Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet10.2.2022

Elbastuugnar kan orsaka brandrisk – "Viktigt att inget lättantändligt finns i närheten"

Under de senaste åren har LokalTapiola fått kännedom om hundratals skador, där ett elektriskt bastuaggregat överraskande har gått sönder och orsakat en brand eller brandrisk. I de flesta fall har det varit fråga om ett motstånd som gått sönder. Läs nedan, hur agera i en farosituation och serva bastuugnen.Bekanta dig och köp

Det hördes plötsligt en hård smäll när jag värmde bastun. När jag badade bastu började bastuugnen spraka och plötsligt syntes lågor. När jag hällde vatten på stenarna började ugnen ryka och det slog gnistor från den.

Från LokalTapiolas hem- och fastighetsförsäkringar har under åren 2019–2020 ersatts minst tvåhundra skador som ansluter sig till brand eller gnistbildning i en elbastuugn. Bastuugnen kan till exempel ha börjat ryka eller det har slagit gnistor från den eller så har den flammat upp och orsakat brandrisk. Ofta har man kommit undan med blotta förskräckelsen eller med en mindre rök- eller brandskada.

– Om det finns något lättantändligt material i närheten av bastuugnen kan branden sprida sig och få förödande konsekvenser. Av skadeanmälan framgår ibland att det till exempel har kommit en stor ljusbåge från ugnen, eller att lågor har slagit både uppåt och neråt, säger LokalTapiolas projektdirektör, brandingenjör Antti Määttänen.

– Till räddningsväsendet anmäls årligen cirka fyrahundra bastubränder, men sådana här farliga situationer som gäller bastuugnar anmäls inte nödvändigtvis till räddningsväsendet. Om branden inte sprider sig till konstruktionerna så larmas inte brandkåren. Det är dock bra att vara medveten om riskerna i anslutning till elapparater och tekniska fel, säger ledande brandinspektör Timo Kouki på Räddningsverket i Östra Nyland. Han har nyligen satt sig in i bastubränderna i den landsomfattande temaundersökningen.

Motståndet kan gå sönder eller orsaka kortslutning

Enligt LokalTapiolas iakttagelser gäller de vanligaste risksituationerna, som orsakas av elektriska bastuaggregat, motstånd som gått sönder. Elmotståndet är den del av ugnen som skapar värme i bastun: det värms upp och värmer bastustenarna.

– Också bastuugnen är en apparat som slits vid användning. Metallen i motstånden kan försvagas och skadas till exempel till följd av att bastutenarna inte täcker motstånden och kallt vatten kastas direkt på dem. Om stenarna dessutom kan röra sig eller smula sönder, kan de vrida och bryta motstånden, säger Kouki.

– Bastuugnens mekaniska delar, såsom termostat och timer, kan också gå sönder med tiden. Det lönar sig att då och då kontrollera att ugnen värms som den ska. Jag skulle säkerställa också alltid att bastuugnen är avstängd efter bastubadet, säger Määttänen.

Hur ska du agera om elbastuugnen plötsligt börjar föra oljud eller om det till exempel slår gnistor eller lågor från den? Kouki säger att det inte lönar sig att kasta vatten på ugnen, även om det – just i bastun – är det första man tänker på.

- Eftersom det är fråga om en elapparat, kan vatten orsaka kortslutning. Som värst kan vattnet också leda strömmen. Om möjligt, slå av säkringen och bryt strömmen till apparaten. En brand i själva metallmotståndet brukar inte pågå länge efter att strömmen har brutits, om det inte finns brännbart material i närheten, säger Kouki.

När det inte finns ström i apparaten kan man till exempel använda vatten eller en brandfilt för att släcka en eventuell brand.

Använd bastun för att basta – serva bastuugnen

I många bostäder finns elbastur, vilket gör att de används mycket i vardagen och under vintern. Hur kan man förbättra säkerheten vid bastubad?

– När du slår på bastun, ska du säkerställa dig om att inget extra finns ovanför eller i närheten av bastuugnen. Barn kan ta med sig leksaker till bastun eller så kan den som slår på bastuugnen t.ex. själv glömma sin mobil på ugnen. Om branden börjar på grund av ett fel i ugnen kan branden sprida sig, om man till exempel torkar kläder i rummet eller om det finns handdukar nära räcket. En plasthink eller en matta kan också fatta eld, säger Määttänen.

– Man ska vara extra försiktig när man värmer bastun om det görs via distansfunktionen, till exempel via mobilen. Om bastun används för bastubad är det ingen förvaringsplats, påminner Kouki.

Det lönar sig att serva ugnen regelbundet och enligt tillverkarens anvisningar. Man rekommenderar att bastustenarna ska bytas med vissa tidsintervaller eller enligt användningsgånger. Om elbastun däremot inte används för bastubad utan till exempel som förråd, kan bastuugnen helt kopplas bort från elnätet av säkerhetsskäl.

- När du placerar stenarna på bastuugnen, ska du vara försiktig så att motstånden inte skadas. Det ska också finnas tillräckligt med stenar så att vattnet inte kommer i direkt kontakt med motstånden. När det är dags att byta motstånden eller att göra andra elektriska reparationer eller ändringsarbeten, lönar det sig alltid att kontakta en fackman, säger Kouki.

Från hemförsäkringen ersätts brandskador som orsakas av eld, rök och sot. I omfattande hemförsäkringar ingår också bräckageskydd, från vilket ersätts skador som orsakas av plötsligt bräckage. Läs mer om LokalTapiolas hemförsäkringar.