Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet11.5.2021

Kallrökning i gamla kylskåp orsakar bränder varje år – ”i en del bruksanvisningar för rökningsprodukter råder man till och med att använda gamla kylskåp till rökningen”

Kallrökning i gamla kylskåp har orsakat tiotals bränder och skador för flera miljoner euro under de senaste åren. Tukes och Norra Savolax räddningsverk testade ett kallrökskåp och testet bevisade att många av misstankarna om vad som orsakar bränderna är riktiga. En del produkttillverkare och webbsidor för rökningsentusiaster råder att använda gamla kylskåp för att röka produkter trots att de inte lämpar sig för det.Bekanta dig och köp

Myndigheternas test bekräftade att brandrisken är större i självgjorda kallrökningsanläggningar.

- Vi gjorde ett test där vi använde ett gammalt kylskåp vilket är typiskt vid kallrökning, en rökgenerator, träpuckar av al och träspån. Testet visade att träpucken börjar brinna med låga om den får lite syre när den glöder. Lågorna kan antända kylskåpet och sprida sig i omgivningen och då orsaka stora skador, säger brandmästare Risto Taskinen vid Norra Savolax räddningsverk som även ansvarade för arrangemangen kring testet.

Testet visade att det fins många risker för brand när man använder ett kylskåp för rökning. Den omfattande rökbildningen kan orsaka tryck i det täta kylskåpet med påföljden att dörren slår upp varvid de glödande träpuckarna kan antändas och lågorna sprida sig i omgivningen. Testet visade även att fettet från fisken kan antändas om det hamnar på motståndsdelar. Samtidigt kan fettet i skåpet leda till att elden utvecklas snabbare. I testen smalt även plasten i botten på kylskåpet av uppvärmningsmotståndet om motståndet inte hade en obrännbar platta med lufthål under sig. Under testen steg temperaturen på transformatorn och motorn i kylskåpet till cirka 50 grader.

- Under de senaste åren har LokalTapiola betalat cirka två miljoner euro i ersättningar för bränder som uppstått vid rökning. Tyvärr finns det fortfarande bruksanvisningar av olika tillverkare och många webbplatser för rökningsentusiaster som rekommenderar att använda gamla kylskåp för kallrökning. Ett kylskåp eller andra vitvaror lämpar sig inte för kallrökning på grund av brandrisken. I fortsättningen fäster vi i samband med skaderegleringen större uppmärksamhet vid produkttillverkarnas eventuella ansvar vid en brand om de i sina bruksanvisningar föreslår brandfarliga metoder, säger projektdirektör för tjänster som gäller säkerheten i hemmet, brandingenjör Antti Määttänen vid LokalTapiola.

Enligt räddningsverkens uppgifter har rökning orsakat 120 bränder under åren 2015-2020 varvid 25 är direkt förknippade med kallrökning. På Norra Savolax räddningsverks område inträffade den senaste branden orsakad av kallrökning i april då en grillplats brann till grunden och hotade närliggande byggnader.

- Antalet skadefall i sig är inte så många men enskilda skador kan vara stora och många hade kunnat förhindras. Brandriskerna vid rökning kan minskas genom att använda endast anordningar och apparater som är gjorde för rökning, ha primärsläckningsberedskap, övervaka rökningen oavbrutet och placera rökanläggningarna minst fyra meter från byggnader och annat brännbart material. Särskilt oroande är att det finns folk som röker på natten i en rökanläggning nära väggen eller till och med inomhus, säger Määttänen.

Risto Taskinen rekommenderar att platsen för rökning är en separat takförsedd plats ute på gården som är obrännbar eller har en liten brandbelastning. Han rekommenderar även att dörren till rökkammaren har en regel som hindrar att dörren plötsligt slår upp.