Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet9.8.2022

Oväder och stormar orsakar årligen omfattande skador – så här identifierar du ett riskträd och skyddar din egendom

Det finns skäl att fälla träd som är i dåligt skick så att din och grannens gård ska vara i säkerhet vid stormar och oväder. När en skada inträffar söks ersättning från hemförsäkringen och ansvarsförsäkringen som tecknas separat i anslutning till den. De årliga försäkringsersättningarna som LokalTapiola betalar har alltid ökat när en kraftig och omfattande storm har drabbat Finland.Bekanta dig och köp

Talo jonka päälle kaatui puu.

Många minns stormarna Aatu, Paula och Ahti sommaren 2021 medan stormarna Mauri, Tapani och Asta under de tidigare åren har skrivits in i historieböckerna. Samtliga har orsakat stor förödelse på grund av kringflygande trädgårdsmöbler, fallna träd och strömavbrott.

– Oväder och stormar hör till de finländska somrarna och höstarna. Deras antal ser inte ut att ha ökat på grund av klimatförändringen, men de extrema väderfenomenen har blivit kraftigare. På sommaren kan ovädren till och med visa sig som farliga tromber och fallvindar som orsakar omfattande skador, säger Marika Makkonen som är chefspecialist inom skogsbruksaffärsverksamheten i LokalTapiola.

Oväder och stormar orsakar årligen många egendomsskador som man kan förbereda sig på.

Finns tickor eller svampmycel på träden i hemträdgården?

Ett träd som står stadigt på gårdsplanen ser kanske inte så farligt ut. Men vid oväder kan ett träd i dåligt skick lätt falla och orsaka skador, varför man regelbundet borde kontrollera skicket på träden i trädgården.

Om trädet har en ticka, svampmycel eller annat obestämt, kan trädet vara ruttet. Bladverk och barrskrud i dåligt skick, få eller döda grenar och att trädet lutar åt ett visst håll tyder också på detta. Och om mittdelen i en knäckt gren är svart, är trädet tydligt ruttet och det ska fällas.

– Tallar är i allmänhet tåliga och långlivade träd med djupa pålrötter, så man kan ofta överväga en längre tid före man fäller dem. När det gäller granar och björkar lönar det sig att vidta snabba åtgärder, eftersom de är svagare. Genom att kontrollera träden och förebygga kan man minska stora skador och spara betydande summor. Jag rekommenderar absolut att man låter en fackman sköta trädfällningen, säger Makkonen.

- Naturligtvis kan alla träd falla om det blåser tillräckligt hårt. Men om trädet redan är svagt kommer det att falla vid betydligt svagare vindhastigheter.

Hemförsäkringen och ansvarsförsäkringen ersätter

I hård vind kan träd i dåligt skick även falla ner på grannens sida och till exempel skada byggnadens tak, bilar på gården eller annan egendom. Fastighetsägaren har skyldighet att ta hand om avverkningen av träd i dåligt skick på den egna gården.

– Om fastighetsägaren anses ha vållat skadan, dvs. av oaktsamhet låtit bli att fälla trädet, har hen enligt skadeståndsrätten skadeståndsansvar för skadan som orsakats grannen. Om hen däremot inte haft orsak att misstänka trädets skick på grund av dess utseende, ålder eller andra omständigheter, så är fastighetsägaren inte heller ansvarig för skadan. Även i det fallet att det senare skulle visa sig att trädet var skadat, säger LokalTapiolas ersättningschef Matti Karimäki.

Vid skador som orsakats genom vållande kan fastighetsägaren få ersättning från sin ansvarsförsäkring för skador hen orsakat grannen. Om vållande inte har förekommit, ersätts skadan från den skadelidandes egen hemförsäkring.

– Hemförsäkringen och den kompletterande ansvarsförsäkringen är nödvändiga för alla som har växande träd i sin trädgård. Detsamma gäller föremål som lätt kan flyga i väg i en ordentlig storm såsom trampoliner och trädgårdsmöbler, säger Karimäki.

– Det är viktigt att komma ihåg att i värsta fall kan träd som faller och föremål som flyger runt också orsaka personskador. Därför ska trädens skick kontrolleras, trampolinerna fästas på sina platser och trädgårdsmöblerna och grillarna ska flyttas inomhus redan före ovädret.

Fakta:

  • En tjock gren som knäcks på ett träd på gården kan leda till att trädet utsätts för rötsvamp. Den får trädet att ruttna och gör det farligt, därför är det säkrast att helt ta bort ett träd som förlorat en tjock gren.

  • För skogsägare kan skadorna av en vindby vara omfattande. Granar som växer vid kanten av ett nyligen gjort kalhygge är särskilt utsatta och de faller lätt. Skadeinsekten granbarkborren slår lätt till i fallna granar och kan även spridas till andra delar av skogen och då kan den förstöra stora skogsområden.

  • Antalet försäkringsfall orsakade av stormskador i skogar har legat på ungefär samma nivå de senaste tre åren (2019–2021). Det finns variation avseende de ersättningar som betalas: ersättningsbeloppen beror på stormarnas styrka och stormområdets omfattning. Till exempel under 2019 betalades tre gånger mera i ersättningar jämfört med år 2020, vilket förklaras av stormen Aapeli i början av 2019. Även förra året var skadekostnaderna relativt höga, dvs. ungefär hälften av 2019 års nivå, vilket förklaras av stormarna Paula och Aatu i juni 2021.

  • Stormarna i fråga orsakade även skador på gårdar för personkunder, till exempel när knäckta grenar föll ner på hustaken och när träd föll ovanpå planteringarna i välskötta trädgårdar. Elavbrotten leder också till att frysprodukter tinar.