Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet8.11.2022

Vad göra, när bilen stannar på vägen? "Även bränslet eller strömmen kan ta slut mitt under resan"

Ett tekniskt fel, slarv eller till exempel sträng kyla kan göra att bilen fryser ihop och blir stående vid vägkanten. Försäkringsbolagen ersätter varje år bogseringar av många olika orsaker. Vi listade några råd om vad du ska göra om till exempel bränslet tar slut, batteriet töms eller om du har tankat felaktigt bränsle. I regel lönar det sig att anlita en expert, eftersom det alltid ingår en skaderisk i gör-det-själv-lösningar.Jämför och köp

För närvarande talas det mycket om bilarnas drivkraft, dvs. energi- och kraftkällor. Men mer sällan om vad som händer om något går fel. Av de skadeanmälan som kommit till försäkringsbolagen framgår att resan avbryts eller man kommer inte iväg på grund av orsaker i anslutning till energin. Från LokalTapiolas kaskoförsäkring ersätts numera bogsering om resan avbryts på grund av att personbilens bränsle eller energin i körbatteriet tar slut. Avbrott i resa orsakas även av att felaktigt bränsle tankats och fel på startbatteriet.

– Bogseringar och andra bilräddningsskador är de vanligaste skadorna som försäkringsbolagen ersätter. Resan avbryts även för våra kunder av en eller annan orsak tiotusentals gånger om året. Den vanligaste orsaken till avbruten resa är ett tekniskt fel. Det är mera sällan bensinen eller körbatteriet i en elbil tar slut, men även det händer. Under vinterhalvåret kan du behöva hjälp att fortsätta resan till exempel vid avkörning eller om startbatteriet slocknar, berättar LokalTapiolas utvecklingschef för fordonsförsäkringar Henna Hellman.

Antalet bogseringar ökar vanligtvis när trafiken är livlig eller väglaget är mycket dåligt, berättar specialist Matti Arvo vid LokalTapiolas ersättningstjänst. På vintern belastas batteriet också av kylan.

– Dagens bilar är till sin teknik komplexa och känsliga, så ett tekniskt fel kan bero på många orsaker. Om det är fel på bilens elsystem eller om bilbatteriet tar slut rekommenderar jag att du kontaktar en specialist för att undvika ytterligare skador, säger Arvo.

– Vid den här tiden på året är det också bra att vara förberedd på att det kan bli väldigt kallt och mörkt i bilen och vid vägkanten om fordonet stannar. Se därför till att ha med varma kläder, en reflexväst och till exempel en ficklampa när du beger dig på resa.

Vi frågade en specialist inom fordonsskador om råd för tre situationer där resan har avbrutits på grund av orsaker i anslutning till bränsle eller batteri. LokalTapiolas försäkringskunder kan alltid ringa vår larmtjänst 0800 0 4531 om resan avbryts och våra bogserings- och samarbetsverkstäder hjälper dig att fortsätta resan.

Tog bränslet slut eller tömdes körbatteriet i elbilen? Kontrollera bilens egna anvisningar

Om bränslet tar slut i en bensin- eller dieselbil, finns det ofta ingen risk att bilens system går sönder. Du behöver bara fylla på mera bränsle i tanken så kan resan fortsätta. Det lönar sig dock att vara försiktig med laddhybrider och framför allt med helt eldrivna bilar, så att det inte uppstår fler skador, säger Matti Arvo.

– Det lönar sig att bekanta sig med bilens bruksanvisning och tillverkarens anvisningar vilket är speciellt viktigt vid bogsering av en elbil. Många biltillverkare har till exempel meddelat att en elbil inte får bogseras ens en meter, utan måste alltid flyttas till bogseringsbilens flak. Elbilar kan också ha en funktion som måste vara påslagen för att kunna flytta bilen. Tillförlitlig information om detta finns i manualen. Till exempel bilens kraftöverföring eller elmotorer kan skadas vid bogsering, om man agerar felaktigt, säger Arvo.

När en specialist inom bogseringsservice kommer till platsen, kan hen tillsammans med bilisten fundera på vad som skulle vara det förnuftigaste eller snabbaste sättet att fortsätta resan. Vanligtvis förflyttas bilen till närmaste tank- eller laddstation. Beroende på situation kan man också överväga att till exempel fylla på bensintanken vid vägkanten.

– Mera sällan är tanken eller körbatteriet helt tomma, men i ett land med långa avstånd är det bra att vara förberedd. Under vintern förbrukar bilens uppvärmning och hårdare förhållanden mera energi, oavsett vilken drivkraft som används. Du kan följa bränsleförbrukningen i kördatorn och naturligtvis planera tanknings- och laddningspauser innan resan.

