Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi7.6.2022

Finansinspektionen har påfört LokalTapiola Kapitalförvaltning en påföljdsavgift på grund av brister i transaktionsrapporteringen – bristerna har inte påverkat kunderna

Påföljdsavgiften som Finansinspektionen påfört är 125 000 euro. Påföljdsavgiften grundar sig på Finansinspektionens granskning av transaktionsrapporteringen 2020–2021. LokalTapiola Kapitalförvaltning vidtog korrigerande åtgärder omedelbart efter att bristerna kom fram.

Påföljdsavgiften som Finansinspektionen påfört är 125 000 euro. Påföljdsavgiften grundar sig på Finansinspektionens granskning av transaktionsrapporteringen 2020–2021. LokalTapiola Kapitalförvaltning vidtog korrigerande åtgärder omedelbart efter att bristerna kom fram.
Transaktionsrapporteringen är värdepappersföretagets rapporter om kundernas värdepapperstransaktioner som ges till Finansinspektionen.

– Vi ser mycket allvarligt på felen i transaktionsrapporteringen och utvecklade processerna och organiseringen kring transaktionsrapporteringen genast efter att felen och bristerna kom fram. Vi har utrett ärendet öppet och i gott samarbete med Finansinspektionen och bristerna i transaktionsrapporteringen har inte påverkat tjänsterna som erbjuds kunderna, säger LokalTapiola Kapitalförvaltnings verkställande direktör Samu Anttila.

Myndighetens beslut kräver inga åtgärder av kunderna.