Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet31.10.2019

LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen från de bilar bolaget finansierat och försäkrat

Finländarna är oroade över koldioxidutsläppen från bilarna. Att köra bil är nödvändigt för många i vardagen och sätten för att minska utsläppen framskrider långsamt eller är inte ekonomiskt möjliga för alla. LokalTapiola Finans kompenserar utan tilläggspremie utsläppen från alla bilar som bolaget finansierat och som försäkrats med bolagsgruppens försäkringar.Läs mer

LokalTapiola Finans som är Finlands tredje största bilfinansiär, räknat enligt finansvolymen, kompenserar koldioxidutsläppen från konsumentkundernas bilar som bolaget finansierat och försäkrat.

- Vi vill erbjuda alla bilister en jämlik möjlighet att lätt kompensera för koldioxidutsläppen. Med tanke på klimatet är det ytterst viktigt att minska utsläppen från bilismen. Många lösningar med lägre utsläpp såsom elbilar och kollektivtrafik är ännu inte på länge inom räckhåll för många finländare. Medelåldern för bilbeståndet hålls enträget vid över 12 år varvid det också finns behov av att kompensera för utsläppen från dessa äldre bilar med högre utsläpp. Vi ville inte vänta på en långsam förändring utan vi ville agera nu, berättar vice verkställande direktören för LokalTapiola Finans Hannu Heliö.

LokalTapiola Finans förbinder sig till att under avtalstiden, utan separat debitering av kunden eller försäljaren, kompensera för koldioxidutsläppen från alla person- och paketbilar som bolaget hittills finansierat och framöver finansierar för konsumenterna, vars utsläppsklass är under 200 g/km och vilka LokalTapiola eller Turva försäkrat.

Utsläpp har kompenserats för mer än 100 000 CO2 ton

LokalTapiola Finans kompenserar utsläppen via projekten i FN:s mekanism för ren utveckling i klimatavtalet. Med hjälp av investeringarna i projekten har man förverkligat en utsläppsminskning som motsvarar utsläpp på över 100 000 CO2 ton som används för att kompensera för utsläppen från de bilar som finansieras. Den kompenserade utsläppsmängden har räknats enligt den genomsnittliga förverkligade längden för avtalsbeståndet och enligt utsläppen från bilarna per de genomsnittliga årliga fordonskilometrarna. Vid behov kompenseras utsläppen ytterligare. Samtidigt söker man nya alternativ för att förverkliga och kompensera för utsläppsminskningar. Programmet gäller tillsvidare och dess form och förverkligande kan enligt erfarenheterna omformas i framtiden.

- Modellerna för att kompensera för utsläpp som grundar sig på frivillighet och tilläggspremie har inte spridits omfattande i Finland. Det hör till bilfinansieringens realism att redan en liten månatlig tilläggskostnad är för mycket för konsumenten. Därför beslöt vi att som bolag erbjuda så många finländare som möjligt en möjlighet att enkelt och utan tilläggspremie kompensera för utsläppen från sin bilkörning. Vi vill samtidigt för vår del minska människornas klimatångest och skapa framtidstro genom konkreta åtgärder, berättar Heliö.

LokalTapiola Finans har samtidigt skaffat ensamrätt till webbplatsen Autotie.fi från vars utbud av över 40 000 bytesbilar kunderna lätt kan välja en passlig bil som kompenserats för trafikutsläppens del, jämföra utsläppen för de olika bilarna och den egna bilanvändningen samt få praktiska tips för bilism med låga utsläpp. På webbplatsen får man också individuella finansierings- och försäkringsanbud på önskad bil.

- Det är mycket viktigt att det hållbara valet görs så lätt och enkelt som möjligt för kunderna och samarbetspartners. Det är också viktigt att samtidigt hitta sätt för att undvika och minska utsläppen på både individ-, företags- och samhällsnivå. Kompenseringen av utsläppen från bilarna är en viktig öppning för våra kunder och för oss i kampen mot klimatförändringen. Målet för LokalTapiola Finans är samtidigt att den egna verksamheten ska vara kolneutral, berättar Heliö.

- Utöver kompenseringen av utsläppen lanserar vi tillsammans med Plugit Finland en förmånlig leasinglösning för bilfirmor och verkstäder för anskaffning av laddningspunkter för elbilar. Syftet är att underlätta våra samarbetspartners investeringar i infrastrukturen för den eldrivna trafiken och att främja spridningen av elbilar och laddningshybrider. Detta är dock inte allt utan redan nästa år kommer vi att lansera för våra kunder nya lösningar på väg mot bilism med lägre utsläpp, berättar Heliö.

LokalTapiola Finans bilfinansiering togs i bruk i de första bilaffärerna i mars 2018. Bolaget har snabbt växt till Finlands tredje största bilfinansieringsbolag. Allt oftare köps en bil med månadsfinansiering i stället för traditionell kontanthandel. LokalTapiola Finans är en del av LokalTapiola-gruppen som är marknadsledare inom trafikförsäkringar.