Tankade du felaktigt bränsle? Starta inte bilen, utan begär hjälp

LokalTapiola får årligen kännedom om hundratals fall, där bilen av misstag har tankats med felaktigt bränsle. Om du till exempel tankar en dieselbil med bensin, så kan bilens motor- och bränslesystem skadas vid start och körning. Så om du vid pumpen märker att du har tankat med fel pistol ska du genast be en specialist om hjälp.

– Slå inte ens på tändningen eller starta bilen eller börja köra. Om bilen startas med olämpligt bränsle kan det bli störningar t.ex. i bränslepumpen, munstyckena och filtren. Att reparera eventuella tilläggsskador är mycket mer arbetsamt än att avlägsna det felaktiga bränslet från tanken. Min rekommendation är att omedelbart tillkalla bogseringsbil eller annan hjälp till platsen, för skadan har ju redan skett, säger Arvo.

Från LokalTapiolas kaskoförsäkring ersätts förflyttning av bilen till exempel till en verkstad, om man av misstag har tankat felaktigt bränsle. Du kan kontrollera vilket bränsle som passar för bilen till exempel i manualen eller på bränsletankens lucka.

Slocknade startbatteriet? Ta inga risker med hjälpström

Med start- eller småbatterier avses ett 12-voltsbatteri, som traditionellt har funnits i alla personbilar. Helt eldrivna bilar och hybridbilar kan ha två batterier: ett för bilens vanliga funktioner och det andra för körningen. Det finns skillnader mellan olika bilmodeller.

Startbatteriet behövs för att utnyttja bilens många elsystem. Redan att starta bilen och t.ex. öppna dörrarna kan kräva el. Under resan kan batteriet frysa till exempel vid sträng kyla eller om man under den senaste tiden kört mer sällan.

- Startbatteriet laddas under körningen, men om de dagliga körningarna är korta kan batteriet tömmas mer än vad det fylls. Till exempel på en jobbresa på vintern kan batteriet förbrukas genom starten, radion, torkarna samt vindrute- och sätesvärmarna. För att förbättra laddningen av batteriet kan man då och då göra en underhållsladdning eller köra en lite längre sträcka på en gång – och naturligtvis minska användningen av onödiga anordningar, säger Arvo.

Om småbatteriet slocknar och bilen inte längre fås igång rekommenderar Arvo att man begär hjälp av en kompetent person. Det lönar sig inte att ta hjälpström med kablar från en kompis bil, om du inte är helt säker på det du gör.

– Då och då går bilar sönder även i sådana situationer. I värsta fall kan det även uppstå personskador vid arbete med kablar. Dagens bilar är så komplicerade att många saker kan gå fel med kablarna. Vissa tillverkare förbjuder också att man ger hjälpström från en annan bil, säger Arvo.

Från LokalTapiolas kaskoförsäkringar kan ersättas bogsering av bilen till en verkstad, om resan har avbrutits till följd av ett tekniskt fel på startbatteriet.

 1. 1.

  Vid nödsituationer ring alltid 112. Om det har inträffat en olycka på vägen, där människor har skadats eller hjälp behövs snabbt, ring allmänna nödnumret 112. Ladda på förhand ner appen 112 Suomi, då får nödcentralen direkt platsinformation om olycksplatsen, när du ringer via den.

 2. 2.

  Ha med säkerhetsutrustning på resan. Det ska alltid finnas en varningstriangel i bilen, med vilken du varnar andra om att det finns en bil vid vägkanten. Tänk alltid på din egen säkerhet vid en olycka: se till att du syns t.ex. med reflexväst, reflexer, pann- eller ficklampa. Det är bra att ha med en första hjälpen-väska i bilen samt varma kläder och en liten snöspade i vintertrafik.

 3. 3.

  Försäkring som skydd vid skador. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffat i trafiken och den oskyldiga partens egendomsskador. Den frivilliga kaskoförsäkringen ersätter skador som drabbar det egna fordonet.

 4. 4.

  I LokalTapiolas kaskoförsäkringar för privatkunder ingår bilräddningsförsäkring, vilken ersätter kostnader som orsakas av en avbruten resa. Dessa kan t.ex. vara att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad och resekostnader tillbaka hem. I oktober 2022 utvidgade vi ersättningsbarheten så att försäkringen även omfattar bogsering av en personbil, om den orsakas av att bränslet tar slut eller att elbilens körbatteri töms.

 5. 5.

  Larmtjänsten hjälper när resan avbryts. I akuta situationer eller när resan avbryts kan LokalTapiolas försäkringskunder ringa larmtjänsten som betjänar dygnet runt på 0800 0 4531. Larmtjänsten ger råd och kan till exempel ordna bogsering eller lyft av bilen tillbaka på vägen. I samband med samtalet utreds, hur du bäst kan fortsätta resan.