Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet23.9.2020

Vet du vad som är på aktieägarens ansvar i badrummet och hur det ska skötas?

Det är speciellt viktigt att ta hand om våtrummen dvs. badrum, wc och bastu. För många är det oklart vad man ska göra själv och när man ska kontakta bostadsaktiebolaget. Det är viktigt att satsa på att förebygga fukt- och läckageskador eftersom de nästan utan undantag är dyra och besvärliga.Bekanta dig och köp

De flesta mögel- och fuktproblem i bostadsaktiebolag får sin början från badrummet. I skadesituationer lyfts ofta ansvarsfrågorna fram. Aktieägaren och bostadsaktiebolaget har bestämda ansvar för underhållet av våtrummen. Det är möjligt att minska risken för problem och skador till exempel med hjälp av egna användningsvanor.

- Tvättmaskinen är en av de mest allmänna orsakerna till läckageskador. Användaren av tvättmaskinen kan påverka uppkomsten av skador genom att kontrollera maskinslangarna samt genom att noga iaktta bruks- och rengöringsanvisningarna för maskinen. Det kommer nu och då fram skador som beror på att luddfiltret har satts slarvigt på plats efter rengöring, berättar LokalTapiolas ersättningschef Jussi Korpelainen.

Hur förebygga skador? Vi samlade råd

 • Säkerställ dig om tvättmaskinens anslutning och kom ihåg att med jämna mellanrum kontrollera skicket på tillopps- och avloppsslangarna. Slangarna bör bytas med minst tio års mellanrum.

 • Kom ihåg att rengöra golvbrunnen med jämna mellanrum, så att du kan undvika stopp i avloppet.  Det är bra att alltid ha propplösningsmedel för avlopp och vattenlås i bostaden. Om du inte själv lyckas öppna proppen, ska du kontakta ett serviceföretag.

 • Kontrollera nu och då att vattenarmaturerna inte läcker. Om man upptäcker läckage i kranar och wc-stolar av basnivå, vilka hör till bostadsaktiebolagets ansvar, ska man meddela serviceföretaget om läckaget.

 • Observera skicket för plastmattor och -tapeter, vägg- och golvplattor samt silikonfogar i våtrummen. Förändringar i dessa kan vara ett tecken på en läckageskada.

 • Plaska inte med vatten i onödan. Duscha inte längre än vad som behövs, för att badrummet också ska få torka upp mellan varven. Det lönar sig att spara vatten redan för miljöns skull men även för att spara på vattenavgifterna.

 • Torka och städa ytorna i badrummet regelbundet. Det är bra att torka vägg- och golvytorna i badrummet efter varje användningsgång med en golvraka och att rengöra dem regelbundet. Håll ventilerna öppna. Ventilationen ska vara i skick så att luft kommer in och ut ur rummet. Till- och frånluftsventiler borde hållas lite öppna även vintertid. I ett bostadsaktiebolag ska man iaktta serviceföretagets eller disponentens anvisningar.

Som en allmän rekommendation ger Jussi Korpelainen oss rådet att renovera våtrummen och byta drivanordningarna, till exempel varmvattenberedaren, före de är helt slutanvända. Skaderisken ökar när anordningarna och konstruktionerna blir äldre och med rättidiga renoveringar är det möjligt att betydligt minska risken.

- I skadesituationer konstaterar man nu och då att skadan orsakats till följd av att vatten vätat ner konstruktionerna på grund av bristfällig vattenisolering. Försäkringarna ersätter tyvärr inte sådana skador.

- När konstruktionerna, i regel rören, orsakar en skada ska bostadsaktiebolaget också renovera delägarens ytbeläggningar till bolagets ursprungliga nivå, vilken är en sak som också väcker diskussioner.  Nivåförbättringarna hör däremot till hemförsäkringen och speciellt om det finns högklassiga ytbeläggningar i bostaden, skulle det vara bra att kontrollera maximiersättningen för de fasta inredningarna, säger Korpelainen.

Det kan också ha skett förändringar i vattenförbrukningen under åren, till exempel på grund av att familjen har växt, så de gamla konstruktionerna tål inte nödvändigtvis de förändrade vanorna.

På aktieägarens eller på husbolagets ansvar?

Grovt fördelat har bostadsaktiebolaget ansvar för vattenskador som beror på rör, husteknik eller husets konstruktioner. Bostadsaktiebolaget ska också ta hand om underhållet av aktielägenheternas grundsystem såsom uppvärmnings-, vatten-, avlopps- och elsystem. Aktieägaren ska för sin del själv ansvara för vattenskadorna som denne orsakat samt för underhållet av ytorna och inventarierna i våtrummen.

Det är dock bra att komma ihåg att även om reparationen av skadan inte skulle vara på eget ansvar, så är det viktigt att meddela serviceföretaget om en skada som uppstått. Det är också bra att komma ihåg att rapportera om andra konstruktiva fel eller misstanke om fuktskador, så att bostadsaktiebolaget kan låta utföra nödvändiga undersökningar och eventuella reparationer.

Bostadsaktiebolaget har bland annat ansvar för:

 • Golv-, tak- och väggkonstruktioner

 • Våtrumströskelns konstruktion

 • Vattenisoleringar och ångspärrar

 • Värmeisoleringar

 • Bastuugnens vägguttag

 • Vatten- och avloppsrör

 • Bottenventil, vattenlås och golvbrunn

 • Wc-stol

 • Kranar och blandare

Källa: Isännöintiverkko

På aktieägarens ansvar:

 • Golv-, tak- och väggytor samt ytbeläggningar

 • Bastupaneler och -lavar

 • Bastuugn inklusive kabel

 • Badkar och bassänger

 • Dusch och handdusch inklusive slangar

 • Duschskåp och duschvägg

 • Spegelskåp med armaturer och uttag

 • Tvättmaskin

 • Tillopps- och avloppsslangar inklusive anslutningsdelar för tvättmaskinen

 • Rengöring av golvbrunn

Källa: Isännöintiverkko