Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk27.4.2022

Enkät: En tredjedel av lantbruksföretagarna vet inte hur ofta en periodisk besiktning av elanordningarna borde göras på gården

Elektriska anordningar är en betydande antändningskälla. Enligt enkäten som LokalTapiola låtit utföra är många lantbruksföretagare osäkra om besiktningen av gårdens elektriska anordningar och tillräckliga serviceintervaller.

Många lantbruksföretagare är osäkra om besiktningen av gårdens elektriska anordningar och tillräckliga serviceintervaller, visar enkäten som LokalTapiola beställt av Kantar TNS i februari 2022. Av enkätsvaren framgår att en tredjedel av lantbruksföretagarna inte känner till den korrekta serviceintervallen och mest osäker var man på de mindre gårdarna. I enkäten berättade var tionde företagare att det var första gången som de hörde om periodiska besiktningar.

Enligt lagen ska periodisk besiktning av elektrisk utrustning utföras vart tionde år på de lantbruk där huvudsäkringen är över 35 A. Enligt LokalTapiolas specialist är tiden onödigt lång.

– Vi rekommenderar att man låter granska alla utrymmen med fem års mellanrum. Även under den tiden hinner elektriska anordningar och installationer slitas ut eller skadas, säger LokalTapiolas utvecklingschef Teppo Raininko.

Många bränder börjar från elektriska anordningar

På lantbruken inträffar många eldsvådor och en av de vanligaste antändningskällorna är elektriska anordningar.
När man granskar de skador som hela LokalTapiola-gruppen ersatt för lantbruk under de senaste åren så var 135*, av de 150 skadorna med de högsta ersättningssummorna, brandskador.

– Damm, gamla och söndriga elinstallationer och växlande temperatur är en utmaning för elektriska anordningar på lantbruken. Detta är faktorer som gör att det lönar sig att regelbundet kontrollera skicket på anordningar. Om någon apparat låter, avger konstiga ljud eller annars inte fungerar normalt, tyder det på att det finns ett fel och att det är dags för reparation eller förnyelse, säger Antti Määttänen som är brandingenjör och projektchef i LokalTapiola.

Specialisten ger granskningsintervallet för brandsläckare beröm

Enligt enkäten som LokalTapiola låtit utföra berättar 72 procent av lantbrukarna att de under de senaste två åren har låtit en godkänd befullmäktigad inspektör granska gårdens brandsläckare. Brandingenjör Määttänen ger beröm för gårdarnas förberedelse för eldsvådor eftersom enligt brandstatistiken är det en fungerande brandsläckare som har varit räddningen vid storbränder. Enligt lag ska de brandsläckare som finns i utomhus och i kalla fordon granskas varje år och de som finns inomhus vartannat år.

– Man måste också kunna använda brandsläckaren och att använda en sådan för första gången i en verklig situation kan inte rekommenderas, utan man ska öva detta i förväg. Ur brandsäkerhetssynvinkel skulle det vara viktigt att ha fungerande brandsläckare, att det finns tillräckligt många av dem i olika utrymmen och att lokalerna är brandsektionerade samt att man ska kunna upptäcka en eldsvåda i tillräckligt god tid, säger Määttänen.


* Granskningsperioden 1.1.2019-31.7.2021, inkluderar lantbruksskador som ersatts av alla LokalTapiola regionbolag.
Frågorna om ämnet brandsäkerhet ställdes till lantbruksföretagare i Kantar Agris webbpanel 21.1-8.2.2022. Felmarginalen för resultaten är +/- 3,1 %-enheter. 1 002 respondenter svarade på frågorna. Resultaten betonas enligt storområde, produktionsriktning och åkerareal.