Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet22.8.2022

Lämnar du stugan tom under vintern? Såhär kan du förhindra stuginbrott

Sommarperioden lider mot sitt slut och stugorna börjar småningom ställas i ordning inför vintern. Om du tänker låta sommarstugan stå tom, är det bra att förbereda sig på stuginbrott. Stugor och fritidsbostäder utan övervakning intresserar nämligen även inbrottstjuvar.Bekanta dig och köp

Hur allmänna är stuginbrott egentligen? I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning utreddes finländarnas erfarenheter av inbrottsstölder i fritidsbostäder. I enkäten berättar till och med 14 procent av dem som äger en fritidsbostad att de har haft ett inbrott i stugan, där något har stulits från stugan. Detta innebär cirka var sjunde stuga. Därtill berättar en del (5 %) av stugägarna att någon brutit sig in i stugan men att ingenting har stulits. För att minimera inbrottsrisken är det därför viktigt att förbereda sig på inbrott.

LokalTapiolas specialist berättar att från stugorna kan stjälas värdefull egendom av alla slag. Enligt projektdirektör Antti Määttänen har inbrottstjuvarna vanligtvis tillgång till ett fordon som rymmer mycket och också stora saker.

- Stöldgodset är ofta sådant som det är svårt att ta med utan en bil. Vapen borde inte förvaras på stugan på grund av stöldrisken. Även annan dyr egendom som är lätt att sälja lönar det sig att föra bort från stugan under vintern. Också båtar själs från stugor, berättar Määttänen.

- Och om man till exempel lämnar en fyrhjuling eller en snöskoter på stugan ska man alltid ta med nycklarna. I samband med stuginbrott har stulits flera fordon med nycklar som hittats i stugan. Det är också skäl att försäkra arbetsplatserna för stug- och tilläggsbyggnader eftersom sådana attraherar inbrottstjuvar. Det har hänt att till och med bastuugnen har stulits från stugan!

Grannhjälp och kameraövervakning är vanliga sätt att förbereda

I enkäten Vardagsgranskning utreddes också hur finländarna förbereder sig på stuginbrott. De vanligaste sätten bland dem som äger en stuga var att föra bort värdeföremål från stugan (34 %), avtala om kontrollbesök med grannar (27 %), försöka ordna så att stugan ser bebodd ut (19 %), kameraövervakning (19 %) samt larmanordningar och dekaler som upplyser om dem (18 %).

- En mindre andel har en låsbar port som förhindrar att bilar kan köras in på gården. Samma är det också med inbrottsskyddade dörrar. Ett skyddslås eller säkerhetslås förbättrar inbrottsskyddet. Säkerhetslåset installeras i dörrens karm. Det sker inbrott i stugor oberoende av låsning men ett säkerhetslås har i många fall hindrat ett inbrottsförsök. Det är vanligt att hänglåsen i förråd och dörrar, vilka är lättare att söndra, har brutits upp. Även dörrar har brutits upp med hjälp av verktyg. Säkerhetslåsningen gör det alltid svårare för tjuven, säger Määttänen.

Det finns också andra sätt att förhindra stölder.

- Om man inte lyckas ordna så att stugan ser bebodd ut, är det bra att låta gardinerna och skåpen vara öppna, om inget värdefullt finns i utrymmet. Då förstår inbrottstjuvarna att det är onödigt att bryta sig in. I samband med stölder inträffar även skadegörelse och det har hänt att man till och med har bott några dagar i stugan. Kameraövervakning eller annan slags inbrottsövervakning skulle hjälpa mycket i sådana fall. Därtill är det ofta grannen som upptäcker en stöld, så därför är det skäl att ha goda grannförhållanden även på stugan.

LokalTapiolas enkät genomfördes av Kantar TNS. Respondenterna representerar befolkningen i Finland i åldrarna 15–74 år, utöver Åland. Felmarginalen är cirka +/- 3 procentenheter beträffande hela materialet. Förfrågan besvarades av 1 085 personer under perioden 27.5–3.6.2022.