Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk3.2.2023

Skogsägare: Gör åtminstone dessa skatteavdrag som du har ekonomisk nytta av

Många skogsägare anser att februari är en mardrömsmånad eftersom skogsskattedeklarationen ska lämnas in då. Deklarering av inkomster och avdrag kan göra en fundersam speciellt om man inte tidigare har lämnat in en skattedeklaration för skogsbruk. När man känner till vissa grundläggande saker kommer man undan lättare och deklarationen lyckas utan gråa hårstrån. Eftersom skogsvårdskostnader är avdragsgilla i beskattningen, uppmuntrar detta för sin del skogsägaren till att så bra som möjligt ta hand om sitt gröna guld.Läs mera

En del skogsägare låter specialister sköta skogsskattedeklarationen men man klarar också själv av att fylla i avdrag och andra nödvändiga uppgifter i anslutning till skogen bara man sätter sig in i ämnet. Om man har skött skogen under fjolåret eller besökt skogen lönar det sig att dra av kostnaderna för detta i den egna beskattningen. Skogsägaren kan på detta sätt få betydande ekonomisk nytta. Du behöver inte lämna in en skattedeklaration för skogsbruk om du inte under föregående år har haft inkomster eller utgifter i anslutning till skogsbruket.

- Skogen beskattas nästan på samma sätt som andra placeringar. Till exempel är kostnader för uthyrning eller underhåll av en placeringsbostad avdragsgilla i beskattningen, berättar LokalTapiolas försäkringsspecialist inom lant- och skogsbruk Jaana Sohlman.

Det viktigaste är att spara alla kvitton under hela året oberoende av vem som deklarerar.

- Skogsägaren är anteckningsskyldig men inte bokföringsskyldig. Man måste alltså anteckna alla kostnader och utgifter men det behövs ingen dubbel bokföring, klargör Sohlman.

Skogsvårdskostnader är avdragsgilla

Skogsägaren kan dra av alla kostnader i anslutning till skogsvård från sina kapitalinkomster. Sådana är bland annat arbeten i anslutning till skogsvård som utomstående fakturerat för och kostnader för rådgivningstjänster som använts, gödselmedel och plantor som behövs för skogsodling samt underhåll av maskiner som använts för skogsarbeten inklusive eventuella reparationskostnader. Försäkringar som skyddar skogens värde och försäkringar för arbetsmaskiner är också avdragsgilla i beskattningen. När det gäller leveransförsäljning är värdet för det egna arbetet skattefritt ända upp till 125 kubikmeter.

- Det är viktigt att komma ihåg att skogsägarens utgifter avdras det år utgiften betalas och inte då arbetet görs. Även om man inte alls skulle ha kapitalinkomster, avdras förlusten som uppstått i antingen beskattningen av förvärvsinkomster eller kapitalinkomster under de följande åren.

En tumregel för god skogsvård är att man måste veta hur den egna skogen mår. Skattemyndigheten uppmuntrar till detta eftersom också resekostnaderna till det egna skogsskiftet är avdragsgilla i beskattningen.

- Man ska föra en körjournal över dessa. Resekostnaderna betalas på samma sätt som löntagarens resekostnader mellan arbetsplatsen och hemmet.

Anteckna skogens försäljningsinkomster för rätt år

Vid virkesaffärer kan inkomsterna gälla olika år även om det skulle vara fråga om en virkesaffär. För virkesaffärer betalas först förskott och det slutliga handelspriset först när det exakta beloppet är klart. Om händelserna gäller olika år, deklareras de även i beskattningen för olika år.

När man säljer skog, beskattas inkomsterna som kapitalinkomster i huvudsak enligt 30 procent. Många skogsägare får skog som gåva till exempel av släktningar. Då kan man i beskattningen på vissa villkor göra skogsgåvoavdrag. När man köper skog åt sig själv, stöder skattemyndigheten även detta.

- Om man lyfter lån från banken för att köpa skog måste man komma ihåg att anmäla anskaffning av kapitalinkomster som lånets ändamål. Då får skattemyndigheten uppgift om detta direkt från banken. Utan uppgiften i fråga måste man själv komma ihåg att anmäla låneräntorna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Köparen har dessutom rätt att göra skogsavdrag för inkomster av virkesförsäljning från en skog som skaffats mot vederlag. Skattemyndigheten gör inte detta avdrag automatiskt.

I år returnerar merparten av skogsägarna skattedeklarationen senast den 28 februari på nätet på adressen MinSkatt.fi.

Avdra åtminstone dessa i din skogsbeskattning:

 • Försäkringspremier

 • Resekostnader till ditt skogsskifte

 • Köpta sakkunnigtjänster inom skogsvård

 • Skogsvårdskostnader såsom gödselmedel och plantor

 • Arbetskostnader såsom kostnader för vård av plantbestånd och röjningar som utomstående entreprenörer gjort

 • Räntor på lån för skogsplacering

Såhär blir skogsskattedeklareringen lättare i fortsättningen

 • Anmäl dig som mervärdesskatteskyldig även om du inte har inkomster för virkeshandel
  Det lönar sig för skogsägaren att anmäla sig som momsskyldig även om denne inte skulle göra virkesaffärer varje år. Om inkomsterna inte ger redovisningsbar mervärdesskatt får du som återbäring den andel av mervärdesskatten som ingår i utgifterna.

 • Spara kvitton och helst i kronologisk ordning
  Det lönar sig att hålla bokföring över alla inkomster och utgifter. Avskilj kostnaderna du avdrar genom avskrivningsförfarande. För körjournal över resor. Spara kvitton på inkomster och utgifter antingen i en mapp eller elektroniskt. Kvitton ska sparas i sex år efter utgången av skatteåret.