Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk7.2.2024

När har din gård senast elbesiktats? Fem tips på hur du kan förbättra säkerheten på gården

Elen är fortfarande den vanligaste orsaken till bränder på lantbruk. Antalet laddbara apparater ökar och solpaneler blir allt vanligare, vilket även ökar riskerna, säger LokalTapiolas utvecklingschef Teppo Raininko.

Antalet lantbruk i Finland minskar men storleken på dem som är kvar ökar. Samtidigt är det vanligt att storleken på huvudsäkringen ökar. I fastigheter där säkringen är över 35 ampere är det ett lagstadgat krav att elanläggningar besiktas periodiskt.

– Antalet bränder har minskat men samtidigt är enskilda skador dyrare än tidigare. Nuförtiden finns det allt fler laddbara apparater. Även felinstallerade solpaneler kan vara ödesdigra, säger Teppo Raininko.

Fem tips på hur du kan öka elsäkerheten på gården:

 1. 1.

  Dags för elbesiktning. Enligt elsäkerhetslagen ska en periodisk besiktning göras med tio års intervaller. Låt göra en elbesiktning på din gård om det är länge sedan den senaste besiktningen. En elbesiktning är särskilt viktigt om du ska göra nya elinstallationer.

  – Risken för bränder finns även på små gårdar och även en mindre säkring behöver elbesiktning. Vi uppmanar alla gårdar att låta göra en elbesiktning regelbundet. Att endast kontrollera stickpropparna ersätter inte behovet av att granska och underhålla elanläggningarna kontinuerligt.

 2. 2.

  Överväger du solpaneler? De senaste åren har solcellssystem orsakat ett tiotal bränder varje år. Solpaneler är länge i användning, vilket betyder att de är utsatta för hårda vindar och stormar.

  – Nya paneler fungerar oftast felfritt men med åren kan det uppstå skador om panelerna inte installerats ordentligt. Elarbetet får endast utföras av ett företag som har rätt att göra elinstallationer i fastigheter. Installationerna ska ibruktagningsbesiktas. Hen som beställer arbetet ska kräva dokument på elkopplarna, installationsritningarna och bruksanvisningarna samt inspektionsprotokollet över ibruktagningsbesiktningen av elinstallationerna.

  En stor enhet kräver ännu en certifieringsbesiktning. Gränsen är en skyddsanordning på över 35 ampere.

 3. 3.

  Var noggrann när du laddar. De flesta olyckor uppstår på grund av vårdslöshet eller av att en elapparat används felaktigt. Se till att ingen lämnat telefonladdare eller andra apparater som är avsedda för torra och dammfria platser kopplade till eluttag i ekonomibyggnader eller i ladugårdar.

  – Oftast är det inga problem att ladda men om laddapparaterna är många, ökar risken. En söndrig apparat kan se hel ut på utsidan. Därför borde du alltid ladda på ett eldsäkert underlag och ta loss apparaten från laddaren och laddaren från vägguttaget när du laddat klart.

 4. 4.

  Håll området runt elapparater rent. Det är viktigt att regelbundet städa byggnaderna på lantbruket.

  – Damm och smuts kan lätt orsaka en brand. Lyckligtvis kan var och en bidra till att platserna hålls rena.

 5. 5.

  Se även till att produktionsbyggnader som tas ur bruk är elsäkra. Ibland används gamla ladugårdar som till exempel lager.

  – Särskilt föråldrade elapparater och -ledningar samt extravärmare som används när det är kallt ökar brandrisken. Lämna inte gamla byggnader åt sitt öde – de kan utgöra en risk för närliggande byggnader.