Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet10.11.2020

Det uppstår årligen över 2 000 fordonsbränder i Finland – en fordonsbrand kan vara livsfarlig för åskådarna

Fordonsbränder är utmanande även för experter. Bilarnas olika drivkrafter såsom gas, väte och elektricitet är en sak för sig. Fordonsbränder börjar ofta från ett fel i fordonet eller från ett mekaniskt slag till följd av en olycka.Jämför och köp

Finlands Brandbefälsförbund utbildar som bäst räddningsverken i Finland i släckningstekniken gällande olika fordonstyper. Bilbränderna är utmanande bland annat på grund av de nya drivkrafterna.

- Bilarna och deras hybridmodeller kan nuförtiden utöver de traditionella flytande bränslena också ha gas, väte eller el som drivkraft. Detta medför helt nya utmaningar för släckning av fordon. En gasbil blir en flamkastare när säkerhetsventilen utlöses. Om branden sprider sig till batteriuppsättningen vid en elbilsbrand, släcks inte branden före man till exempel sänker ner bilen i en container fylld med vatten.  Räddningspersonalen skyddar sig alltid med en släckningsdräkt och tryckluftsapparat. Tumregeln är att alla fordonsbränder kan släckas med handbrandsläckare och vatten, berättar verksamhetsledare för Finlands Brandbefälsförbund Ari Keijonen.

Om ett fordon brinner och inga människoliv är i fara, kan den som kommer till brandplatsen ta itu med handbrandsläckningen om situationen är trygg. Det är möjligt att släcka i brandens begynnelseskede och oftast lyckas man också med släckningen.

- Även om lagen i Finland inte förutsätter en brandsläckare i bilen tycker jag att det är en skyldighet för varje upplyst bilförare. Även om man skulle vara säker på att den egna bilen aldrig kommer att antändas, kan handbrandsläckaren rädda människoliv på en olycksplats, konstaterar LokalTapiolas utvecklingschef Antti Määttänen.

- Om människoliv är i fara ska man göra allt som är möjligt för att rädda människorna ur en brinnande bil. Då kan en släckare vara det enda sättet om det inte är tryggt eller möjligt att flytta skadade personer, konstaterar Keijonen.

LokalTapiola ersätter årligen hundratals fordonsbränder. Bilbränderna börjar ofta till följd av ett slag i samband med en olycka eller av ett fel på fordonet. Fordon som brinner i ett garage eller invid väggen till en byggnad orsakar årligen flera byggnadsbränder och därmed fara för människorna i byggnaderna.

- Bränderna ersätts i regel från den frivilliga fordonsförsäkringen. Det finns så mycket elektronik i de nya bilarna att de i praktiken nästan alltid måste inlösas efter en lite större brand, konstaterar Määttänen om skadorna.

En bilbrand är alltid en farlig situation

Vid en långt framskriden brand lönar det sig att hålla avstånd till bilen och att lämna släckningen åt räddningsväsendet.

- Fara kan uppstå om däck, gasfjädrar, batteriuppsättningar, säkerhetsventiler och krockkuddar brinner explosionsartat. Vi undersöker som bäst ett fall där krockkuddens gasutvecklare flög genom bakväggen och taket på paketbilens passagerarutrymme när bilen brann, konstaterar LokalTapiolas Antti Määttänen.

Den nyligen publicerade dekalen för drivkraft underlättar att identifiera fordonets drivkraft. Det internationella brandskyddsorganet, CTIF, utvecklade dekalen för att man snabbt ska kunna identifiera de nya drivkrafterna. Avsikten är att all kollektiv trafik och tung trafik förses med dekaler för drivkraft. Tack vare dekalen kan den som ringer ett nödsamtal berätta fordonets drivkraft vilket försnabbar räddningsinsatserna när räddningsenheten redan på väg till objektet kan bestämma rätt släckningsteknik.

Utöver handbrandsläckning och räddning av människoliv ger Määttänen rådet om att alltid hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till ett brinnande fordon. Röken från en bilbrand är extremt giftig. Från fordonen kan också vid en brand flyga föremål som gått sönder antingen i själva bilen eller i lasten. Räddningsverket utbildas i att alla andra personer än de som deltar i det direkta släckningsarbetet ska hålla 10 meters säkerhetsavstånd.

- Vi rekommenderar åtminstone dubbelt säkerhetsavstånd för civilpersoner. Då lämnar det tillräckligt med utrymme för räddningsväsendet att agera och man riskerar inte den egna säkerheten. För att undvika onödiga farosituationer är det också skäl att upplysa barn om bilbränder, säger Ari Keijonen från Finlands Brandbefälsförbund.

- När experthjälp finns på plats, behövs inte längre hjälp av civilpersoner. När du i trafiken kommer till en olycksplats eller en bilbrand, ska du sänka hastigheten så att räddningspersonalen kan arbeta tryggt på olycksplatsen. Att fotografera med mobilen ökar risken för ytterligare olyckor och knappast vill någon av de delaktiga bli fotograferade, påminner Keijonen.