Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet6.11.2023

Undersökning: primärsläckning ger resultat men onödiga skador uppstår när folk blir stressade

I de flesta fall går det att släcka en brand i köket med primärsläckningsredskap. Ytterligare skador är dock vanliga när brinnande föremål förs till en annan plats eller sätts ner på ett brännbart underlag. Det här framkommer i den nyutkomna undersökningen som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland gjort om spisbränder LokalTapiola ersatt.Bekanta dig och köp

Den sannolikaste situationen då finländarnas primärsläckningskunskaper prövas är i samband med matlagning. Varje år sker det hundratals bränder i köket och i samband med grillning. Trots det är det få som tänker på hur de borde agera om det börjar brinna i köket.

– Att laga eller värma mat är en så vardaglig syssla att du eventuellt inte tänker på att det finns risker med det. Enligt statistiken uppstår det dock varje dag farliga situationer som har att göra med spisen. Mat som värms kan till exempel börja brinna eller så har någon lämnat en sak på spisen som inte hör hemma där. Det lönar sig alltså att alltid ha något nära till hands som du kan använda till primärsläckning, säger ersättningsdirektör Antti Määttänen vid LokalTapiola Pirkanmaa.

I den nyutkomna undersökningen som Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland gjort analyserade man spisbränder som anmälts till LokalTapiola. I dagens läge ger skador som anmälts till försäkringsbolaget en noggrannare bild än tidigare av situationer som orsakar bränder och även om primärsläckningssituationer.

Läs mer: Ny information om de vanligaste bränderna i hemmen – inte bara maten, utan även kaffekokare och mikrolock orsakar bränder

– I de fall man vet med säkerhet att man försökt släcka branden med primärsläckning gick det i nästan 90 procent av fallen att hindra elden från att spridas. Det lönar sig alltså alltid att försöka sig på primärsläckning om det är möjligt utan att utsätta sig själv eller någon annan för fara, säger forskare Laura Kuurne vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Undersökningen visade även att var fjärde lyckade primärsläckning orsakade onödiga skador på grund av att hen som utförde primärsläckningen blev stressad. De här skadorna går att förebygga.

Att flytta ett brinnande föremål kan antända gardinen och en het kastrull bränna ytan

Ytterligare skador i samband med primärsläckning sker ofta då ett brinnande föremål förs till en annan plats eller ställs ner på ett brännbart underlag. I undersökningen framkom till exempel situationer när ett glödhett föremål fallit från händerna på golvet eller ett underlag och orsakat brännmärken. Försöker du föra ut en brinnande kastrull kan det hända att till exempel gardinen eller kläderna börjar brinna.

– Om maten eller ett annat föremål börjar brinna på spisen går det bra att släcka branden utan att flytta maten eller föremålet från spisen. Det är förstås naturligt att den första reaktionen kan vara att få ut det brinnande föremålet, men det lönar sig att släcka elden på den plats den börjat med lämplig släckutrustning. Att flytta föremål till en annan plats medför alltid onödiga risker. Det lönar sig även att så snabbt som möjligt stänga av spisen och spisfläkten, säger Määttänen.

Enligt undersökningen är en brandfilt det släckningsredskap som oftast används i köket: med en brandfilt har man lyckats släcka elden i var fjärde spisbrand. Även vatten, handbrandsläckare och kastrullock har använts i många fall. Ibland har även en matta eller våt handduk varit till hjälp.

– Jag vågar påstå att om du har en brandfilt nära och vet hur den ska användas så fungerar den bra till primärsläckning i hemmet. Det lönar sig att ha brandfilten nära till hands i köket och inte till exempel i ett skåp i tamburen. När du vet på förhand hur du ska agera vid en brand går det att släcka de flesta bränder, säger Kuurne.

Kastrullocket glöms lätt bort – Ring efter hjälp vid behov

Det finns många sätt att släcka bränder i köket. Om du glömt spisen på och hettan från spisen antänder exempelvis en pizzakartong, ett skärbräde eller en brödrost, kan du släcka elden med en brandfilt eller en handbrandsläckare.

Om det däremot börjat brinna i en kastrull eller i en stekpanna kan du även släcka elden med locket.

– Enligt undersökningen tänker folk sällan på att kastrullocket kan fungera som primärsläckningsredskap. Ett kastrullock av lämplig storlek fungerar dock bra för att släcka en lite brand i kastrullen eller en fettbrand. Då är det viktigt att komma ihåg att locket måste vara torrt och att du inte får lätta på det före elden säkert har slocknat, säger Määttänen.

Forskaren Kuurne påminner om risken med vatten i samband med fettbränder.

– Vatten kan få brinnande fett att sprida sig explosionsartat. Använda alltså inte vatten för att släcka brinnande olja eller smör. Vid fettbränder finns det en stor risk för att det uppstår ytterligare skador i samband med primärsläckningen. Även i undersökningen framkom en situation där fettbranden hade blivit värre när man försökte släcka den med vatten. Brinnande fett kan även stänka eller rinna ur kärlet om du försöker flytta den.

Om det inte går att släcka en begynnande brand på ett säkert sätt, ska du lämna platsen och ringa nödnumret 112 för att få hjälp. Hjälp och varna andra vid mån av möjlighet. Stäng dörren efter dig.

Så här kan du öka säkerheten när du lagar mat och i köket överlag

  • Se till att du har primärsläckningsredskap nära till hands: brandfilt, handbrandsläckare, torrt kastrullock. Öva på att använda primärsläckningsredskapen.

  • Försäkra dig om att det finns en fungerande brandvarnare i bostaden.

  • Lämna inte mat på spisen oövervakad.

  • Ha inga saker på spisen eller nära den som inte hör hemma där.

  • Överväg att skaffa en induktionsspis eller en spisvakt om ditt ekonomiska läge tillåter det.

Läs undersökningsrapporten: Spisbränder enligt skadeanmälningar som gjorts till försäkringsbolaget.

I undersökningen analyserades skadeanmälningar som gjorts till LokalTapiola utifrån hem- och företagsförsäkringar åren 2017–2020. Anmälningarna jämfördes med olycksfallsdata i databasen PRONTO under samma tidsperiod. LokalTapiola finansierade undersökningen eftersom bolaget vill hjälpa till att förebygga bränder och farliga situationer i hemmen.