Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet24.1.2020

Med barn i bilen är det viktigt att undvika dessa vanliga säkerhetsbrister

Barnens säkerhet är en viktig sak för föräldrarna, men många gör ändå omedvetna val, som försämrar barnens säkerhet i bilen.   De vanligaste felen är att barnet för tidigt åker med ansiktet i färdriktningen, felaktig fästning av bilbarnstolen och att man för tidigt slutar använda bilbarnstolJämför och köp

- Barnens säkerhet i bilen försämras mest av att man för tidigt vänder barnet för att åka med ansiktet i färdriktningen och att man för tidigt slutar använda bilbarnstolen.  Tyvärr är det inte heller alls ovanligt att barnet till exempel under resor till dagis inte alls använder bilbarnstolen eller ens säkerhetsbältet, berättar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Enligt lag ska ett barn använda bilbarnstol tills barnet är 135 cm .   Specialisterna inom trafiksäkerheten rekommenderar att barnen under bilresor sitter med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt.

- Barnets huvud är tungt och nacken är ömtålig.  Barnet får bäst stöd vid en kollision, när barnet sitter i en bilbarnstol med ryggen mot färdriktningen  Att ha fötterna böjda skadar inte barnet och det är ingen orsak till att för tidigt vända bilbarnstolen så att barnet åker med ansiktet i färdriktningen, berättar Loikkanen.

I kontroller av användning av bilbarnstolar, som Polisen och Trafikskyddet genomförde i början av år 2019, hade var tredje att förbättra i fråga om användning av bilbarnstol för barn över tre år och över hälften hade att förbättra när det gällde barn under tre år.  I fråga om barn under tre år var problemet ofta att bilbarnstolen för tidigt hade vänts så att barnet åkte med ansiktet i färdriktningen.  I över 10 procent av fallen användes bilbarnstolen felaktigt.  I några procent av fallen använde barnen inte ens ett säkerhetsbälte.

Spara inte på detta

Ett allmänt fel är att man alltför tidigt har ett småbarn att åka med ansiktet i färdriktningen.  Enligt de allmänna rekommendationerna borde barnet sitta med ryggen mot färdriktningen åtminstone tills barnet fyller tre år, men med tanke på säkerheten borde barnet gärna åka längre med ryggen mot färdriktningen, gärna ända tills barnet fyller 4-5 år.  Detta kan ibland vara svårt på grund av den bilbarnstol som köpts och på grund av att gränserna för längd och vikt kommer emot.

- Det lönar sig dock  inte att spara på detta, utan man ska köpa en bilbarnstol som är godkänd upp till 25 kg, varvid barnet så länge som möjligt kan sitta med ryggen mot färdriktningen, berättar LokalTapiolas chefspecialist inom trafiksäkerhet Markus Nieminen.

- När en större bilbarnstol blir för liten, behöver barnet en bältesstol eller åtminstone en bälteskudde så att säkerhetsbälten sitter korrekt.  En bältesstol skyddar även barnet på sidorna. Med hjälp av en bälteskudde får man säkerhetsbältet på en mycket bättre höjd än utan den.

Även om man har en bra bilbarnstol, så hjälper den inte om man inte använder den rätt  Därför är det viktigt att bekanta sig med stolens bruksanvisningar.  Många föredrar Isofix-fästning av bilbarnstolen, vilket underlättar vid korrekt och trygg montering av bilbarnstolen.  Största nyttan är att den är säker och lätt att använda vilket minskar möjligheten för att stolen monteras felaktigt i bilen.

- Det lönar sig att också bekanta sig med bilbarnstolarnas viktgränser.  En bra bilbarnstol som fästs med säkerhetsbältet gör det möjligt att åka med ryggen mot färdriktningen ända tills barnet väger 25 kg.  Bilbarnstolar som ska fästas med säkerhetsbältet kräver kanske lite mera kunskap och besvär speciellt de första gångerna och om de måste flyttas från en bil till en annan, berättar Nieminen.

Kort om bilbarnstolar

  • Ett barn ska enligt lag använda bilbarnstol under bilresor tills barnet är längre än 135 cm.  Detta innebär att barnet i regel ännu under lågstadieåldern behöver en bilbarnstol.  Baksätet är den säkraste platsen för en bilbarnstol.

  • En baby reser säkrast i ett babyskydd med ryggen mot färdriktningen. Bekanta dig med bruksanvisningarna för babyskyddet där man ger rekommendationer om storlek och ålder samt anvisningar för en säker användning av babyskyddet.  Bekanta dig även med bilmanualen.

  • Det rekommenderas att småbarn åker med ryggen mot färdriktningen så länge som möjligt - åtminstone till tre års ålder, men gärna ända till fem års ålder.  När man skaffar en bilbarnstol som är godkänd ända upp till 25 kg, kan barnet så länge som möjligt åka med ryggen mot färdriktningen.

  • Ett äldre barn åker tryggt i en bältestol där bilens säkerhetsbälte kommer på rätt höjd med tanke på barnet och stolen även skyddar barnet på sidorna.

  • Trafikskyddet rekommenderar inte att man skaffar en begagnad bilbarnstol, eftersom man inte känner till bilbarnstolens historia och en kollision inte nödvändigtvis lämnar synliga skador.  Det lönar sig inte heller att skaffa en bilbarnstol som är äldre än sju år.  Rekommendationen är att en bilbarnstol, som har varit med i en kollision, tas ur bruk.

  • Bilbarnstolarna ska vara E-godkända vilket betyder att bilbarnstolen uppfyller de europeiska minimikraven.  Trafikskyddet rekommenderar att man så länge som möjligt använder en bakåtvänd bilbarnstol som godkänts i det svenska plus-testet.