Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Livstrygghet 25.4.2024

Var tionde finländare har tappat sin telefon i toalettstolen – ”Hemmet är en farlig plats för telefonen”

Förra året var bräckageskador på telefoner de vanligaste skadorna som ersattes från LokalTapiolas hemförsäkringar. En stor del av skadorna skulle enkelt kunna förebyggas, säger LokalTapiolas utvecklingschef Jussi Riikonen.

Skärmen på telefonen som föll på den steniga marken är trasig.

Faller på golvet, i toalettstolen, i gårdsbrunnen, i gödselrännan, i hundskålen – vad än människor gör och var än de rör sig så faller deras telefoner, framgår av skadedata för LokalTapiolas hemförsäkring.

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning hade telefonen någon gång gått sönder för knappt två tredjedelar av finländare. Till och med var tionde berättade att telefonen hade fallit i toalettstolen. Medan endast en femtedel berättade att de inte använder telefonen när de är på toaletten eller i badrummet.

Enkäten genomfördes av undersökningsföretaget Verian och besvarades av 1 095 personer*.

Förra året var bräckageskador på telefoner de vanligaste skadorna som ersattes från LokalTapiolas hemförsäkringar. Totalt ersattes skador på telefoner för 5,5 miljoner euro från LokalTapiolas hemförsäkringar.

Även om kostnaden för en enstaka telefon som gått sönder inte är stor, är det desto mera irriterande och störande för telefonanvändaren eftersom det är med telefonerna som vi ordnar till exempel våra barns läkartider, skriver inköpslistor och för kalender över arbetsärenden, betonar Jussi Riikonen som är utvecklingschef för förebyggandetjänster hos LokalTapiola.

– Vår skadestatistik visar att hemmet är en farlig plats för telefonen och största delen av skadorna skulle kunna undvikas redan genom att vi pausar från telefonen en stund hemma – åtminstone under toalettbesök. I värsta fall går inte bara telefonen sönder, utan även toalettstolen kan gå sönder av stöten.

Att tappa telefonen är den vanligaste orsaken till att den går sönder

Enligt LokalTapiolas enkät är den vanligaste orsaken till att telefonen går sönder att den faller på ett hårt underlag: 37 procent av finländarna berättade att detta hade hänt för deras telefon.

Det näst vanligaste var att telefonen blivit våt på ett eller annat sätt. 9 procent berättade att telefonen hade fallit i havet, sjön eller annat vattendrag och 6 procent hade tappat telefonen i en dryck eller hade spillt ut en dryck på telefonen. 11 procent sa att deras telefon hade blivit våt på annat sätt, till exempel i regn.

En fjärdedel av respondenterna berättade att de förebygger skador genom att använda mobilskal, medan 41 procent av respondenterna hade pansarglas på sin telefon. Under hälften, 45 procent, sa att de inte har telefonen i fickan, varifrån den lätt kan falla.

Endast 12 procent berättade att de lägger telefonen i en vattentät skyddspåse i fuktiga förhållanden. Fem procent skyddar inte sin telefon på något sätt.

– Det är inte konstigt att oskyddade telefoner går sönder. Moderna telefoner är så känsliga för stötar att det är svårt att hålla telefonen hel utan något skydd. Det krävs inte mer än en vanlig vardagssituation för att skärmen ska gå sönder, till exempel att telefonen av misstag glider ur handen när person håller på med något. Pansarglas och skyddsfodral är enkla sätt att förebygga skador, säger Riikonen.

En stor del av bräckageskadorna på telefoner är enligt LokalTapiolas skadedata skärmbräckage, som går att reparera. LokalTapiolas servicepartner Fonum erbjuder LokalTapiolas kunder ett pansarglas för telefoner till halva priset.

I skadedata hittas även fall där telefonbatteriet har börjat brinna och orsakat ett brandtillbud.

Endast cirka en femtedel av respondenterna berättade att de inte laddar sin telefon om den inte kan övervakas, till exempel på natten. På samma sätt berättade bara cirka en femtedel att de inte laddar sin telefon på lättantändligt material. Var tionde berättade att de regelbundet rengör telefonens portar och anslutningar.

– På basis av vår skadedata är lyckligtvis risken liten för brandskador i anslutning till batterier och deras laddning, men skadorna kan bli så stora att det inte lönar sig att ta den där lilla risken. Telefonen ska inte laddas ovanpå andra saker eller i sängen och en söndrig eller dåligt fungerande laddare ska inte under några omständigheter användas, säger Riikonen.

Såhär förebygger du telefonskador:

  • Skydda din telefon. Mobilskal, -fodral och pansarglas är ett enkelt sätt att undvika skador.

  • Ta en paus från telefonen, när du går på toaletten eller till badrummet. Telefonen går lätt sönder om du tappar den i toalettstolen eller på ett hårt klinkergolv.

  • Ladda bara telefonen när du kan övervaka den. Du ska inte ladda telefonen till exempel när du åker hemifrån. Ladda inte telefonen ovanpå andra saker eller till exempel i sängen och använd inte en trasig laddare.

  • Kom ihåg att en trasig apparat inte nödvändigtvis är säker. Till exempel kan en hård stöt eller fukt orsaka en reaktion i litiumjonbatteriet, som kan svälla och bli överhettat samt som värst börja brinna. Använd aldrig en defekt apparat. När du för telefonen till en servicefirma eller återvinningsstation, berätta att apparaten fungerar onormalt. Fonum, LokalTapiolas servicesamarbetspartner, bedömer avgiftsfritt möjligheterna till reparation och reparationskostnaderna.

  • Byt inte själv batteriet i telefonen , utan låt en servicefirma göra det. Använd inte apparaten om batteriet blir mycket varmt eller sväller.

* Respondenterna representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (exklusive de som bor i landskapet Åland). Enkäten besvarades av 1 092 personer under perioden 12–19.1.2024. Intervjuerna samlades på Kantar Forum. Felmarginalen för resultaten är cirka + 3,0 procentenheter.