Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet24.10.2023

Ny information om de vanligaste bränderna i hemmen – inte bara maten, utan även kaffekokare och mikrolock orsakar bränder

Den vanligaste orsaken till bränder i köket är att det finns saker på spisen eller nära den som inte hör hemma där. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland undersökte spisbränder med hjälp av LokalTapiolas skadedata. I ljuset av den nyutgivna undersökningsrapporten är det egentligen enkelt att förebygga de flesta spisbränder.Bekanta dig och köp

Bränder i hemmet börjar ofta i köket. Enligt räddningsväsendets statistik sker det årligen cirka 2 800 bostadsbränder av vilka 800–900 har att göra med spisen. Själva spisen är dock sällan orsaken till att det börjar brinna.

– Den överlägset vanligaste orsaken till köksbränder är att det finns saker på spisen eller nära den som inte hör hemma där, säger forskare Laura Kuurne vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Vidbränd mat och het olja orsakar hundratals bränder varje år. Mat som blivit kvar på spisen efter matlagningen ska tas bort från spisen. Det händer även att saker som inte ska vara på spisen börjar brinna. Ofta handlar det då om plastbehållare, kaffekokare, vattenkokare, mikrolock, skärbräde, grytlappar och nappflaskor.

Forskaren ser ofta annonser på hyresbostäder där det står saker på spisen i köksbilderna.

– Tyvärr är det ganska vanligt med saker på spisen. Själv får jag dåndimpen när jag ser sådana bilder eftersom jag vet hur vanligt det är med bränder som börjar i köket. I små lägenheter finns det förstås inte alltid så mycket förvaringsutrymme men det betyder inte att du kan förbise brandriskerna med spisen, säger Kuurne.

Människan ligger oftast bakom bränder som orsakas av sällskapsdjur

Saker på spisen eller som står nära den börjar brinna av olika orsaker. Enligt den nyutkomna undersökningen kan barn eller sällskapsdjur i misstag sätta på spisen eller så kan den gå på i misstag om du till exempel stöter till den med rollatorn. Ibland kan det hända att du sätter på fel spisplatta när du ska laga mat och att det står en sak på plattan.

Även i spisbränder som orsakats av sällskapsdjur beror 67 procent av bränderna på att människan lämnat saker på spisen som inte ska vara där. Sakerna har sedan börjat brinna när sällskapsdjuret i misstag satt på spisen.

Uppgifterna framgår ur den idag utgivna rapporten, i vilken SPEK analyserat försäkringsbolaget LokalTapiolas och räddningsväsendets skadedata. I dagens läge ger skador som anmälts till försäkringsbolaget en noggrannare bild än tidigare av till exempel situationer som orsakar bränder och omfattningen på skadorna. Människorna kontaktar nödvändigtvis inte nödcentralen om de råkat ut för en farlig situation där branden inte spred sig.

– Kom ihåg att vem som helst kan råka ut för en spisbrand. Enligt undersökningen råkar helt vanliga hem ut för farliga situationer i vardagen, inte endast riskgrupper. Alla borde fundera på hur köket görs till en säker plats, säger ersättningsdirektör Antti Määttänen vid LokalTapiola Pirkanmaa.

Brandvarnaren kan rädda om maten glöms bort på spisen

Mat som lämnas utan övervakning på spisen vid matlagning och fettbränder är vanliga orsaker till bränder i köket.

En typisk situation är att du går till ett annat rum för att göra något när du väntar på att spisen ska bli varm eller maten färdig på spisplattan. Ibland kan dörrklockan, telefonen eller barnet störa mitt i matlagningen. Om maten eller oljan överhettas på spisen kan den börja brinna och då hinner du kanske inte reagera i tid. Fettbränder kan sprida sig snabbt.

I många fall har man glömt bort att maten kokar på spisen och märkt det först när maten blivit vidbränd eller brandvarnaren tjuter. En fungerande brandvarnare i hemmet är viktig för alla kockar.

Enligt undersökningen har det även förekommit ett flertal situationer i vilka det fanns två orsaker till olyckan, till exempel att det fanns saker på spisen som inte ska vara där och att fel platta var på samtidigt.

– I de här situationerna skulle branden troligtvis aldrig ha börjat om det inte funnits saker på spisen eller nära den, säger forskare Kuurne.

– Du tar alltid en risk om du lämnar matrester eller saker på spisen som inte ska vara där eller på bänkskivan nära den. Det är viktigt att komma ihåg att spisen inte är en förvaringsplats, säger Kuurne.

Antalet spisbränder har minskat de senaste åren

Enligt både försäkringsbolagets och räddningsväsendets statistik har antalet spisbränder minskat jämnt åren 2017–2020. Trots det sker det hundratals spisbränder varje år. Enligt försäkringsbolagets uppgifter kan kostnaderna för en spisbrand variera från några hundra euro till över en miljon euro.

I många fall klarar människorna av att släcka branden själv om de upptäcker den i tid och kan använda en handbrandsläckare eller en brandfilt eller vet hur man släcker till exempel en fettbrand med ett torrt kastrullock.

– Enligt undersökningen tänker inte så många på att kastrullocket, som ofta finns nära till hands, fungerar bra till primärsläckning. Ett torrt kastrullock fungerar bra för att släcka särskilt en fettbrand som orsakar mest kostnader och som oftast är den farligaste typen av brand, säger Antti Määttänen.

I de flesta fall skulle en säkerhetsanordning för spisen och en induktionsspis ha förhindrat branden. En spisvakt är en effektiv anordning. Spisvakten upptäcker en begynnande brand utifrån temperaturväxlingar, larmar och släcker spisen om ingen reagerar på larmet. Även spistypen har betydelse för säkerheten.

  • Ha inga saker på spisen eller nära den som inte ska vara där.

  • Håll ett öga på maten.

  • Ta bort maten från spisen när den är färdig.

  • Se till att det finns utrustning för primärsläckning i närheten: brandfilt, handbrandsläckare, torrt kastrullock.

  • Lär dig primärsläckning.

  • Överväg att skaffa en induktionsspis eller en spisvakt om ditt ekonomiska läge tillåter det.

Läs undersökningsrapporten: Spisbränder utifrån skadeanmälningar som gjorts till försäkringsbolaget

I undersökningen analyserades skadeanmälningar som gjorts till LokalTapiola utifrån hem- och företagsförsäkringar åren 2017–2020. Anmälningarna jämfördes med data i databasen PRONTO under samma tidsperiod. LokalTapiola finansierade undersökningen eftersom bolaget vill hjälpa till att förebygga bränder och farliga situationer i hemmen.