Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi3.1.2020

2X skilsmässa –"En skilsmässa kan kosta tusentals euro, men det är onödigt att gråta över pengarna”

En skilsmässa är en psykiskt tung prövning, men det är den också för ekonomin. Två frånskilda kvinnor berättar, hur de klarade skilsmässan.Läs mera

I Finland havererar mer än 13 000 äktenskap varje år. Kostnaden för en skilsmässa är alltid individuell, men enbart skilsmässoprocessen  kan kosta tusentals eller till och med tiotusentals euro.

Det är mycket individuellt hur en skilsmässa inverkar på makarnas utkomst. Nedan berättar två kvinnor Marja och Tarja (namnen har ändrats) vad skilsmässan betydde för deras ekonomi och hur de klarade sig ekonomiskt.

Skilsmässan kostade tiotusen

I början av 2010-talet vändes Marjas liv upp och ner. Livet som hemmamamma utomlands upphörde, när det 11 åriga äktenskapet slutade i skilsmässa. Marja återvände med barnen till Finland med tomma fickor och blev tvungen att börja om från början.

- Jag började från noll. Lyckligtvis fick jag omedelbart ett jobb som motsvarade min utbildning. Men  före min första lön var jag tvungen att ansöka om utkomststöd, berättar Marja.

Även om det kändes förnedrande att ansöka om utkomststöd, är det onödigt att skämmas. ”Hungriga munnar matas inte med skam", säger Marja.

Även det nya hemmet behövde möbler, kärl och andra tillbehör. Som van återvinnare hittade Marja dessa lätt på återvinningscentraler och loppisar. Även donationer av släkt och vänner behövdes.

Enligt Marja var det mycket viktigt med skyddsnätet av nära och kära. När det var knapert fick vi också ekonomisk hjälp av föräldrarna och syskonen.

Skilsmässoprocessen tog tre år. En skiftesman skötte om delningen av egendomen. Marja och hennes man hade egna advokater. Marja och hennes man hade inte äktenskapsförord. Således delades egendomen under äktenskapet i hälft.

- Redan från början var det uppenbart att vi behövde advokater. Min man bodde utomlands och även i övrigt var det svårt att skiljas. Det var bra advokater på båda sidorna och med deras stöd fick vi sakerna i hamn.

Enligt Marja var bodelningsprocessen en dyr operation.  Parterna ansvarade själva för sina egna advokatkostnader, men kostnaderna för bodelningen delades hälften var.

- Jag har räknat att hela skilsmässan blev att kosta mig cirka tiotusen euro. Skilsmässoprocessen är en onödigt dyr process. Jag upplever att det är helt onödigt slöseri med pengar. Vi skulle ha kunnat undvika dessa kostnader, om vi skulle ha kunnat förhandla fram saker jämlikt, säger Marja.

- Men jag tänkte aldrig på de pengarna. Jag kunde ändå själv betala allt. Jag tänkte att det är bara pengar, så låt gå bara vi får saken skött.
Marja säger att hon är mycket nöjd med sin advokat och räkningen var också human. Marjas råd är att man inte ska dra lott om en advokat.  Det lönar sig att fråga om rekommendationer. På basis av rekommendationerna hittade Marja sin advokat.

Familjens ekonomiska vardag kom bra på fötter tack vare Marjas regelbundna lönearbete. Det finns inte lika mycket pengar att använda som tidigare, men som en försiktig användare av pengar och sparare, säger Marja att hon och barnen klarar sig bra.

En skilsmässa kan i början kännas oöverstiglig även ekonomiskt.  Man klarar dock allt enligt Marja.

- Det lönar sig att koncentrera sig på de saker som är bra. Beroende på hurudan skilsmässa det är, kan det gå mer eller mindre pengar, men det lönar sig inte att hänga upp sig på det. Man kan nog bygga upp mera senare, säger Marja.

- Att komma över det mentalt är det allra viktigaste. Det är onödigt att gråta över pengarna.

