Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet31.1.2022

Kampanjen Ta hand om de ungas inre samlade in över en miljon euro till arbetet för de ungas psykiska hälsa

MIELI rf:s och Toivon Kärkis gemensamma välgörenhetsutmaning Ta hand om de ungas inre samlade in 1 027 156 euro för att hjälpa och stöda unga. Intäkterna från kampanjen används oavkortat till Mental-chatten (Sekasin-chat) som erbjuder krishjälp till unga samt till att stärka ungas psykiska färdigheter.

Pidä huolta -kampanjan tunnus kuvassa

- Enligt mig berättar det utmärkta resultatet framför allt att man i samhället och bland donatorerna märkt att många unga mår dåligt: Kampanjen Ta hand om de ungas inre utmanar även den offentliga sidan att ta mer ansvar för de unga, säger verksamhetsdirektör Sari Aalto-Matturi vid MIELI rf.

- Med en så här stor summa kan vi i Mental-chatten arbeta långsiktigt i hela Finland för att utvidga verksamheten, vilket i sin tur bär frukt under många år och hjälper tusentals unga som mår dåligt, säger verksamhetsdirektör Satu Raappana vid Sekasin Kollektiivi.

- Utöver det akuta stödet är det viktigt att stärka alla ungas psykiska hälsa och även öka de vuxnas förmåga att dagligen stöda ungas psykiska hälsa, betonar Anniina Pesonen som är chef för MIELI rf:s småbarnspedagogik- och skolarbete.

- Det är otroligt att en enskild idé kunde bli något så här stort. Ett stort tack till alla donatorer och människor som varit med! Pietarinkadun Oilers, MIELI rf, S-gruppen och LokalTapiola vågade drömma stort tillsammans med oss, härliga artister var genast beredda att ställa upp och experter inom många olika branscher förverkligade kampanjen med pietet, säger Turkka Suo vid Toivon Kärki rf.

S-gruppen och LokalTapiola gjorde kampanjen möjlig genom att donera ett startkapital på 500 000 euro och uppmuntrade även finländarna att donera.

- Kampanjen Ta hand om de ungas inre har för oss varit ett verkningsfullt sätt att stöda arbetet för de ungas psykiska hälsa, ett arbete vi anser vara mycket viktigt. Tillsammans med våra ägarkunder och samarbetspartners gör vi det möjligt att tusentals runtom i Finland som behöver hjälp verkligen får det. En satsning på den psykiska hälsan är en satsning på framtiden i vårt samhälle och tilläggsatsningar på den psykiska hälsan behövs även i fortsättningen, säger LokalTapiolas chefdirektör Juha Koponen.

- Insamlingen visar att vi finländare är bra på att slå våra kloka huvuden ihop när det gäller att arbeta för viktiga saker. Genom att se till att det finns hjälp med låg tröskel främjar vi att unga i hela Finland mår bättre. S-gruppens anställda har gjort det till en hjärtesak att sprida budskapet om kampanjen Ta hand om de ungas inre, säger hållbarhetsdirektör Nina Elomaa vid S-gruppen.

Vart går intäkterna från kampanjen?

Med intäkterna från kampanjen kan Mental-chatten under de två följande åren:

  • förstärka Mental-chatten med fem anställda, varav tre som regionkoordinatorer i norra Finland, södra Finland och huvudstadsregionen samt förstärka Mental-webbarbetsteamet

  • möta 15 000 unga

  • ordna 12 rekryteringar och utbildningar inom det regionala frivilligarbetet

  • utbilda 30 nya mentorfrivilliga

  • erbjuda frivilliga fortgående stöd i jourarbetet, handledning och fortbildning.

Arbetet för de ungas psykiska hälsa gör det även möjligt att 10 000 unga får öva sig på att förbättra sina psykiska färdigheter och 1 000 vuxna i högstadieskolor får hjälp att förbättra sina kunskaper inom psykisk hälsa. I samband med utbildningen får skolorna handböcker, affischer och häften för att främja ungas psykiska hälsa.

Den landsomfattande Mental-chatten (öppettider måndag-fredag klockan 9-24, lördag-söndag klockan 15-24) är en chatt för 12-29-åringar för att stöda deras psykiska hälsa och hjälpa dem att klara av psykiska problem. Tjänsten är gratis, anonym och konfidentiell. Det behövs inga diagnoser eller remisser, det räcker att den unga känner att hen behöver hjälp. Mental-chatten koordineras av Sekasin Kollektiivi som är en sammanslutning av flera olika aktörer med den gemensamma missionen att ingen ung som mår dåligt ska lämnas ensam. Vi stöder unga på flera olika sätt på nätet och utvecklar konstant existerande stödformer och testar nya. Vi träffar unga i Mental-chatten, gruppchatten och Discord. Utöver social-, hälso- och ungdomsexperter deltar många frivilliga i verksamheten. MIELI Suomen Mielenterveys rf, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-Lapsikylä ansvarar för koordineringen av Sekasin Kollektiivi. www.sekasin.fi