Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv26.11.2021

Styrelserna för LokalTapiola Skade- och Livbolag är valda

Förvaltningsråden för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag har på sina höstmöten 17.11.2021 valt medlemmar till bolagens styrelser för mandatperioden som börjar 1.1.2022.

Som både LokalTapiola Skadebolagets och LokalTapiola Livbolagets styrelseordförande återvaldes LokalTapiola-gruppens chefdirektör Juha Koponen och som vice ordförande återvaldes bolagsgruppens direktör Jari Eklund, som svarar för LokalTapiola-gruppens grupptjänster, båda för perioden 1.1.2022-31.12.2024.

Till styrelsen för Skadebolaget har i detta sammanhang valts nya medlemmar i stället för de två medlemmar som avgått från styrelsen.
Som nya medlemmar till LokalTapiola Skadebolagets styrelse har utsetts ekonomie magister Eeva Ahdekivi samt juris magister Timo Vuorinen.

Eeva Ahdekivi har mycket bred och lång erfarenhet av aktivt ägarskap, aktieplaceringar samt företagsarrangemang i Finland och i Europa. Ahdekivi verkar som Managing Partner i Pilotos Oy. Hon har tidigare bland annat verkat som verkställande direktör för Hartwall Capital och som placeringsdirektör i Solidium.

Timo Vuorinen har bred och lång erfarenhet inom försäkringsbranschen. Han har bland annat verkat som verkställande direktör för försäkringsbolaget If Skadeförsäkring i Finland samt som ledningsgruppsmedlem i Sampo-koncernen.

Anu Kallio, Sami Kulla, Minna Metsälä och Ulla-Maija Moisio fortsätter i sina uppgifter som Skadebolagets styrelsemedlemmar.

Av LokalTapiola Livbolagets styrelsemedlemmar fortsätter Mirel Leino-Haltia, Kati Sulin, Timo Laakso, Antti Pulkkanen och Olli Latola i sina uppgifter.

Mandatperioderna för både Skadebolagets och Livbolagets styrelsemedlemmar ändrades så att styrelsemedlemmarna avgår stegvis.

Styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Skadebolag från 1.1.2022:
Juha Koponen, styrelseordförande, LokalTapiola-gruppens chefdirektör
Jari Eklund, styrelsens vice ordförande, bolagsgruppens direktör med ansvar för LokalTapiola-gruppens grupptjänster
Anu Kallio, verkställande direktör, Humana Finland
Sami Kulla, Partner, Nordic 4sight Communities Oy
Minna Metsälä, Partner, Ocio Oy
Ulla-Maija Moisio, Vicehäradshövding, direktör för juridiska ärenden, Teollisuuden voima Oyj
Eeva Ahdekivi, Managing Partner, Pilotos Oy
Timo Vuorinen, Juris kandidat, Executive Master of Consulting and Couching for Change

Styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Ömsesidigt Livbolag från 1.1.2022:
Juha Koponen, styrelseordförande, LokalTapiola-gruppens chefdirektör
Jari Eklund, styrelsens vice ordförande, bolagsgruppens direktör med ansvar för LokalTapiola-gruppens grupptjänster
Mirel Leino-Haltia, Ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice)
Kati Sulin, Verkställande direktör, Ifolor Oy
Timo Laakso, Ekonomi- och utvecklingsdirektör, Åbo svenska församling
Antti Pulkkanen, Verkställande direktör, LokalTapiola Savo Ömsesidigt Försäkringsbolag
Olli Latola, Juris kandidat, vice häradshövding