till exempel 100 till 120 kilometer i timmen. Samtidigt sliter även accelerationer eller ett på annat sätt ryckigt körsätt mer på både bilens däck och teknik. Ju bättre du kan förutse trafiken, desto säkrare och mer ekonomiskt är det att köra, säger Mäki.

– Vi elbilister kan förstås ha som en liten olat att optimera batteriets räckvidd. Själv kan jag ibland köra lite onödigt förutseende då elladdningen på hybridbilen börjar ta slut. Då kan inbromsningarna bli lite onödigt långa för att dra nytta av regenereringen. Det viktigaste är förstås att alltid komma ihåg att inte störa den övriga trafiken, säger Mäki.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning besvarades sammanlagt av 1 063 finländare under perioden 5–10.3.2022. De representerar befolkningen i Finland i åldrarna 15–74 år, med undantag av Åland. Enkäten genomfördes av Kantar TNS. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,0 procentenheter.