Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv27.1.2022

Företagare, vill du uppdatera ditt kunnande? Avgiftsfria utbildningar inleds med stöd av LokalTapiola

LokalTapiola Livbolag har donerat 300 000 euro för kompetensutveckling av företagare. I Företagar-akademin som Företagarna i Finland koordinerar kan företagarna, tack vare donationen, utveckla sin kompetens avgiftsfritt.

Företagar-akademin är en ny helhet av utbildningar, kurser och webbinarier som har skräddarsytts för företagare. Digitalisering och hållbarhet är spjutspetsarna i utbildningshelheten, som planerats för att stärka kunnandet hos företagarna och deras personal. Akademin har två coacher som bland annat hjälper företagaren att hitta rätta kurser och utbildningar samt fungerar som ledare av workshoppar.

- Företagaren kan lita på att alla utbildningar som tagits med lämpar sig för dennes behov, berättar LokalTapiolas direktör för hållbarhet och samhällsrelationer Eeva Salmenpohja.

Utbildningsutbudet består av webbkurser som de finländska yrkeshögskolorna och universiteten erbjuder samt av kurser som erbjuds av utvalda företag, såsom Google. Utbildningarna är avgiftsfria och vem som helst kan delta. Inom ramen för utbildningsprogrammet ordnas också närstudier där företagarna kan nätverka och lära av varandra. Utbildningar erbjuds under hela året och man kan anmäla sig när som helst.

Tid och pengar ett hinder för kompetensutveckling

Enligt Företagargallupen, som Kantar verkställt för Företagarna i Finland, berättar 70 procent av företagarna att tidsbrist är det största hindret för kompetensutveckling. Den andra viktigaste orsaken anges vara penningbrist.

- Coronapandemin har ändrat verksamhetsmiljön för många företag. Många företagare har varit tvungna att förnya sin affärsverksamhet för att klara sig under och efter coronapandemin. Företagar-akademin har grundats som stöd för denna förnyelse beskriver Mikael Pentikäinen som är verkställande direktör för Företagarna i Finland.

LokalTapiolas direktör för företagskundsaffärsverksamheten Veikko Salonen ser stödet, som getts för utbildningsutbudet för företagarna, som mycket viktigt för hela samhället, för att de finländska företagen ska klara sig ur coronapandemin.

- Vi har under coronatiden sett hur ändringarna i affärsverksamhetsmiljön har påverkat företagen och människorna i företagen. Därför är möjligheten att få vara med och stöda utbildning och kompetensutveckling för företagarna i samarbete med Företagarna i Finland mycket viktigt för oss som ett livstrygghetsbolag, säger Salonen.

Vad är Företagar-akademin?

  • En mångsidig utbildningshelhet som har planerats för de behov som företagarna, deras anställda och de som planerar att bli företagare har.

  • I utbildningsutbudet betonas digitaliseringen och hållbarheten.

  • Kurserna är avgiftsfria och vem som helst kan delta och det krävs ingen kundrelation i LokalTapiola eller medlemskap i Företagarna i Finland

  • Akademins kurser, utbildningar och webbinarier erbjuds av finländska högskolor, universitet och stora företag

  • Studierna genomförs i huvudsak på distans men i år ordnas några närstudiedagar, där man har möjlighet att nätverka

  • Akademins coacher hjälper till vid val av studier och stöder studierna

  • Utbildningar erbjuds under hela året, du kan anmäla dig när som helst

  • Bekanta dig med Akademins utbildningsutbud, välj en helhet som passar dig och anmäl dig: https://www.yrittajat.fi/yrittajat-akatemia/