Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet27.5.2021

Traktorfyrhjulingar blir allt vanligare, antalet skador ökar – ett populärt fordon bland ungdomar

På de finländska vägarna rör sig alltmera fordon som kallas traktorfyrhjulingar. De senaste åren har de blivit allt vanligare bland ungdomarna, eftersom många modeller redan kan köras från 15 års ålder och med en hastighet på till och med 60 kilometer i timmen. I och med att fordonen blivit vanligare, har också antalet olyckor ökat. Föraren ska vara försiktig till exempel i snäva kurvor, så att fyrhjulingen inte kör av vägen eller välter, eftersom många personskador har inträffat på det sättet.

Det rör sig ett ökat antal fyrhjulingar på de finländska vägarna, även om fordonslagstiftningen inte känner till ett sådant trafikmedel som fyrhjuling. Dessa fordon som ursprungligen är avsedda för terrängbruk används i trafiken med både traktorskyltar och skyltar för fyrhjulingar (t.ex. L7). Speciellt traktorfyrhjulingar har blivit vanligare under de senaste åren.

Det finns traktorfyrhjulingar på vägarna som är stång- eller rattstyrda modeller, dvs. utöver traditionella öppna fyrhjulingar finns det också fyrhjulingar med skyddsbåge och med hytt. Vissa av dem har också plats för en passagerare.

- Traktorfyrhjulingen har för många blivit ett alternativ till mopeden och särskilt till mopedbilarna. Det är förståeligt att en 15-åring är intresserad av ett fordon som man till och med kan köra 60 kilometer i timmen med och längre sträckor. Vissa fyrhjulingar har till och med en varm hytt, som inte bara skyddar dem som finns i fordonet utan möjliggör också körning under den kalla årstiden. Även om dessa fyrhjulingar med hytt utvändigt påminner om en bil är det bra att komma ihåg att deras kör- och säkerhetsfunktioner inte är samma som till exempel i personbilens, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet på LokalTapiola.

Man kan redan som 15-åring köra många traktorfyrhjulingmodeller med traktor- eller mopedkörkort. Utan personbilskörkort kan en ung person köra en fyrhjuling vars topphastighet är högst 60 kilometer i timmen.

Traktorfyrhjulingar används dock inte bara av unga i trafiken. Deras topphastigheter varierar allt som allt mellan 40–80 kilometer i timmen.

Antalet skador ökar – singelolyckor mest vanliga

Eftersom traktorfyrhjulingar har blivit vanligare, har också antalet olyckor och personskador ökat i ungefär samma takt. Enligt Trafikförsäkringscentralens (LVK) och Institutet för Olycksinformations (OTI) färska statistik* har försäkringsbolagen under 2019 totalt ersatt 220 personskador från den lagstadgade trafikförsäkringen, i vilka traktorfyrhjulingar har varit inblandade. I enskilda skadefall fanns flera skadade.

Statistiken från LVK, OTI och Traficom ger en bild av åren 2010–2019 och under denna period har både antalet traktorfyrhjulingar och trafikskador som inträffat med dem ökat stadigt. Under de senaste fem åren har antalet traktorfyrhjulingar nästan fördubblats och i slutet av 2020 fanns det cirka 56 000 av traktorfyrhjulingar i fordonsbeståndet. Alla är inte i trafikbruk.

- Lyckligtvis sker det fortsättningsvis sällan vägtrafikolyckor med dödlig utgång med fyrhjulingar, men det är bra att vara medveten om riskerna när deras popularitet hela tiden växer. Beträffande trafikskadorna i allmänhet har cirka hälften av de personskador som under de senaste tio åren orsakats med traktorfyrhjulingar berott på avåkningar eller att fyrhjulingen vält, berättar trafiksäkerhetschef Esa Räty på OTI.

- Det har skett iögonfallande många singelolyckor, dvs. det är oftast bara föraren som skadas i olyckan. I någon mån inträffar personskador också vid påkörningar bakifrån och i andra kollisioner, säger Räty.

