Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet21.7.2023

Blixtnedslag på sommaren, kompressorhaveri på vintern - felen på bergvärmepumparna varierar under olika årstider

Vid energirenoveringar av småhus har byte till bergvärme ökat i popularitet och detta syns också i skadestatistiken. Varje år anmäls hundratals skador på eldrivna bergvärmepumpar.

De senaste åren har populariteten för bergvärmepumpar ökat. Vid energirenoveringar av småhus har bergvärme blivit ett populärt alternativ.

Enligt Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU väljer nästan hälften av småhusbyggarna bergvärme som uppvärmningsmetod. Oljeuppvärmning och varmvattenberedare har bytts ut med en takt på flera tusen stycken per år. Enligt uppgifter från Helsingin Sanomat såldes 12 000 bergvärmepumpar i Finland förra året, vilket är ungefär en femtedel fler än året innan. Enligt undersökningen har bergvärme blivit ett bra försäljningsargument i egnahemshus.

Värmesystem som behöver elektricitet är dock inte skadefria. Enligt LokalTapiolas skadestatistik anmäldes förra året mer än 400 skador på bergvärmepumpar. Det inträffar nästan lika många skador på pumparna på både sommar och vinter, men orsakerna är ofta olika.

– På sommaren är de oftast åskan som söndrar bergvärmepumparna. Blixtnedslag i glesbygdsområden söndrar alla slags elapparater som är anslutna till elnätet när blixten slår ner i närheten av en byggnad eller i en elledning som leder till byggnaden. På många orter har elledningarna redan dragits under jorden, men i Finland finns även gott om s.k. luftledningar, säger Antti Määttänen som är direktör för ersättningar och stöd för affärsverksamheten hos LokalTapiola Pirkanmaa.

-I gamla hus kan jordningen vara otillräcklig. Utöver bergvärmepumpen är det också andra elapparater som går sönder. Med åskledare och överspänningsskydd skulle dessa skador kunna minskas betydligt.

Förra året anmäldes över 140 skador som hade inträffat under sommaren. När hösten kommer ökar uppvärmningen och då är de vanligaste felen kompressorhaverier och läckage. När vintern kommer ökar antalet bräckage när pumparna används med full effekt och slitdelarna i apparaterna kan gå sönder.

-På somrarna går apparaterna sönder lika mycket som mitt i vintern. På sommaren är det åskan som söndrar apparaterna och på vintern är det apparatens slitdelar som går sönder. Det är särskilt kompressorn som är orsaken till många bräckage, säger Määttänen.

-På hösten är det betydligt färre apparater som går sönder än på vintern och sommaren. På hösten verkar läckage av systemets kollektorvätska öka. Det lönar sig att använda och underhålla apparaterna enligt bruksanvisningen. Vid vissa skador har det tagit väldigt länge att få reservdelar, men förhoppningsvis lättar tillgänglighetsproblemen i framtiden.