Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Miljö15.12.2023

Risken för snöskador är större än vanligt i nygallrade skogar – gödsling kan också öka skadorna

Att förebygga snöskador i skogarna är utmanande. Enligt LokalTapiolas skogsspecialister är det viktigaste att hålla skogen i gott skick och göra skötselåtgärder i rätt tid, så att skogen klarar olika naturskador bättre.

Början av vintern har varit exceptionellt snörik i hela Finland. I slutet av november och början av december fanns det snö på Meteorologiska institutets alla stationer i landet.

– Ändå är det svårt att ännu i detta skede förutspå vilka typer av snöskador som väntas i vinter. Skadorna upptäcks vanligtvis först på våren, när snön har smält, säger Jaana Sohlman som är utvecklingschef inom lantbruksförsäkring på LokalTapiola.

Under åren 2017–2019 har det varit mycket snöskador. De största ersättningarna från skogsförsäkringar hänförde sig just till snöskador.

– Åren är inte likadana. Till exempel betalade vi 2018 över sex miljoner euro i ersättningar för snöskador, medan ersättningarna som betalades under åren 2020–2022 var betydligt mindre, säger Sohlman.

Risken för snöskador är allmänt sett störst i norra och östra Finland. Risken är genomsnittligt större i nygallrade skogar, gallringsskogar och där upplega är mer allmän, dvs. på områden som ligger mer än 200 meter över havsytan.

– 2022 var ett exceptionellt år i den meningen att flest enskilda skador registrerades i södra Finland. Vanligen brukar södra Finland ha lite snö, men det kan alltid finnas undantagsförhållanden, särskilt nära kusten, säger specialist Anu Kemppainen.

Enligt LokalTapiolas specialister kan skogsgödsling bidra till omfattningen av snöskador.

- Gödsling ökar trädens yta och om kronan växer snabbt, har snön större kontaktyta. Med skötselåtgärder i rätt tid kan man lyckas minska snö- och stormskador, säger Kemppainen.

Det är bra att fråga råd om skötselåtgärder i rätt tid av yrkesfolk inom skogsvård.

Tallar är mer utsatta för snöskador särskilt i nygallrade skogar eller i skogar där gallringen gjorts för sent. Snöanhopningar kan knäcka hela trädet.

– Gran klarar snöbelastning bättre. Snön samlas ofta jämnare på trädet, men också grantoppar kan brytas av, konstaterar Kemppainen.

LokalTapiolas skogsspecialister vill också påminna oss om att det är en säkerhetsrisk att röra sig i skogar med tung snö på träden.

– Därför lönar det sig för skogsägaren att kontrollera skadorna till följd av snöanhopning först senare under våren.

Skadades skogen av snön? Läs mer och minska risken med en försäkring