Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi5.3.2021

Marjos man avled på grund av en snabbt framskridande cancer - ”Tala om och sätt familjens praktiska ärenden i skick i tid”

Marjos man Jari avled förra sommaren efter att ha haft cancer bara under några månader.  Marjo tycker att allt pappersjobb och andra utredningsjobb så fort efter att en nära anhörig har avlidit, är alltför tunga att ta hand om mitt i sorgen.Läs mer

Det var en chock. Jari hade ständig smärta i axeln när han byggde ett hundstängsel. Han började också känna sig konstigt trött. Marjo försökte få sin man att gå till läkare. Efter det andra läkarbesöket och undersökningsdagen kom det värsta möjliga svaret: Jari konstaterades ha en långt framskriden cancer.  Han hade redan metastaser i levern.

- Det fanns inga förhandssymptom.  Efter undersökningarna i slutet av maj opererades han för cancer i tjocktarmen.  Han avled sex veckor efter operationen, berättar Marjo.

Att Jaris cancer framskred så blixtsnabbt var en chock för hela familjen.  Marjo säger att hon in i det sista trodde att behandlingarna skulle verka.  Men fyra dagar före dödsfallet var situationen redan så hopplös att han måste tas in på sjukhus.

- Läkaren ringde från sjukhuset och sade att det nu är bara fråga om dagar.  Det var först i det skedet som saken på något sätt blev verklig, men en människa kan ju inte ta emot en så stor sak på bara fyra dagar.

Marjo säger att det har tagit hela coronahösten att förstå att Jari är borta. ”Nu först under det här året har jag förstått att Jari inte längre finns och har kunnat gå igenom vad som egentligen hände under förra våren och sommaren”, funderar Marjo

”Prata om familjens praktiska ärenden”

Marjos berättelse om hur snabbt Jaris cancersjukdom framskred var omskakande, men tyvärr är det inte ovanligt i dag.  Det förekommer mycket cancer och vissa cancersjukdomar framskrider verkligen snabbt.
Marjo säger att förutom chocken efter sjukdomen var det också brådskan med att få alla gemensamma ärenden i skick som medförde stress före det oundvikliga slutet.  Ett av Jaris barn var till exempel minderårigt och en vårdnadstvist var på gång.

- Som tur var, hann vi prata om hur många av familjens praktiska saker skulle skötas, men vi hann ändå inte få allt färdigt, berättar Marjo.

Den stora mängden myndighetspapper och -utredningar som ska lämnas in inom utsatt tid kändes speciellt tung enligt Marjo.  Man ska lämna in bouppteckningar, sköta skatteärenden och i Marjos fall till exempel vårdnadsfrågor.  Det finns mycket att reda ut och allt ska göras när man är mitt uppe i sorgen.

-Det är tungt att reda ut många saker när man är i det skedet att man inte riktigt vet hur man ska klara sig från dag till dag.  Men på något sätt klarar man sig ändå en dag åt gången.

Marjo tycker att det inte skulle skada, om det skulle finnas riktad hjälp för att fylla i myndighetshandlingar och -utredningar.

”Se till att familjens bank- och försäkringsärenden är i skick”

Marjo betonar hur viktigt det är att makarna diskuterar familjens praktiska ärenden.  Till exempel betalning av fakturor, försäkringar eller underhåll och renovering av hemmet.  I många familjer sköts dessa ärenden av den av makarna som har högre lön eller som är händigare.  Den andra maken kanske inte nödvändigtvis vet något alls om dessa.

-När man är vuxen, ska man kunna lita på den andra och även om man skulle ha separata konton skulle det vara bra att reda ut hur det är med familjens penningaffärer och andra praktiska ärenden.  Mitt i sorgen när man förlorat sin familjemedlem kan otrevliga överraskningar verkligen uppröra.  Efter döden får man inte längre några svar av den andra.

Makens död kan också innebära en snabb chock i familjens penningärenden, när konton för den avlidna stängs genast efter döden.  Marjo och hennes man hade skilda konton, så det blev inga oöverkomliga problem när makens konto spärrades.

Marjo berättar ändå att stängningen av konton kan leda till verkliga problem i familjens vardagsekonomi och försvårar uträttandet av ärenden.  Olika banker har även olika praxis och en del medför till och med betydligt mera jobb och kräver även bankbesök som känns onödiga.

Marjo tar också upp betydelsen av försäkringar, speciellt livförsäkringen.  Vid dödsfall är livförsäkringen till nytta för den som har familj.

- Vi hade ingen livförsäkring men nu uppmanar jag nog allvarligt alla att tänka på att teckna en livförsäkring.  Det är också skäl att ha de övriga försäkringarna i skick.  De ger ändå stöd och skydd under den svåra tiden, säger Marjo.

”Diskutera även döden”

Ett drygt halvt år efter makens bortgång börjar familjens liv så småningom återgå i sina gamla fåror. Marjo säger att det emellanåt också har funnits tunga dagar.  ”Men med finsk sisu och vilja att hitta lösningar har man lyckats utreda saker.  Mina närmaste släktingar och vänner har till all lycka också varit till stor hjälp”, säger Marjo.

Marjo tackar Cancerföreningen för stödet och säger att diskussionerna med en yrkespsykolog har varit till stor hjälp för att analysera saker och för att orka.

Bara få par funderar på döden.  Om Marjo nu skulle ge någon ett råd så skulle det vara att prata.  Det skulle vara bra att även i tid prata om det allra tråkigaste dvs. döden.

- Dessa otrevliga överraskningar inträffar ofta mellan 50 och 60 års ålder.  Även om människan blir bekant och mycket vardaglig, skulle det alltid löna sig att speciellt beakta alla de bra sakerna i förhållandet.  Man vet aldrig när den andra plötsligt är borta, påminner Marjo.

- Det skulle vara bra att även diskutera döden och ärenden i anslutning till den.  Även om det i vårt samhälle fortfarande känns som om döden är en stor tabubelagd sak, borde man prata om den i familjen.  I familjens vardag brukar det ofta bli så att den ena sköter vissa saker och den andra sköter andra saker.  Om det mest tråkiga inträffar, skulle man ha pratat färdigt om alla saker och då skulle det inte heller vara så svårt att ta hand om dem efter den enas bortgång.