Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa12.10.2022

Är allt bra hemma hos din äldre närstående? På följande sätt kan du hjälpa till att förebygga olycksfall och bränder

Fler än varannan finländare är oroad över säkerheten för äldre anhöriga eller bekanta som bor hemma, vilket framgår av LokalTapiolas enkät. Många är till exempel oroade över risker i anslutning till fall och hushållssysslor. Vi samlade tips för hur man kan minska risken för olycksfall eller brand i hemmet. Många av tipsen fungerar även i vardagen för oss alla.Läs mera

Allt fler av oss får fira vår 70-, 80- och till och med 90-årsdag hemma. Finländarna lever längre än tidigare och bor också hemma i allt högre ålder. Om det egna skicket tillåter, är hemmet ofta den bästa platsen för människan. Men försvagad rörelseförmåga, svagare sinnen och till exempel sämre minne kan öka risken för skador. Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning är cirka 60 procent av finländarna på ett eller annat sätt oroliga över boendesäkerheten för en närstående eller bekant.

39 procent av dem som svarade på enkäten berättar att de är oroade över fallrisken eller andra olycksfallsrisker för en äldre person. Nästan var tredje oroar sig över en äldre persons förmåga att utföra hushålls- och trädgårdssysslor. Ännu fler (37 %) har funderat på hur en äldre person ska få hjälp om något skulle inträffa hemma. 15 procent berättar därtill att de är oroade över brandsäkerheten hos en äldre närstående eller bekant.

- Att falla är ett vanligt olycksfall för vem som helst av oss men för äldre personer kan dess följder bli värre. Våra kroppar blir ju skörare när vi åldras. Även till exempel en minnessjukdom ökar fallrisken om personen inte kommer ihåg att äta eller dricka tillräckligt. Med små ändringar i hemmet kan man ändå till exempel minska risken för snubblande eller halkning, säger utvecklingschef Kirsi Katainen som svarar för LokalTapiolas olycksfallsförsäkringar.

- Som närstående till äldre kan vi åtminstone under nästa besök kontrollera brandvarnarens skick och byta batteriet vid behov så att den äldre inte själv behöver börja klättra. Därtill lönar det sig att nu om någonsin byta gamla glödlampor till LED-lampor eftersom detta även sparar energi. Glödlampan kan till exempel antända textilier, om den faller men inte en LED-lampa. Även vanliga levande ljus kan bytas till mera säkra ledljus, föreslår LokalTapiolas projektdirektör Antti Määttänen som är insatt i frågor som gäller säkert boende.

Eftersom situationen för varje individ är olik och även hemmen är olika finns det ingen allmängiltig lista för att förbättra säkerheten i hemmen. Vi samlade dock en lista på flera sätt genom vilka man kan minska olycksfalls- och brandrisken hemma hos äldre. I slutet av artikeln finns även tips på parter som vid behov kan ge ytterligare hjälp och råd till exempel vid anskaffning av säkerhetsanordningar eller vårdtjänster för hemmet.

Såhär kan du förebygga fallolyckor hemma

Tips för säkerheten inomhus:

 • ta bort onödiga mattor så att de inte rullar ihop sig eller förse mattor med halkskydd

 • ta bort onödiga föremål och elsladdar från gångvägarna

 • placera varor som används ofta så att man inte behöver sträcka sig efter dem eller klättra för att nå dem

 • se till att inneskorna har halksäkra sulor

 • se till att belysningen är tillräcklig till exempel vid eventuella toalettbesök nattetid

 • fundera på om det i bostaden finns onödiga mellandörrar eller trösklar som kan tas bort

 • överväg vid behov att skaffa skyddsräck eller stödhandtag till exempel till trappan eller badrummet

Tips för säkerheten utomhus:

 • säkerställ dig om att ytterskorna har halksäkra sulor - ta fram dubbskor eller halkskydd inför vintern

 • se till att ha en tillräcklig utebelysning vintertid (t.ex. en automatisk gårdsbelysning)

 • säkerställ dig om att någon sandar gårdsplanen eller att den boende själv lätt kan göra det (ett sandkärl vid ytterdörren).

 • fråga om posten kan fås direkt till dörren så att den inte behöver hämtas från postlådan t.ex. under vintermorgnar då det är halt

Såhär kan du förebygga bränder hemma

 • kontrollera regelbundet brandvarnarnas skick och byt vid behov batteriet

 • ta reda på hur man ska agera vid en brand och att den boende har möjlighet att göra det (t.ex. fri passage i farosituationer, användning av handbrandsläckningsutrustning)

 • byt glödlampor och vanliga ljus till LED-anordningar

 • säkerställ dig om att det i bostaden inte finns gamla eller trasiga anordningar som kan utgöra brandrisk

 • kontrollera även skicket för eluttag och elsladdar

 • om den boende kokar maten själv, kan brandsäkerheten ökas med ett spislarm eller ett spisskydd (larmar om spisen lämnar på eller bryter strömmen i farosituationer)

 • om det finns en elbastuugn i bostaden eller en spis som inte används, kan den kopplas bort från säkringen

Dessa hjälper när man kallar på hjälp om något inträffar

 • en lättanvänd telefon, där till exempel nödnumret 112 och numren till de närstående är lättillgängliga

 • säkerhetsarmband eller annat larm med vilket personen kan tillkalla hjälp

 • om den äldre personen vill, finns det också rörelsedetektorer som till exempel kan kontakta de närstående eller hemvården

Behöver du mera information om att förbättra boendesäkerheten för en äldre person? Vi samlade en lista på informationskällor

 • På webbplatsen Suomi-fi har samlats information om

  • vilka tjänster som finns tillgängliga som stöd för att kunna bo kvar hemma, läs mer här

  • hur säkerheten i hemmet kan förbättras och hurdant ekonomiskt stöd man kan få, läs mer här

 • Centralförbundet för de gamlas väl har samlat en checklista för Hemmets säkerhet och erbjuder reparationsrådgivning per telefon, läs mer här

 • På webbplatsen Vanheneminen.fi har samlats information om förberedelser inför ålderdomen. Du kan till exempel planera hurdant hem som skulle vara en bra plats att bo i och om ditt nuvarande hem skulle fungera. Läs mer här.

 • Är du oroad över din närstående eller någon annan äldre person? Du kan göra en orosanmälan till socialväsendet i din kommun.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 1 063 finländare under tiden 5–10.3.2022. De som svarade på enkäten representerade befolkningen i åldrarna 15–79 år (med undantag av de som bor i landskapet Åland). Enkäten genomfördes av Kantar TNS. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 3,0 procentenheter.