"Åh, om jag hade anlitat en advokat”

Det är skrämmande att lämna ensam och vara tvungen att ensam se till att pengarna räcker. Så här berättar Tarja.

Denna jul är det fem år sedan Tarjas tolvåriga äktenskap slutade i skilsmässa. Tarja lämnade ensam med två barn.

Första året efter skilsmässan var svårt. Några månader efter skilsmässan meddelade Tarjas ex-make att han inte längre ville sköta deras barn på kvällarna. Tarja blev tvungen att lämna sitt skiftarbete och blev företagare.

- Första året användes mycket lite pengar. Jag var tvungen att leva på underhåll och på de startpengar jag fick för min företagsverksamhet. Först efter ett år började företagsverksamheten ge så mycket  att jag kunde försörja mig själv och min familj. När jag ser på det så här i efterhand skulle jag inte våga bli företagare så snabbt med bara några månaders varsel, säger Tarja.

Skilsmässan kom som en överraskning för Tarja och den var svår. Makarna kom överens om att dela egendomen utan någon utomstående hjälp. Makarna hade inte äktenskapsförord.

Tarja säger att hon inte riktigt förstod att söka hjälp av en advokat när det blev aktuellt med skilsmässa. Först senare kände hon att delningen av egendomen, dvs. bodelningen inte gick helt hederligt.

- Min make hotade också mig med att om jag förde ärendet vidare till domstol, skulle jag förlora allt. Om jag nu skulle få ge mig själv ett råd, så skulle jag säga, kontakta för allt i världen en advokat. Då ordnar sig sakerna rejält och rätt.

Tarja tackar ändå för att hon via avtalet mellan makarna fick stanna med barnen i deras gamla bostad. På det sättet fick barnen bara ett nytt hem i stället för två.

Efter ett år löste Tarja in makens andel av bostaden. Det var en stor mental lättnad, säger Tarja. Det fanns ett starkt tak över familjens huvud. Även min företagsverksamhet började rulla och försörja familjen. Detta var tecken på att Tarja klarade sig själv även ekonomiskt.

Det är svårt för Tarja att bedöma skilsmässans totalpris. Stor inverkan hade det att Tarjas ex-make hade höga inkomster och avsaknaden av dessa sänkte familjens levnadsstandard betydligt. Under första året avkastade Tarjas företag just inget. Tarjas beskattningsbara årsinkomst året efter skilsmässan var nästan lika mycket som makarnas totala månatliga disponibla inkomster under äktenskapet.

Enligt Tarja var det skrämmande att vara ensam och att man var tvungen att själv sköta många tidigare okända saker i vardagsekonomin. Sådana var t.ex. att ingå elavtal eller att ordna försäkringar. Och att svara själv för familjens budget.

- Varje årstid måste funderas över noggrant. Hur mycket pengar går det till exempel under julen och sommarsemestern. Beloppen kan överraska och dessa utgifter går ur en börs inte längre ur två som tidigare.

Tarja är dock nöjd med sitt liv. Även om det inte finns lika mycket pengar att använda som tidigare, känner hon att hon lever ett mera fullständigt liv. Företagsverksamheten försörjer familjen och med god ekonomisk planering blir det pengar över att spara till exempel för att resa.

Tarja har till och med köpt en bostad där hon kan jobba. "När man märker att man klarar sig på egen hand och inte är ekonomiskt beroende av någon är det en väldigt  stark känsla," säger Tarja.

Tarjas råd för de som ska skiljas är: tro på att saker ordnar sig. Man måste vara realistisk med pengar.

- Man måste förstå hur mycket pengar som kommer in och vad de kan användas till. Det andra rådet är att det lönar sig att anlita en utomstående sakkunnig för bodelningen. Då kan ingen av makarna i efterhand säga att saker och ting inte gick rejält och rätt.

Tarja ger även ett gott råd för skötseln av familjens vardagsekonomi.

- Det lönar sig alltid att ha något sparkonto eller annan ekonomisk buffert.  När tvättmaskinen går sönder och måste repareras, blir det inte ekonomiska problem på grund av reparationskostnaderna på hundratals euro.