Enligt statistik från LVK och OTI för åren 2018–2019 ökade antalet skador, där en traktorfyrhjuling var inblandad och som ersattes från trafikförsäkringen, med cirka 40 procent till mer än 600 stycken. Ökningen på årsnivå var enbart för personskador cirka 50 procent till 220 stycken. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter personskador för alla parter i olyckan och den oskyldiga partens egendomsskador.

Var noggrann i snäva kurvor

- Det lönar sig att ta det lugnt i kurvorna för den som kör en fyrhjuling, så att fordonet inte kan välta eller så att föraren inte annars förlorar kontrollen över det. I öppna modeller betonas kontrollen över den egna kroppen, som när du till exempel kör snöskoter. Eftersom användningen av den egna vikten är en del av styrningen, är det bra att träna detta på ett lugnt ställe, säger Tapani Alaviiri.

Skarpa svängar i kurvor och en alltför hård situationshastighet även på en raksträcka kan överraska fyrhjulingsföraren.

- Körförmågan och trafikögat är ännu inte helt utvecklat för unga förare, men förbättras dag för dag. En del av de olyckor som inträffar med fyrhjulingar kan härledas till risker och bristande erfarenhet hos nybörjare, såsom t.ex. i moped- och motorcykelolyckor, säger Esa Räty.

- Vi övriga trafikanter och särskilt bilister kan hjälpa till och förebygga farosituationer genom att så bra som möjligt beakta alla olika fordonstyper på vägarna. Då traktorfyrhjulingens maxhastighet är begränsad till 40 kilometer i timmen, och även för både mopeder och mopedbilar är den 45 kilometer i timmen, riskerar de att komma i vägen för snabbare och större fordon i trafiken. Genom förutseende och med rätt körhastighet kan vi till exempel förebygga påkörningar bakifrån, säger Alaviiri.

*LVK:s och OTI:s skadestatistik för traktorfyrhjulingar omfattar trafikolyckor som inträffat under åren 2010–2019. I statistiken ingår per märke och modell fordon av T-klass som klassificeras som fyrhjulingar och är avsedda för trafikbruk. I statistiken ingår både traktorfyrhjulingar med och utan hytt och deras klasser kan vara T1, T2 eller T3 och den högsta tillåtna hastigheten kan variera mellan 40–80 km/h. I statistiken ingår även fyrhjulingar som används av andra än ungdomar.

  • Vilket körkort, vilken hastighet? Kravet på körkort för traktorfyrhjulingar beror på fordonsklassen (T1, T2, T3) och på topphastigheten (40–80km/h). Många modeller, med en konstruktiv hastighet på 60 km/h, kan köras med ett traktor- eller mopedkörkort. För vissa modeller krävs ett B- körkort dvs. ett körkort för personbilar.

  • Hjälmen skyddar huvudet. Enligt lagen är det obligatoriskt att använda hjälm på öppna fyrhjulingar, men inte i sådana fordon, som har sluten hytt eller skyddsbåge som skydd för förare och passagerare. Det lönar sig ändå att använda hjälm i alla fyrhjulingar enligt situationen.

  • En fyrhjuling med hytt är inte en bil. Om du redan har kört bil, kom ihåg att kör- och säkerhetsegenskaperna för en traktorfyrhjuling inte är samma som bilens. Fyrhjulingarna har ursprungligen planerats för terrängbruk och har till exempel olika fjädringar, däck och sämre kollisionsskydd.

  • Trimma inte fordonet – kör inte berusad.

  • Var medveten om vältningsrisken. I kurvor och svängar lönar det sig att vara noggrann och undvika att svänga plötsligt, så att fyrhjulingen inte kan välta eller köra av vägen.

  • Försäkring ger skydd vid skador. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter personskador för alla parter och den oskyldiga partens egendomsskador. Den frivilliga kaskoförsäkringen ersätter skador som drabbar det egna fordonet. Du kan bekanta dig med LokalTapiolas försäkringar för fyrhjulingar här.

Källor: Traficom, Trafikskyddet, Vägtrafiklagen